ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมฟรี....การปลูกผักไร้ดิน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การปลูกมะนาวกระถาง ระหว่างวันที่20 -22 ตุลาคม2553

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เนื่องด้วยครบรอบ 43 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 -22 ตุลาคม 2553 ได้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มความรู้และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
อาทิ การปลูกผักไร้ดิน ถัวงอกมือถือ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า่ การร้อยมาลัย ดอกกล้วยไม้ การทำมะม่วงแฟนซี และการปลูกมะนาวกระถางบนตอมะขวิด    
   
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสงเสริมการเกษตร่ ติดต่อสอบถามและสำ่รองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริการรวม กรมส่งเสริมการเกษตร    
Tel. 02-955-1641 , 02-579-0121-7 ต่อ541-3 (..ด่วนรับจำนวนจำกัด..) ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.servicelink.doae.go.th/    
   
ตารางการจัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร    
   
วันที่ 20-ต.ค.-53    
10.00-11.30 การปลูกผักไร้ดินอย่างง่าย    
13.00-14.30 การปลูกผักสวนครัว    
15.00-16.30 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า    
   
วันที่ 21-ต.ค.-53    
10.00-11.30 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า    
11.30-13.00 การร้อยมาลัย ดอกกล้วยไม้    
13.00-14.30 การปลูกผักไร้ดินอย่างง่าย    
15.00-16.30 การทำมะม่วงแฟนซี    
   
วันที่ 22-ต.ค.-53    
10.00-11.30 การปลูกมะนาวกระถางบนตอมะขวิด    
13.00-14.30 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า    
15.00-16.30 ถั่วงอกมือถือ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ