ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

แนะวิธีกำจัดหนูนา

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ให้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย ตัดถางวัชพืช ทำคันนาให้เล็กลง หรือใช้วิธีดักขุดหนู ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมี เพราะว่าหากใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์เร็วจะทำให้หนูย้ายถิ่นไปกินข้าวที่อื่นๆ ต่อไปไม่สามารถกำจัดได้ หากใช้สารเคมีควรใช้ตั้งแต่การเตรียมดินก่อนปลูกพืช เพราะว่าเมื่อหนูกินสารเคมีไปแล้วจะไม่กลับมากินอีกเพราะจะเกิดอาการเข็ดเหยื่อ

วิธีป้องกันกำจัดหนูที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่    
   
เกษตรกรควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของหนู ได้แก่    
1.ปรับคันนาให้เล็กเพียงพอที่กักเก็บน้ำ กำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งหลบซ่อนจากศัตรูธรรมชาติ    
2.ดักจับโดยใช้กับดักหรือกรง โดยดักบริเวณทางเดินหรือแหล่งที่อยู่ของหนู    
3.การขุดหนูสามารถกำจัดได้ทั้งรัง    
4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ เช่น งูชนิดต่างๆ พังพอน นกฮูก ฯลฯ สัตว์เหล่านี้จะจับหนูกินเป็นอาหาร    
5.การใช้สารเคมีป้องกันกำจัด แต่ควรเป็นวิธีสุดท้าย    
   
ทั้งนี้หากพบ การระบาดให้แจ้งที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในเขตพื้นที่

ใช้ปรสิตโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis ซึ่งเป็นชีววิธี ที่ได้มีการวิจัยแล้วพบว่า มีศักยภาพสูงในการกำจัดหนูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
   
สนใจเกี่ยวกับเหยื่อโปรโตซัวสำเร็จรูปชนิดนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสัตววิทยา การเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขา พืช กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2579-5583 ต่อ 160, 161

คำสำคัญ:
โพสข้อความ