ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

วิธีกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมในไม้ดอกไม้ประดับกับชีวภัณฑ์ปลอดสารพิษ

phakawat
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

หลายท่านที่ทำธุรกิจจัดสวน,เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  อาจเคยเจอปัญหาต้นไม่โต รากเป็นปม และเน่า  โดยไม่ทราบวิธีแก้และสาเหตุ เลยเอาชีวภัณฑ์กำจัดไส้เดือนฝอยรากปมมาแนะนำกันครับ  ใช้ตัวนี้ ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ ผู้ใช้ และผู้ปลูก    
   
ไส้เดือนฝอยรากปมศัตรูพืชเศรษฐกิจ กับการป้องกันและกำจัด    
   
http://www.phkaset.com/images/Meloidogyne_incognita.jpg    
ไส้เดือนฝอยรากปม(ภาพขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์)    
   
โรค ราก ปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันที่พบมีการระบาดอย่างมาก ในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งใน ผัก(พริกไทย, ข่า, ขิง, พริก, มะเขือ, มะเขือเทศ, แตงต่าง ๆ, ผักชี, กระเจี๊ยบเขียว, ผักกาดหอม, ผักคะน้า, ผักกวางตุ้ง,ฯลฯ) ,ไม้ผล(ฝรั่ง, ลองกอง, ลางสาด, ลำไย, มะละกอ, ฯลฯ) ,ข้าวและพืชไร่(อ้อย,ปอ,ข้าวโพด,ถั่วเขียว,ฯลฯ) รวมถึงไม้ดอก-ไม้ประดับ(เยอบีร่า, ปทุมมา, กล้วยไม้ ดีปลี,ฯลฯ) ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่า พืชส่วนใหญ่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายและการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกษตรกร ต้องขาดทุน หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น ในการจัดการและป้องกัน รวมถึงการกำจัดเมื่อมีการเข้าทำลาย    
   
   
http://www.phkaset.com/images/yerbera-rootknot.jpeg    
รากต้นเยอบีร่า ถูกไส้เดือนฝอยรากปมเข้าทำลาย    
   
http://www.phkaset.com/wizContent.asp?wizConID=161&txtmMenu_ID=7>อ่านต่อ คลิก ที่นี่ >>>>>    
   
   

คำสำคัญ:
โพสข้อความ