ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

คำที่ใช้เรียกกล้วยไม้แบบต่างๆ

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ไม้ขวด : เป็นภาชนะใส่ลูกไม้ที่ปลูกเลี้ยงมาจากห้องแล๊บอาจเป็นกล้วยไม้จากการปั่นตา (โคลนนิ่ง)  หรือจากการเพาะเมล็ดก็ได้  รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ให้ทราบแล้ว  ปกติจะจำหน่ายในขวดสี่เหลี่ยมนอน  หรืออาจเป็นขวดแชมเปนแนวตั้ง    
   
ไม้ตะกร้า : เป็นกล้วยไม้ที่ออกจากขวดแล้ว  นำไปผึ่งในตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมขนาด 8″x10″ เพื่อรอหนีบลงถ้วยนิ้ว  ปกติจะพักไว้ 1-2 เดือน  ขึ้นกับสายพันธุ์กล้วยไม้    
   
ไม้ถ้วยนิ้ว : เป็นลูกไม้ที่ออกจากขวดได้ไม่นาน  อาจมาจากขวดที่ทุบแล้วลงหนีบเลย  หรือมาจากไม้ตะกร้าก็ได้  ปลูกอยู่ในภาชนะถ้วยพลาสติก หรือดินเผาขนาด 1-1.5 นิ้ว  จึงเรียกไม้นิ้ว  ส่วนใหญ่จะมีอายุ 9-12 เดือนขึ้นไป  ตามสายพันธุ์กล้วยไม้  บางครั้งเรียกติดปากว่าไม้นิ้วจำนวน x นิ้ว  ความจริงคือ x ต้น  นั่นเอง    
   
ไม้รุ่น : เป็นไม้นิ้วที่ถูกนำมาปลูกขึ้นกระถางใหญ่  จะเป็นการะถางแขวน  หรือกระเช้าก็แล้วแต่สายพันธุ์  ส่วนใหญ่จะปลูกได้ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปนับจากเปลี่ยนภาชนะจากถ้วยนิ้ว  เลี้ยงอีกประมาณ 6-12 เดือน จึงจะเริ่มให้ดอกขึ้นกับสายพันธุ์ และอายุกล้วยไม้    
   
ไม้พร้อมให้ดอก : เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงได้ขนาดแล้ว  พร้อมที่จะให้ดอก  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับฤดูกาล  และช่วยจังหวะที่กล้วยไม้นั้นๆ จะแทงช่อด้วย  ไม้พร้อมให้ดอกปกติจะนำมาเลี้ยงพักไว้ไม่นานก็จะเริ่มแทงช่อให้ดอกแล้ว    
   
ไม้ติดดอก : เป็นกล้วยไม้พร้อมให้ดอกที่เริ่มทะยอยแทงช่อดอกอาจจะเป็นซองดอกของแคทลียา หรือจะเป็นตุ่มดอกของกล้วยไม้อื่นๆ ก็แล้วแต่ชนิดของกล้วยไม้    
   
ต้นแบ่งพ่อแม่พันธุ์ : เป็นการนำหน่อแบ่ง หรือหั่นลำหน้าของกล้วยไม้สายพันธุ์ดีๆ  มาปลูกเลี้ยงจนติดเดินรากในกระถางเรียบร้อยแล้ว  นำมาแบ่งจำหน่ายเพื่อให้ได้มีโอกาสนำสายพันธุ์ดีๆ  ไปสร้างสายพันธุ์กล้วยไม้แปลกๆ  ใหม่ๆ    
   
ไม้แบ่งลำ : เป็นการนำกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตด้านข้าง เช่น แคทลียา  ซิมบิเดียม  มาแบ่งลำชุดละ 2-3 ลำ  แล้นำออกจำหน่ายเลยโดยังไม่มีการปลูกเลี้ยงให้ติดเดินราก  ผู้ซื้อต้องนำไปปลูกลงการะถางเอง

คำสำคัญ:
โพสข้อความ