ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

การปลูกไม้ผลหลังประสบอุทกภัย

Guest

การปลูกไม้ผลหลังประสบอุทกภัย    
ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เมื่อน้ำลดแล้ว และต้องการจะปลูกพืช อาจทำได้สองวิธีคือ วิธีแรกปลูกแบบไถพรวนน้อยครั้ง โดยใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา และกระทำหลังจากที่ดินเริ่มแห้งเป็นการกำจัดวัชพืชไปด้วยในตัว และลดการรบกวนดิน และวิธีที่สองปลูกแบบไม่ไถพรวน วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังเปียกชื้นอยู่    
   
การเลือกปลูกไม้ผล ควรพิจารณาความต้องการของตลาดด้วย และควรปลูกไม้ผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเร็ว ควบคู่กับไม้ผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนานแต่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เป็นการวางแผนในระยะยาว    
   
ก่อนปลูกพืช หากดินแห้งพอที่จะไถได้ ควรไถดินตากแดดสัก 2-3 วันก่อน (ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา) หากไถไม่ได้ ก็ใช้วิธีขุดหลุมปลูกให้ได้ขนาดพอเหมาะตามชนิดของพืช แล้วผสมปุ๋ยคอก และปูนขาวเล็กน้อยรองก้นหลุมเพื่อปรับปรุงดิน หากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องโรครากเน่าควรราดหรือโรยก้นหลุมด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในดิน เช่น ริโดมิล อาลิเอท หรือเทอร์ราคลอร์ แล้วแต่ชนิดของเชื้อสาเหตุ หรือจะใช้วิธีจุ่มรากของกล้าพืชในสารเคมีดังกล่าวก่อนจะปลูกก็ได้    
   
หลังปลูกพืช ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกเป็นระยะๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช มีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นพืช และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ตามคำแนะนำสำหรับพืชแต่ละชนิด    
   
ไม้ผลที่แนะนำให้ปลูกหลังน้ำลดได้แก่    
- ไม้ผลที่ให้ผลผลิตเร็ว เช่น กล้วยหอม (พันธุ์หอมทอง, หอมพระประแดง) กล้วยน้ำว้า (พันธุ์น้ำว้าค่อม, มะลิอ่อง) กล้วยไข่ (พันธุ์กำแพงเพชร, เพชรบุรี) กล้วยเล็บมือนาง (พันธุ์พื้นเมืองของจังหวดัชุมพร)    
- มะละกอ (พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ, แขกนวล, โกโก้, สายน้ำผึ้ง, ปากช่อง)    
- ฝรั่ง (พันธุ์กลมสาลี่, เย็น 2 , แป้นสีทอง)    
- ชมพู่ (พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง, ทูลเกล้า, เพชรสายรุ้ง, เพชรสามพราน)    
- มะม่วง (พันธุ์เขียวเสวย, แรด, ฟ้าลั่น, หนองแซง, อกร่อง, น้ำดอกไม้, ทองดำ, หนังกลางวัน)    
- ส้ม (พันธุ์ส้มเขียวหวาน, ส้มโชกุล)    
- ส้มโอ (พันธุ์ทองดี, ขาวน้ำผึ้ง,ขาวพวง, ขาวแตงกวา, ท่าข่อย)    
- มะพร้าวต้นเตี้ย มะพร้าวน้ำหอม (พันธุ์นครชัยศี, นกคุ่ม, ทุ่งเกล็ด, ปะทิว)    
- มะพร้าวต้นสูง มะพร้าวลูกผสม (พันธุ์สวี, ชุมพร 60, ชุมพร 2)    
- ขนุน (พันธุ์ฟ้าถล่ม, ทองสุขใจ, จำปากรอบ,เหลืองบางเตย, เหลืองพิชัย,พระพิลาบ)    
- มะปรางหวาน (พันธุื พจ. 01, พจ. 031, พจ. 09, ท่าอิฐ, ลุงชิด)    
- มะยงชิด (พันธุ์ พจ. 001, พจ. 007, พจ. 0026, ท่าอิฐ, พูลศรี)    
- กระท้อน (พันธุ์ทับทิม, ปุยฝ้าย, นิ่มนวล, เทพรส, ทับทิมทอง)    
- ละมุด (พันธุ์มะกอกเล็ก, ไข่ห่าน, กระสวย)

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ