ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ขอเชิญร่วมงานวันพริกแพร่ วันที่ 6 มกราคม 2555

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

งานวันพริกแพร่ จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2555    
เวลา  08.30-16.00 น.    
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่    
   
เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักถึงการผลิตสินค้าปลอดภัย ที่เกษตรกรต้องมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีกิจกรรม การประกวดพริก การประกวดขันโตกอาหาร การจัดนิทรรศการวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา การสรุปผลการวิจัยเบื้องต้น    

คำสำคัญ:
โพสข้อความ