ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

โครงการฝึกอบรมโรคผักเศรษฐกิจและการป้องกันกำจัด โรคพริก มะเขือเทศ และหน่อไม้ฝรั่ง วันที่ 14 ต.ค. 2554

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โครงการฝึกอบรมโรคผักเศรษฐกิจและการป้องกันกำจัด รุ่นที่ 1    
เรื่อง โรคพริก มะเขือเทศ และหน่อไม้ฝรั่ง    
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554    
ณ คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
   
   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม    
30 คน    
   
ระยะเวลาดำเนินการ    
1 วัน ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554    
   
สถานที่ฝึกอบรม    
ณ คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นคปฐม    
   
ค่าฝึกอบรม    
1000 บาท/ท่าน    
   
การรับสมัคร    
1.ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดการฝึกอบรม และสมัครได้ที่    
-คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน    
โทรศัพท์ 034-351327 หรือ 034-281053-6 ต่อ 3425 หรือ    
02-942-8013-9 ต่อ 3425    
   
-ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140    
โทรศัพท์ 034-351890    
   
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2554    
   
2.ทางไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย คุณอารีรัตน์  แดงกระจ่าง คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช    
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน    
จ.นครปฐม 73140 ปณ.กำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2554    
   
3.สำหรับท่านที่ต้องการพักค้างคืนที่วิทยาเขต ผู้จัดได้สำหรองห้องพัก ภายใน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ เป็นห้องพักคู่ปรับอากาศ    
ราคา 600 บาท/คืน    
   
ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ