ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อยากได้ต้นพันธุ์มะม่วงพื้นเมือง

นรินทร์
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ต้องการซื้อต้นต้นพันธ์ มะม่วงพื้นเมือง ได้แก่ มะม่วงตับเป็ด  มะม่วงการะเกด มะม่วงทุเรียน มะม่วงหงสาวดี มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงกาละแม มะม่วงพิมเสนมัน    
                  086-8260977

ต้องการซื้อต้นต้นพันธ์ มะม่วงพื้นเมือง ได้แก่ มะม่วงตับเป็ด  มะม่วงการะเกด มะม่วงทุเรียน มะม่วงหงสาวดี มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงกาละแม มะม่วงพิมเสนมัน    
                  086-8260977    
   
   
ติดต่อที่ สถานีทดลองพืชสวนกาญจนบุรี 3 ม. 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000    
โทร (034) 515853 FAX (034) 515933    

หรือที่  สถานีทดลองพืชสวนขอนแก่นภายในศูนย์วิจัยพืชไร่ของแก่น ถนน มิตรภาพ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000    
โทร (043) 241286-7  FAX (043) 241286-7    

คำสำคัญ:
โพสข้อความ