ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2555

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน    
จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2555 เรื่อง การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 1 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 )    
และ รุ่นที่ 2 (วันที่ 16 มิถุนายน 2555)    
   
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน    
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140    
ติดต่อ โทร.(034) 351934 หรือ โทรสาร (034) 351934 หรือ คุณรัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ 089-2541552    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ