ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

วิธีแก้ไขอ้อยเป็นโรคใบขาวอ้อย

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โรคใบขาวอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาที่ติดมากับท่อนพันธุ์อ้อย การป้องกันโรคดังกล่าวสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอทุก 7 หรือ 15 วัน    
   
ในการเตรียมท่อนพันธุ์ควรใช้ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ ปลอดโรค รวมถึงแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำร้อน 52 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนปลูก    
   
ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ