ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การจัดการสวนปาล์มในหน้าแล้ง

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

1. หลังการตัดแต่งทางใบแล้ว ควรเก็บทางใบเรียงให้เป็นกองระหว่างต้น หรือระหว่างแถว เพื่อคืนธาตุอาหารกลับสู่ดินและป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงได้    
2. ใช้ทะลายเปล่าคลุมโคนปาล์มน้ำมันก็นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่ง เพื่อช่วยรักษาความชื้นของหน้าดินได้    
3. ควรกำจัดวัชพืชในบริเวณสวนปาล์มน้ำมันให้หมด เพื่อป้องกันไฟไหม้สวนปาล์มน้ำมัน รวมทั้งถางวัชพืชรอบสวนให้หมด หรือทำร่องป้องกันการลุกลามในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้    
4. ควรหมั่นตรวจสวนหรือบริเวณรอบ ๆ อย่าให้มีแหล่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้    
   
หากมีแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่เกษตรกรควรให้น้ำในสวนปาล์ม เพื่อลดการขาดน้ำของปาล์มน้ำมัน และควรเตรียมทางเข้า-ออกจากแหล่งน้ำให้พร้อม เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในกรณีต่างๆ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ