ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

งานดอกเบญจมาศบานในม่านหมอกครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 วันที่ 10 - 19 ก.พ. 2555

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

จังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงาน ดอกเบญจมาศบานในม่านหมอกครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10 - 19 ก.พ. 2555 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวของอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  โดยสถานที่ใช้ในการจัดงาน เป็นพื้นที่กว่า 40 ไร่ ตั้งอยู่รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  นายจงกล สระเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การจัดแสดงงานดอกเบญมาศบานในม่านหมอกนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 10 แล้ว โดยจัดตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ก.พ. 2555 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน  เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งได้รับสมญานามว่า เป็นสวิตเซอร์แลนด์ แดนอีสาน มีโอโซนบริสุทธิ์ เป็นอันดับ 7 ของโลก    
   
ในส่วนของสวนจัดแสดงดอกเบญจมาศ และสวนสาธิตการเกษตร ได้เริ่มมีการปรับหน้าดินและปรับแปลงปลูกดอกเบญจมาศขนาดใหญ่กว่า 100 แปลง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของสวนดอกเบญจมาศ ที่มีอยู่ภายในงาน กว่า 30 ชนิด อีกทั้งยังได้ปรับปรุงจุดร้านแสดง และจำหน่ายสินค้าโอทอป ที่จะมีการนำสินค้าขึ้นชื้อของแต่ละหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีมาจัดแสดง และผักปลอดสารพิษ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อแบบตัดออกจากแปลงเพาะปลูกได้สดๆ ก็มีไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในงาน    

คำสำคัญ:
โพสข้อความ