ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ฝึกอบรม 10 หลักสูตรระยะสั้น (ฟรี) ในงานครบรอบ30ปี ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1-5 พ.ย.53

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เนื่องในโอกาสที่ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ ได้ดำเนินการมาครบ 30 ปี  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ จึงจัดงานครบรอบ 30 ปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ภายใต้หัวข้อ “สามทศวรรษเซ็นทรัลแล็บ กับการบริการชุมชน” ขึ้น เพื่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ และให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้แก่นัก วิชาการจากภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป    
   
วันที่จัด    
วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2553    
   
สถานที่    
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม    
   
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย    
การจัดนิทรรศการ    
การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรรับเชิญ และ    
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 10 หลักสูตร (ฟรี)    
   
หลักสูตรฝึกอบรม    
1.เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ใหญ่ (ไม้หอม ไม้ประดับ ไม้ผล) (รับจำนวน 30 คน)    
วันที่ 1 พ.ย. 2553    09.00 – 12.00 น.    
   
2.การเก็บเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (รับจำนวน 30 คน)    
วันที่ 1 พ.ย. 2553    13.00 – 14.30 น.    
   
3.เทคนิคการย้ายปลูกต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับจำนวน 30 คน)    
วันที่ 1 พ.ย. 2553    14.30 – 16.00 น.    
   
4.การจัดการขยะมลพิษจากฟาร์มเกษตรกร (รับจำนวน 30 คน)    
วันที่ 2 พ.ย. 2553    14.30 – 16.00 น.    
   
5.เทคนิคการเลือกใช้น้ำอย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย (รับจำนวน 30 คน)    
วันที่ 3 พ.ย. 2553    09.00 – 12.00 น.    
   
6.ไวรัสสายพันธุ์ดี เชื้อเอ็นพีวี เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช (รับจำนวน 30 คน)    
วันที่ 3 พ.ย. 2553    13.00 – 16.00 น.    
   
7.แหนมอนามัย (รับจำนวน 40 คน)    
วันที่ 4 พ.ย. 2553    09.00 – 12.00 น.    
   
8.บัณฑิตน้อยจากรังไหม (รับจำนวน 20 คน)    
วันที่ 4 พ.ย. 2553    13.00 – 14.30 น.    
   
9.การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงโดยไม่กลับกอง (รับจำนวน 40 คน)    
วันที่ 4 พ.ย. 2553    14.30 – 16.00 น.    
   
10.การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย (รับจำนวน 30 คน)    
วันที่ 5 พ.ย. 2553    09.00 – 16.00 น.    
   
* หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553    
* หากท่านผ่านการคัดเลือก ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ จะตอบกลับไปยังท่านภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 หากท่านไม่ได้รับการตอบรับ แสดงว่าท่านไม่ผ่านการคัดเลือก

คำสำคัญ:
โพสข้อความ