ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

เกษตรปลอดสา​รพิษ ใช้ได้ผลดี​ในพืชทุกชนิ​ด

คนหัวใจเกษตร

เกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด เด่นในสารชีวภาพควบคุมโรคพืช เช่น โรคใบจุด โรครากเน่า โรคเน่าแห้ง โรคปื้นเหลือง รวมถึงโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kokomax.com    
   
   
ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ    
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย    
http://www.kokomax.com

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ