ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ต้องการคนดูแลสวนในบริษัทฯ

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ต้องการคนดูแลสวน ๓ คน    
ตัดแต่งย่อยทุกอาทิตย์    
ตัดแต่งใหญ่ทุกเดือน    
ปุ๋ยต่อเดือน    
รวมงานกวาดถนน    
   
ติดต่อ    พรศ  ไวทยการ    
บริษัทฯ อยู่หลัง อิมพิเรียลสำโรง    
   
080 1180 615   นัดดูหน้างาน    
   
เน้นซื่อตรง  ไม่โกงกิน   ผลงานดี    ทำแล้วคนชม

ข้อมูลเพิ่มเติม    
ต้องการคนดูแลสวน ๓ คน      
ตัดแต่งย่อยทุกอาทิตย์    
ตัดแต่งใหญ่ทุกเดือน    
ปุ๋ยต่อเดือน    
รวมงานกวาดถนน    
   
โอนคนเดิม ได้ ๓ คน สามารถเริ่มงานได้   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    
ยอดต่อเดือน ๓ คน = ๘๐๐๐+๖๐๐๐+๖๐๐๐ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท    
ให้ค่าจัดการและตัดแต่งใหญ่และปู๋ย ๑ ครั้งต่อเดือน ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท    
   
ติดต่อ    พรศ  ไวทยการ    
บริษัทฯ อยู่หลัง อิมพิเรียลสำโรง    
   
080 1180 615   นัดดูหน้างาน    
   
เน้นซื่อตรง  ผลงานดี    ทำแล้วคนชม    

ข้อมูลเพิ่มเติม    
ต้องการคนดูแลสวน ๓ คน      
ตัดแต่งย่อยทุกอาทิตย์    
ตัดแต่งใหญ่ทุกเดือน    
ปุ๋ยต่อเดือน    
รวมงานกวาดถนน    
   
โอนคนเดิม ได้ ๓ คน สามารถเริ่มงานได้   ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    
ยอดต่อเดือน ๓ คน = ๘๐๐๐+๖๐๐๐+๖๐๐๐ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท    
ให้ค่าจัดการและตัดแต่งใหญ่และปู๋ย ๑ ครั้งต่อเดือน ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท    
   
ติดต่อ    พรศ  ไวทยการ    
บริษัทฯ อยู่หลัง อิมพิเรียลสำโรง    
   
080 1180 615   นัดดูหน้างาน    
   
เน้นซื่อตรง  ผลงานดี    ทำแล้วคนชม    

ขอบคุณมากๆครับ!

คำสำคัญ:
โพสข้อความ