ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การปลูกไม้ผลหลังประสบอุทกภัย

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การปลูกไม้ผลหลังประสบอุทกภัย    
ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เมื่อน้ำลดแล้ว และต้องการจะปลูกพืช อาจทำได้สองวิธีคือ วิธีแรกปลูกแบบไถพรวนน้อยครั้ง โดยใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา และกระทำหลังจากที่ดินเริ่มแห้งเป็นการกำจัดวัชพืชไปด้วยในตัว และลดการรบกวนดิน และวิธีที่สองปลูกแบบไม่ไถพรวน วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังเปียกชื้นอยู่    
   
การเลือกปลูกไม้ผล ควรพิจารณาความต้องการของตลาดด้วย และควรปลูกไม้ผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเร็ว ควบคู่กับไม้ผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนานแต่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เป็นการวางแผนในระยะยาว    
   
ก่อนปลูกพืช หากดินแห้งพอที่จะไถได้ ควรไถดินตากแดดสัก 2-3 วันก่อน (ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา) หากไถไม่ได้ ก็ใช้วิธีขุดหลุมปลูกให้ได้ขนาดพอเหมาะตามชนิดของพืช แล้วผสมปุ๋ยคอก และปูนขาวเล็กน้อยรองก้นหลุมเพื่อปรับปรุงดิน หากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องโรครากเน่าควรราดหรือโรยก้นหลุมด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในดิน เช่น ริโดมิล อาลิเอท หรือเทอร์ราคลอร์ แล้วแต่ชนิดของเชื้อสาเหตุ หรือจะใช้วิธีจุ่มรากของกล้าพืชในสารเคมีดังกล่าวก่อนจะปลูกก็ได้    
   
หลังปลูกพืช ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกเป็นระยะๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช มีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นพืช และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ตามคำแนะนำสำหรับพืชแต่ละชนิด    
   
ไม้ผลที่แนะนำให้ปลูกหลังน้ำลดได้แก่    
- ไม้ผลที่ให้ผลผลิตเร็ว เช่น กล้วยหอม (พันธุ์หอมทอง, หอมพระประแดง) กล้วยน้ำว้า (พันธุ์น้ำว้าค่อม, มะลิอ่อง) กล้วยไข่ (พันธุ์กำแพงเพชร, เพชรบุรี) กล้วยเล็บมือนาง (พันธุ์พื้นเมืองของจังหวดัชุมพร)    
- มะละกอ (พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ, แขกนวล, โกโก้, สายน้ำผึ้ง, ปากช่อง)    
- ฝรั่ง (พันธุ์กลมสาลี่, เย็น 2 , แป้นสีทอง)    
- ชมพู่ (พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง, ทูลเกล้า, เพชรสายรุ้ง, เพชรสามพราน)    
- มะม่วง (พันธุ์เขียวเสวย, แรด, ฟ้าลั่น, หนองแซง, อกร่อง, น้ำดอกไม้, ทองดำ, หนังกลางวัน)    
- ส้ม (พันธุ์ส้มเขียวหวาน, ส้มโชกุล)    
- ส้มโอ (พันธุ์ทองดี, ขาวน้ำผึ้ง,ขาวพวง, ขาวแตงกวา, ท่าข่อย)    
- มะพร้าวต้นเตี้ย มะพร้าวน้ำหอม (พันธุ์นครชัยศี, นกคุ่ม, ทุ่งเกล็ด, ปะทิว)    
- มะพร้าวต้นสูง มะพร้าวลูกผสม (พันธุ์สวี, ชุมพร 60, ชุมพร 2)    
- ขนุน (พันธุ์ฟ้าถล่ม, ทองสุขใจ, จำปากรอบ,เหลืองบางเตย, เหลืองพิชัย,พระพิลาบ)    
- มะปรางหวาน (พันธุื พจ. 01, พจ. 031, พจ. 09, ท่าอิฐ, ลุงชิด)    
- มะยงชิด (พันธุ์ พจ. 001, พจ. 007, พจ. 0026, ท่าอิฐ, พูลศรี)    
- กระท้อน (พันธุ์ทับทิม, ปุยฝ้าย, นิ่มนวล, เทพรส, ทับทิมทอง)    
- ละมุด (พันธุ์มะกอกเล็ก, ไข่ห่าน, กระสวย)

คำสำคัญ:
โพสข้อความ