ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ปัจจัยที่ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลดลง

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ระยะสั้น    
   
1.มีการระดมใช้สารเคมีและสารชีวินทรีย์ หรือที่เรียกว่า ชีววิธี ในการควบคุม    
2.การจัดการเขตกรรม โดยการควบคุมน้ำเพื่อลดความชื้น คือลดปริมาณน้ำในแปลง เมื่อความชื้นลดลงไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะลดลงด้วย    
   
ระยะยาว
   
   
1.ใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทาน เช่น กข23 กข31 สุพรรณบุรี3    
2.การจัดการเขตกรรม    
 - การปลูกข้าวแบบหว่านจะทำให้มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสูง เนื่องจาก การหว่านใช้เมล็ดข้าวมาก ทำให้ข้าวกอแน่น ความชื้นในทรงพุ่มสูง ทำให้เพลีี้ยกระโดดหลบอยู่ได้    
ดังนั้นการเขตกรรมที่น่ามาใช้คือ การปักดำ ซึ่งมักไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และทำให้ลดปัญหาวัชพืชได้อีกด้วย

แนะวิธีการป้องกัน และกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล    
   
- โดยเกษตรกรควรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น กข. 9, กข.23 สุพรรณบุรี1, พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี 90    
- ไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูกาลผลิต    
- เมื่อพบปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาก ให้ระบายน้ำออกให้แห้งประมาณ 7 ถึง 10 วัน เพื่อปรับสภาพไม่ให้เหมาะสมกับการเจริญของตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และใช้เชื้อราขาวบิวเวอเรีย อัตรา 1 ก.ก / น้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นตอนเช้าหรือเย็น

พันธุ์ข้าวที่ทนต่อการระบาด ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลคือพันธุ์ กข 29 หรือ RD29  กับ กข 31 และกข 41    
   
กข 29 (ชัยนาท 80) เป็นข้าวเจ้า ได้รับจากการผสมสามทางระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของพันธุ์สุพรรณบุรี 60 และสายพันธุ์ ไออาร์ 29692-99-3-2-1 กับสายพันธุ์ไออาร์ 11418-19-2-3 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ.2532 คัดเลือกจนได้สายพันธุ์ซีเอ็นที 89098-281-2-1-2-1 ทางคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข 29 (ชัยนาท 80) เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550    
   
เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ข้อดีคือมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นหากเป็นฤดูนาปี 103 วัน และ 99 วันในฤดูนาปรังเท่านั้น การปลูกใช้วิธีหว่านน้ำตม กอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย สูงเฉลี่ย 104 ซม. ผลผลิตเฉลี่ย 876 กิโลกรัม/ไร่  ลักษณะเด่น หากเป็นช่วงนี้ก็คือ ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง และโรคขอบใบแห้ง สามารถสีเป็นข้าวขาว 100% ครับ แต่ถ้าเป็นในเขต จ.นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ข้าวพันธุ์นี้กลายเป็นอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล    
   
ส่วน กข 31 (RD31) ก็เป็นข้าวเจ้าเหมือนกัน ผสมพันธุ์ระหว่าง สายพันธุ์เอสพีอาร์ 85163-5-1-1-2 กับสายพันธุ์ไออาร์ 54017-131-1-3-2  เมื่อ พ.ศ.2536 ปลูกคัดเลือกตั้งแต่ พ.ศ.2537-พ.ศ.2539 ได้สายพันธุ์เอสพีอาร์ 93049-PTT-30-4-1-2  ทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญพบว่า ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง ได้ระดับหนึ่ง    
   
ส่วนพันธุ์ กข 41กับ ส่วน กข 31 กำลังพัฒนาอยู่

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการค้นหาตำแหน่งยีน บีพีเอช 3 จากพันธุ์ข้าวราตูฮีนาติและค้นหาตำแหน่งยีน บีพีเอช 4 จากพันธุ์ข้าวบาบาวี พบว่ายีนทั้งสองมีตำแหน่งอยู่ใกล้กันบนโครโมโซม 6 ทั้งนี้นักวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ใช้เทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือก ซึ่งไม่ใช่เทคนิคการตัดต่อยีนที่จะทำให้เกิดข้าว GMOs ทำให้ได้สายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมือนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และให้ผลผลิตสูงกว่า มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ใช้ระยะเวลาศึกษาวิจัยเพียง 5 ปี จากปกติต้องใช้เวลานานถึง 10 ปีหรือมากกว่า เท่ากับเป็นการลดระยะเวลา และลดลักษณะที่ไม่ต้องการที่ติดมากับลักษณะที่ต้องการ    
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4534-4103-4 ในวันและเวลาราชการ

การตัดวงจรอาหารของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เป็นพาหะของโรค    
   
เกษตรกรต้องทำการไถกลบต้นข้าวในพื้นที่ระบาดและเว้นระยะการทำนา 2 เดือน สำหรับการป้องกันกำจัดโรคเขียวเตี้ยและโรคใบหงิก นอกจากวิธีดังกล่าวแล้วหากพบต้นที่เป็นโรคน้อยกว่าร้อยละ 10 ให้ถอนฝังดินหรือเผา    
ส่วนแปลงที่พบโรคในระยะรวงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ดำเนินการไถกลบตอซัง เพื่อเป็นการทำลายแหล่งสะสมของโรค ที่ก่อให้เกิดการระบาดในรอบการปลูกครั้งต่อไป และควรเปลี่ยนพันธุ์ข้าว อาทิ พันธุ์ กข 29 กข 31 กข 41 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3 และสุพรรณบุรี 90 ในฤดูการเพาะปลูก

คำสำคัญ:
โพสข้อความ