ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

- สวมชุดสำหรับใช้สารเคมี    
- อ่านฉลากให้เข้าใจอัตราการใช้และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง    
- ตรวจดูเครื่องพ่นว่าไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุด    
- ผสมสารเคมีตามอัตราที่แนะนำในฉลาก    
- ขณะผสมต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น    
- ขณะพ่นสารเคมีเกษตรต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร    
- เมื่อพ่นสารเคมีเสร็จต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำ    
- ขณะที่ภาชนะบรรจุสารเคมีต้องนำไปทำลายเพื่อไม่ให้นำกลับมาใช้อีก นำไปฝังในหลุมที่เตรียมไว้เฉพาะสำหรับภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ฯลฯ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ