ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

กรมปศุสัตว์จัด งานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ปี 2553 วันที่ 4-7 มีนาคม

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

กรมปศุสัตว์จัด งานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ  ปี 2553 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “น้อมนำพระราชดำริ : สู่เกษตรกรไทยวัว-ควายไทยสู่ความพอเพียง”    
   
- ในงานมีการแสดงนิทรรศการในหลวงกับการปศุสัตว์    
- คุณค่าวัว-ควาย ไทยต่อการพัฒนาประเทศ    
- นิทรรศการเคลื่อนไหวแบบมีชีวิต โดยกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับผลสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายควายไทย    
- เครือข่ายอนุรักษ์โคพื้นเมือง ด้านการพึ่งตนเอง วิถีพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คัดสรร และปฏิบัติจริงในพื้นที่    
- การมีส่วนร่วมขององค์กร กลุ่มเครือข่าย หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งยังแสดงจุดประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงสาธิตการไถนา ณ บ้านพอเพียง    
- การใช้แรงงานกระบือเพื่อการเกษตร รวมทั้งมีการแสดงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ อาทิ โค กระบือ สุกร สัตว์ปีก อูฐ นกกระจอกเทศ และพันธุ์โคจากเกษตรกรและสมาคมอื่น ๆ

มีการประกวดโค-กระบือชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
- ประกวดโคพื้นเมือง โคบราห์มัน โคเนื้อลูกผสม โคพันธุ์กำแพงแสน    
- การประกวดกระบือพ่อพันธุ์ กระบือแม่พันธุ์ กระบือรุ่นและการประกวดกระบือของกลุ่มเกษตรกรเป็นกระบือรุ่นเพศผู้ กระบือรุ่นเพศเมียการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาไทย    
- การแข่งขันไถนา    
- แข่งขันตอบปัญหา    
- แข่งขันวาดภาพระบายสี    
- แข่งขันการใช้ประโยชน์จากมูลควาย    
- แข่งขันตำข้าว    
- สาธิตการทำข้าวเม่า ข้าวฮาง    
- ปั้นควายแฟนซี    
- การประกวดเพื่อยกย่องภูมิปัญญาไทย จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้กับกระบือ    
- กิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายวัว-ควายไทย และ  เครือข่ายโคเนื้อ    
- จำหน่ายสินค้าโอทอป อุปกรณ์การเกษตร และสินค้าราคาถูก

คำสำคัญ:
โพสข้อความ