ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

รับวางแผน และออกแบบการบริหารไร่มันสำปะหลัง

Sam Farmkaset
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

บริการจาก FarmKaset.ORG    
   
รับวางแผน และออกแบบการบริหารไร่มันสำปะหลัง    
   
ผลผลิตของมันสำปะหลัง 60% ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการไร่ ส่วนอีก 40% นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต และปัจจัยกระทบอื่นๆ    
   
จ้าง FarmKaset.ORG ให้วางแผนการบริหารจัดการไร่มันสำปะหลัง เมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริงตลอดทั้งปีหรือตลอดรอบการปลูกแล้ว น้อยกว่าทำโดยไม่จ้างเรา ดำเนินการปลูกมันสำปะหลัง ตามรูปแบบ FarmKaset.ORG ลดต้นทุน(Reduce Total Cost of Ownership) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและลดควมซับซ้อนในการบริหาร(Reduce Cost & Complexity) เพิ่มผลกำไร(Improve Return on Investment)    
   
ด้วยประสบการการดูแลและให้คำปรึกษาไร่มันสำปะหลังขนาดใหญ่ประมาณ 4,000 ไร่ ของลูกค้าเรา FarmKaset.ORG ทราบดีว่า ท่านผู้บริหาร หรือผู้ลงทุนปลูกมันสำปะหลังบนพื้นที่ขนาด 500 ไร่ ไปจนถึงหลายพันไร่ จะประสบกับปัญหาอะไร    
   
เราจะจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละรอบของการปลูก แผนปฏิบัติการในระยะ 1 ปี วางแผนกำลังคนและเครื่องจักร รวมถึงบริหารจัดการวันเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละวันในไร่มันสำปะหลัง ติดตามผล และนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง และบริหารไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้ลงทุน    
   
บอกเล่าเรื่องราว การทำไร่มันสำปะหลังของท่าน ในรูปแบบของเว็บบล็อก และในรูปแบบ Video ติดตามความคืบหน้า และการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ตามช่วงอายุในแต่ละเดือน ให้ FarmKaset.ORG เป็นผู้จัดการเรื่องเหล่านี้ให้กับท่าน    
   
รายละเอียดเพิ่มเติมที่    
http://www.farmkaset.org/cassava_consultant.aspx    
   
หรือเข้า www.FarmKaset.ORG แล้วคลิกที่เมนูหลัก หน้า บริการ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ