ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

งานบึงบอระเพ็ดเกษตรแฟร์ วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2554

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

งานบึงบอระเพ็ดเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554    
ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2554    
ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด
   
   
โดยมีวัตถุประสงค์    
เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเผยแพร่เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้าร่วมชมงาน ซึ่งจะมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทเอกชนร่วมจัดงาน    
   
ในงานมีการจัดนิทรรศการสาธิต ให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร การจำหน่ายสินค้า ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้า OTOP การ สัมมนาข้าวพันธุ์ดี มันสำปะหลังพันธุ์ดี อ้อยพันธุ์ดี บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แจกน้ำหมักชีวภาพ สอนการทำบัญชีครัวเรือน แสดงโคพันธุ์ตากและแกะพันธุ์เนื้อ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สาธิตกรีดยางพารา งานวันสหกรณ์แห่งชาติ พิธีสืบชะตาบึงบอระเพ็ด ปล่อยพันธุ์ปลาไทยลงสู่บึง    
   
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ การแสดงดนตรี ประกวดธิดาประมง ประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร ประกวดปลากัดประเภทครีบสั้น แข่งขันกินแหนมปลามาราธอน แข่งขันตำมะละกอไทย ปู ลีลารสเด็ด เป็นต้น    
   
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ