ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

โปรแกรมวิเคราะห์ ดินปลูกทุเรียน

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เป็นโปรแกรมการจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  ซึ่งให้คำแนะนำที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถพิมพ์ผลคำแนะนำการจัดการดินให้เกษตรกรได้ทันที  เพียงแค่เกษตรกรกรอกข้อมูลผลวิเคราะห์ดินและผลวิเคราะห์ใบทุเรียน และข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดการดินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในดินช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลิตผลเป็นที่น่าพอใจ  เกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน สำนักวิจัยและพัฒนา การจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร.0-2561-4516

ดินปลูกทุเรียนอย่างไรดี

ดินปลูกทุเรียนอย่างไรดี    
   
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน สำนักวิจัยและพัฒนา การจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร.0-2561-4516

คำสำคัญ:
โพสข้อความ