ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายโพลิเมอร์สารอุ้มน้ำ 13 ร้าน/สวนจำนวนโพลิเมอร์สารอุ้มน้ำ 58 รายการ

ขายดินวิทยาศาสตร์

พิมลพรออร์คิด

ทำจากโพแทสเซียมเป็นสารตั้งต้นทำให้มีอายุยาวนานในการใช้งาน3-5 ปี ที่สำคัญมันสลายตัวเป็นปุ๋ยโพแทสเซียม ชนิดเม็ดใหญ่550บาทต่อ1กิโลกรัม ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว วิธีใช้ 1กิโลแช่ลงในน้ำ200ลิตร ตักออกมาลองก้นหลุมไม้ยืนต้นเช่นยางพาราหรือปล์ามน้ำมัน1ลิตรป้องกันต้นไม้ขาดน้ำในหน้าแล้งได้เพิ่มอัตราการรอดได้ถึง99% หรือใช้ผสมดินปลูกต้นไม้แช่น้ำแล้ว1ส่วนต่อเครื่องปลูก6ส่วนทำให้ลดอัตรการลดน้ำได้หลายสัปดาห์ ต้นไม้ใหญ่แล้วก็สามารถใส่ได้ครับคือขุดหลุม30*30*30เซ็นติเมตรซัก3หลุมในระยะทรงพุ้มแล้วใส่โพลิเมอร์ที่แช่น้ำแล้วลงไปหลุมล่ะ10ลิตร วิธีแยกแยอะว่าโพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ) วิธีทดสอบว่าโพลิเมอร์เป็น Sodium Base (ทำผ้าอ้อม) หรือเป็น Potassium Base (สำหรับการเกษตร) ทดลองโดยนำมาแช่น้ำดู ถ้าเป็น Sodium Base จะดูดน้ำได้เร็วมากใช้เวลาไม่กี่นาที ส่วนของ Potassium Base นั้นต้องใช้เวลา ในการดูดน้ำนานเป็นชั่วโมงกว่าจะอิ่มตัว ส่งฟรีจนถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับ ขายโพลิเมอร์ที่ใช้ในงานเกษตรจริง ๆอายุ3-5ปี สนใจติดต่อคุณไก่ 0897957635 วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-7-00488-1 ชื่อบัญชี นาย สมิทธิ เส็งเจริญ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามารับดี แล้วค่อยส่งชื่อและที่อยู่มาให้ครับทางsmsก็ได้ครับ ช่วยโทรหาโดยตรงเลยครับเพราะไม่ค่อยได้เข็คเมลชอบคุณครับ

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ นายสมิทธิ เส็งเจริญ โทร. , 0897957635 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

โพลิเมอร์ (สารอุ้มน้ำ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

กลุ่มผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดิน ราคาต่อหน่วย: 250 บาท ค่าขนส่ง: 80 บาท รายละเอียด : โพลิเมอร์ คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า "สารอุ้มน้ำ" โดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน ประโยชน์ - ในการปลูกป่า โดยใช้โพลิเมอร์ที่แช่น้ำค้างคืนและพองตัวเต็มที่ รองก้นหลุมใช้อัตราหลุมละ 1ลิตร การใช้รองก้นหลุมปลูกแล้วพบว่าต้นกล้าที่ปลูกลงไปนั้นรอดตายแทบทั้งหมดคือ 99 % - ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูกตามวิธีที่ทำมาแต่เดิม คือใช้ดิน 6 ส่วนผสมกับโพลิเมอร์ที่แช่น้ำพองตัวเต็มที่ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วปลูกพืช ผลที่ได้รับ คือ พืชเจริญเติบโตงามสม่ำเสมอ ไม่ต้องรดน้ำบ่อยครั้ง ลดค่าแรง พืชงามทน - ใช้กับการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย ระกำ ลางสาด ลองกอง จำพวกไม้ผลทุกชนิดต้นที่ปลูกใหม่หรือปลูกไปแล้วจะใช้โพลิเมอร์ 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัม หว่านกระจายที่ก้นหลุมแล้วจึงปลูกลงไปแล้วรดน้ำเพื่อให้โพลิเมอร์พองตัวอุ้มน้ำ หรือใช้โพลิเมอร์เปียก 1-2 ลิตร รองก้นหลุมทุกครั้งที่ปลูก หรือใส่บริเวณโคนต้นสำหรับพืชที่ปลูกแล้วและกลบดินต้นไม้จะรอดตายเกือบ 100 % - ผสมวัสดุอื่นช่วยประหยัดน้ำในการลดน้ำ และรักษาน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยผสมโพลิเมอร์ที่เปียกน้ำแล้ว 1-30 กิโลกรัมต่อวัสดุปลูก 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 10 % ของวัสดุปลูก - ในแปลงปลูกช่วยรักษาน้ำในดินให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของพืช พืชไร่ พืชผัก ไม้ประดับ และสนามหญ้า ใช้โพลิเมอร์แห้ง 1-10 กรัมต่อหลุม ไม้ผลไม้ยืนต้นใช้โพลิเมอร์แห้งตั้งแต่ 5-10 กรัมต่อต้น ผสมโพลิเมอร์ในวัสดุปลูกก่อนที่จะปลูกพืช - การเพาะเมล็ดเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง โดยใช้โพลิเมอร์ผสมวัสดุเพาะปลูก 1 ต่อ 10 - การขยายพันธุ์ โดยการปักชำและการตอน ใช้โพลิเมอร์ในรูปของวุ้น 10 % ผสมในวัสดุที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ขนาดบรรจุ 500กรัม/กระป๋อง

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 029861680, 0845554205 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


โพลิน่า400 โพลิเมอร์สำหรับการเกษตร

เกษตรยั่งยืน

โพลิเมอร์ หรือ "สารอุ้มน้ำ" สำหรับปลูกพืช นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้การปลูกยางพาราและพืชอื่น ๆ มากมายหลายชนิดในเขตพื้นที่แห้งแล้งไม่ว่าภาคกลาง-เหนือ-อีสาน-ใต้ ด้วยคุณสมบัติในการดูดเก็บน้ำได้มากไม่น้อยกว่า 200 เท่า จึงทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น โพลีเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้เกิดสารโพลีเมอร์ชนิดหนึ่งมีความสามารถในการดูดน้ำสูง ความสามารถในการดูดน้ำนี้เป็นผลมาจากการสร้าง หรือก่อโยงเชื่อมขวางระหว่างสารโพลีเมอร์ที่มีโมเลกุลเชิงเส้นตรง โดยสารที่ก่อหรือกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อ มีผลทำให้เกิดโพรงช่องว่างในระหว่างโมเลกุลของเส้นขนาน และช่องว่างนี้เองที่มีความสามารถเก็บกักน้ำไว้ เมื่อแห้งสนิทมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว เมื่อเปียกน้ำจะพองออกโดยอุ้มน้ำแล้วมีลักษณะแบบวุ้น เมื่อโพลีเมอร์แห้งสัมผัสกับน้ำ โมเลกุลของน้ำสามารถผ่านเข้าไปได้ ขนาดของโพลีเมอร์จะขยายขึ้นตามปริมาณน้ำที่เข้าไปอยู่ภายใน โดยปกติจะสามารถอุ้มน้ำได้ 300 - 500 เท่าของน้ำหนักแห้ง การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วใน 5 นาทีแรก คือ ดูดได้ประมาณ 400 เท่าจากน้ำจะค่อย ๆ ดูดน้ำอย่างช้า ๆ ถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินพอโพลีเมอร์จะดูดน้ำเข้าไป จนถึงจุดอิ่มตัวหลังจากนั้นจะไม่ดูดน้ำอีกไม่ว่าจะทิ้งไว้นานเท่าไร โพลีเมอร์จะดูดน้ำได้มากที่สุด เมื่อเป็นน้ำบริสุทธิ์และจะดูดได้น้อยลงเมื่อมีเกลือ หินปูน หรือมีสภาพเป็นกรดด่าง การใช้โพลีเมอร์ช่วยในการปลูกปาล์มและยางพารา โพลีเมอร์มีแรงยึดน้ำที่อุ้มไว้ต่ำกว่าแรงดึงจากพืช รากสามารถเจริญ แทงผ่านเข้าไปในโพลีเมอร์เปียกได้ปรุโปร่งราก สามารถดึงดูดน้ำออกจากโพลีเมอร์ได้จนน้ำหยดสุดท้าย โดยโพลีเมอร์ไม่สามารถดึงน้ำออกจากพืชได้เลย โพลีเมอร์เปียกจะถูกดูดน้ำไปเรื่อย ๆ จนแห้งและยุบลงจนเหลือขนาดเล็กนิดเดียว ซึ่งกลายเป็นโพรงที่ว่างอยู่ในพื้นดิน ถ้ารดน้ำหรือฝนตกอีก น้ำจะเข้าไปในโพรงนี้ โพลิเมอร์จะเปียกและอุ้มน้ำได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามีน้ำมากเกินความสามารถที่จะอุ้มน้ำได้ น้ำส่วนเกินก็จะไหลซึมลงดินตามปกติ การใช้โพลีเมอร์รองก้นหลุมก่อนปลูกกล้า นั้นทำให้กล้าที่นำไปปลูกได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ น้ำช่วยในการละลายแร่ธาตุอาหารสำหรับพืช น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในขบวนการสังเคราะห์แสง การลำเลียงอาหาร กล้าไม้จึงมีอัตราการรอดตายสูงสามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะน้ำฝนที่ตกลงมาบางส่วนจะถูกสะสมไว้ ไม่ไหลซึมไปโดยเปล่าประโยชน์ บริเวณที่มีโพลีเมอร์อยู่จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา จุลินทรีย์จะเกาะติดกับอนุภาคดินมีลักษณะเป็นเมือกบาง ๆ ช่วยอุ้มน้ำได้ส่วนหนึ่ง เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ดินบริเวณนี้จะค่อยๆ อุ้มน้ำได้ดีขึ้นเองเพราะจุลินทรีย์ เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นไปด้วยดี มีผลพลอยได้เป็นสารฮิวมิค แอซิด กระตุ้นการเจริญของรากและทำให้ดินร่วนซุย โพลีเมอร์จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี จุลินทรีย์จะค่อย ๆ ย่อยสลายโพลีเมอร์ให้แตกตัวไป สำหรับดินเหนียวไม่ควรใช้โพลิเมอร์ เพราะสามารถอุ้มน้ำได้มากอยู่แล้ว แต่มีปัญหาที่การระบายน้ำควรใช้วัสดุอื่น เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก เศษพืชต่าง ๆ ผสมแทน ข้แมูลเพิ่มเติม/สั่งซื้อ http://kasetyangyuen.tarad.com/product.detail_0_th_4009303 ปริมาณ 1 กิโลกรัม

ราคา 380.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


โพลิเมอร์ หรือ "สารอุ้มน้ำ"

ร้านไผ่สีทอง

จำหน่ายโพลิเมอร์ หรือ "สารอุ้มน้ำ"สำหรับปลูกพืชและต้นไม้ทั่วไป โทร 0893123699 โพลิเมอร์ หรือ "สารอุ้มน้ำ" สำหรับปลูกพืชและต้นไม้ทั่วไป นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้การต้นไม้ทั่วไปและพืชอื่น ๆ มากมายหลายชนิดในเขตพื้นที่แห้งแล้งไม่ว่าภาคกลาง-เหนือ-อีสาน-ใต้ ด้วยคุณสมบัติในการดูดเก็บน้ำได้มากไม่น้อยกว่า 200 เท่า จึงทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นแม้ในฤดูแล้ง ส่งผลให้พืชและต้นไม้ทั่วไป เจริญเติบโตอย่างงดงามและลดอัตราการตายเนื่องจากภัยแล้งที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สารอุ้มน้ำ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่พืชของเราได้เป็นอย่างดีและยาวนาน เพราะไม่สูญเสียน้ำไหลซึมลงไปในชั้นใต้ดินเกินระดับที่รากของต้นไม้ต้นเล็ก ๆ จะสามารถที่จะดูดกินได้ เมื่อต้นไม้ดูดน้ำจากโพลิเมอร์ออกไปจนหมด เมื่อฝนตกลงมาหรือมีการเติมน้ำซ้ำลงไป ใหม่ ก็จะดูดซึมเอาน้ำเข้าไปและพองตัวได้อีก และสามารถที่จะอยู่ยาวนานได้เกือบถึงหนึ่งปี(ทั้งนี้ใช้ในปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแห้งแล้งของพื้นที่นั้นๆ) ดังนั้นทำให้ลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการสูบน้ำรดต้นไม้บ่อยๆ เช่น การปลูกยางพารา ไม้ยืนต้น ไม้กระถาง, แปลงเพาะชำ, ปลูกผักทุกชนิด, ต้นทุนน้อยกว่า 2 บาท สารอุ้มน้ำผลิตมาจากสารธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สารอุ้มน้ำจะละลายกลายเป็นปุ๋ย ข้อแนะนำ ควรแช่สารอุ้มน้ำ 6-10 ชม ควรแช่สารอุ้มน้ำในน้ำที่เป็น กลาง จะได้สารอุ้มน้ำถึง 200-230 เท่าตัว ควรใส่ในภาชนะกว้างหรือใหญ่ สารอุ้มจะอุ้มน้ำได้ดีเร็วขึ้น - ราคากิโลกรัมละ 400 บาท สอบถาม ช่อพูล 0893123699 เมล์ lucky431@gmail.com - ราคาไม่รวมค่าขนส่ง จัดส่งทั่วประเทศ

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ ช่อ พูล โทร. 0893123699, 0893123699 จังหวัดอ่างทอง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


โพลิเมอร์ polymer หรือ สารอุ้มน้ำ

ส่วนไผ่ทอง

โพลิเมอร์อุ้มน้ำ ซึ่งผลิตจากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเกร็ดหรือผงแห้ง สีขาว เมื่อดูดน้ำจะพองออกเป็นก้อนวุ้นเล้กๆ เหมาะกับ ยางพารา ไม้ยืนต้น ไม้กระถาง, ปลูกผักสวนครัว และต้นไม้อื่น ๆได้ทุกชนิด ประหยัด น้ำและแรงงานคน ไม่ต้องสูบน้ำรดบ่อย ๆ โพลิเมอร์อุ้มน้ำ ช่วยกักเก็บน้ำไว้ให้พืชใช้ในช่วงฝนแล้ง การใส่โพลิเมอร์รองก้นหลุมปลูกต้นไม้ จะช่วยให้ต้นไม้รอดตายอยู่ได้ ช่วยให้เกิดช่องว่างในดิน ทำให้การถ่ายเทอากาศและการระบายน้ำในดินเป็นไปด้วยดี จะเพิ่มน้ำในชั้นใต้ดินเกินระดับที่รากของต้นไม้ต้นเล็ก ๆ จะดูดกินได้ ถ้าต้นไม้ดูดน้ำจากโพลิเมอร์ออกไปจนหมด เมื่อฝนตกลงมาหรือมีการเติมน้ำซ้ำลงไป ใหม่ ก็จะดูดซึมเอาน้ำเข้าไปและพองตัวได้อีก และสามารถที่จะอยู่ยาวนานได้ถึงหนึ่งปีขึ้นไป ทั้งนี้ใช้ในปริมาณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างของดิน และ ความแห้งแล้งของพื้นที่นั้นๆ โทร ช่อพูล 0893123699 ข้อแนะนำ ควรแช่โพลิเมอร์ 6- 8 ชม ในน้ำสะอาดที่เป็น กลาง จะได้โพลิเมอร์ที่ขยายสูงสุด ถึง 230 เท่า ควรใส่ในภาชนะกว้างหรือใหญ่ โพลิเมอร์จะอุ้มน้ำได้ดี เร็วขึ้น ราคากิโลกรัมละ 400 บาท ราคาไม่รวมค่าขนส่ง จัดส่งทั่วประเทศ (จัดส่ง 1 กิโลขึ้นไป)

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ ห้างพีเคเกษตรไทย โทร. 0893123699, จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ


โพลิเมอร์ขายปลีกอย่างเม็ดใหญ่สุด

Pimonporn Orchid

โพลิเมอร์ที่ใช้สารตั้งต้นในการผลิตคือโพแทสเซียมเบสครับ ซึ้งมีอายุยาวนานถึง3-5ปีเม็ดใหญ่สุดสามารถเก็บน้ำได้ยาวนานว่าตัวอื่น มันคายน้ำได้ช้ากว่าตัวอื่นมากครับ ราคา550บาทราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว วิธีใช้ 1กิโลแช่ลงในน้ำ200ลิตร ตักออกมาลองก้นหลุมไม้ยืนต้นเช่นยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน1ลิตรป้องกันต้นไม้ขาดน้ำในหน้าแล้งได้เพิ่มอัตราการรอดได้ถึง99% หรือใช้ผสมดินปลูกต้นไม้แช่น้ำแล้ว1ส่วนต่อเครื่องปลูก6ส่วนทำให้ลดอัตรการลดน้ำได้หลายสัปดาห์ ต้นไม้ใหญ่แล้วก็สามารถใส่ได้ครับคือขุดหลุม30*30*30เซ็นติเมตรซัก3หลุมในระยะทรงพุ้มแล้วใส่โพลิเมอร์ที่แช่น้ำแล้วลงไปหลุมล่ะ10ลิตร วิธีแยกแยอะว่าโพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ) วิธีทดสอบว่าโพลิเมอร์เป็น Sodium Base (ทำผ้าอ้อม) หรือเป็น Potassium Base (สำหรับการเกษตร) ทดลองโดยนำมาแช่น้ำดู ถ้าเป็น Sodium Base จะดูดน้ำได้เร็วมากใช้เวลาไม่กี่นาที ส่วนของ Potassium Base นั้นต้องใช้เวลา ทำจากโซเดียมไม่ดีอย่างไรคือมันทิ้งสารพิษเอาไว้ครับทำให้ต้นไม้แคราะแกรน ในการดูดน้ำนานเป็นชั่วโมงกว่าจะอิ่มตัว วิธีแยกแยะว่าเป็นแบบแป้ง หรือ ทำจากโพแทสเซียมเบสครับโดยการใช้ไดโอดีนหยดเมื่อแช่น้ำอิ่มตัวแล้วครับถ้ามันเปลี่ยนสีแสดงว่ามันทำจากแป้งครับแบบแป้งไม่ดีอย่างไรคืออายุการใช้งนเมื่อฝังกลบดินแล้ว1-3เดือนก็สะลายตัวหมด ส่งฟรีจนถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับ ขายโพลิเมอร์ที่ใช้ในงานเกษตรจริง ๆอายุ3-5ปี สนใจติดต่อคุณไก่ 0897957635 วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-7-00488-1 ชื่อบัญชี นาย สมิทธิ เส็งเจริญ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามารับดี แล้วค่อยส่งชื่อและที่อยู่มาให้ครับทางsmsก็ได้ครับ ปล โทรสั่งดีกว่าครับเพราะไม่ค่อยเช็คเมล

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ คุณไก่ โทร. 0897957635, 0897957635 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


โพลิเมอร์ อุ้มน้ำช่วยพืชทนแล้ง ดินวิทยาศาสตร์ เจล

p89

โพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำช่วยพืชรอดตายหน้าแล้ง ประหยัดต้นทุนปยัดเวลาการให้น้ำพืช หรือ ใช้เป็นเจลสีปลูกต้นในขวดแกวฯประดับสวยงาม หรูหราในร้านอาหาร โรงแรม งานเลียงฯต่างๆ

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ เกษตร โทร. 0881024699, จังหวัดราชบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ


sodium polyacrylate และ สารอุ้มน้ำ

stp chem solutions co., ltd.

Sodium polyacrylate หรือ potassium polyacrylate หรือที่นิยมเรียกชื่อเป็น WATERLOCK หรือ Super Absorbent Polymer (SAP) มีการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้าน เช่น ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและป่าไม้ ดูดซับน้ำได้ 200-300 เท่าของน้ำหนักของมัน ในเวลาอันรวดเร็ว (นาที) ช่วยให้ดินเก็บน้ำ เก็บแร่ธาตุไว้ได้ ปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิตการเกษตร เป็นสารกันการรวมตัวกัน (sequestering agent) ในสารซักฟอก เป็นสารเพิ่มความหนืด (thickening agent) เป็นสารเคลือบ (coating) เป็นหิมะเทียม (artificial snow) กางเกงผ้าอ้อม (baby cloth diaper

ติดต่อ เอสทีพี เคม โซลูชันส์ โทร. 0831454522, 0831454522 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ดินวิทยาศาสตร์ชุด Marble Swirl (แบบแห้ง)

Crystalline Imaginarium

ดินวิทยาศาสตร์ (แบบแห้ง) - บรรจุถุงพีพีซีลอย่างดี ซองละ 10 กรัม ในซองกระดาษคราฟท์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - - มี 6 สีให้เลือก: สีเหลือง, สีเขียว, สีม่วง, สีแดง, สีส้ม, สีชมพู - สามารถดูภาพและรายละเอียดเพิ่มได้ที่: http://goo.gl/al5qE4 สามารถนำไปแช่น้ำแล้วใส่ใต้รากก่อนนำพืชลงดินเพื่อให้ช่วยอุ้มน้ำ จะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อย หรือ ใช้ใส่พืชที่รากแช่น้ำจำพวกพลูด่าง ไผ่กวนอิม ได้ รวมถึงสามารถนำไปแช่ปุ๋ยน้ำ หรือ ปุ๋ยเคมีประเภทละลายน้ำ เพื่อให้ดูดปุ๋ยไว้และค่อยๆปล่อยออกมาให้พืชดูดซึมได้ด้วย ดินวิทยาศาสตร์สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดด้วยการฝังดินได้ รวมถึงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากนำพืชไปล้างรากแล้วจนกว่าจะย่อยสลายไป ** ดินวิทยาศาสตร์ 10 กรัม สามารถพองน้ำได้ 600 กรัม ปริมาตร 750 มิลลิลิตร หลังแช่น้ำ 6-8 ชั่วโมง วิธีใช้ นำดินวิทยาศาสตร์ไปแช่น้ำ หรือ ปุ๋ยที่ผสมน้ำแล้วเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง ดินวิทยาศาสตร์จะพองดูดน้ำเต็มที่ จากนั้นจึงนำไปใส่ต้นไม้ตามต้องการ ** ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และ โปรดระวังเด็กกลืน หรือ กิน สินค้า ** ควรเติมน้ำลงในดินวิทยาศาสตร์สัปดาห์ละครั้ง หากไม่อยากเติมน้ำลงในภาชนะ สามารถแยกดินวิทยาศาสตร์ออกมาแช่น้ำสักพักแล้วเติมกลับเข้าไปให้ต้นไม้ได้

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ สุรกาญจน ยุวถาวร โทร. 0816823875, จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ


โพลิเมอร์เพอร์เฟ็ค888

theperfection888

จำหน่ายโพลิเมอร์สำหรับการเกษตรโดยเฉพาะ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกป่า ทำสวน ปลูกสนามหญ้า เพาะเมล็ด ขยายตัวได้ 200-400 เท่า ขึ้นอยู่กับน้ำที่ใช้ในการแช่ ราคา กก.ละ 388 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) บริษัทตั้งอยู่ จ.นนทบุรี แจ้งวัฒนะ43 สต็อกสินค้ามีที่โคราช สนใจติดต่อ 087-4411155 (คุณนุท) ไอดีไลน์ : nongloris website : www.theperfection888.com FB : สารอุ้มน้ำ เพอร์เฟ็ค888

ราคา 388.00 บาท ติดต่อ สุพัตรา เทศเรียน โทร. 0800571427, 0800571427 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


กรีนโพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำเพื่อการเกษตร 1 ก.ก. ( 1,000 กรัม)

บ้านแก้วกาญจนา

แล้งแค่ไหนก็ปลูกได้ ให้กรีนโพลิเมอร์เราช่วยครับ ... สารอุ้มน้ำเพื่อการเกษตร ไร้สารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิโลกรัมละ 388 บาท ครึ่งกิโลกรัม 198 บาท ... ซื้อวันนี้ ฟรีค่าบริการเก็บเงินปลายทาง กรีนโพลิเมอร์จ่ายให้ ซื้อวันนี้ ฟรีค่าบริการพื้นที่ห่างไกลของเคอรี่ กรีนโพลิเมอร์ออกให้?? 123 ขั้นตอน การใช้งานง่ายๆครับ ... 1 แช่สารอุ้มน้ำให้อิ่มตัว 3-4 ชั่วโมง 1 กิโลกรัมดูดซับน้ำได้ 200ลิตร 2 รองก้นหลุมด้วยสารอุ้มน้ำที่อิ่มตัวแล้ว 3 กลบดินตามปกติ สารอุ้มน้ำจะทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ สลับกับดุดซับน้ำเมื่อฝนตก หรือรดน้ำ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ... ***ควรรดน้ำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากฝนไม่ตกเลยครับ ให้กรีนโพลิเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกต้นไม้ ทุก 1% ของยอดขายจะมอบให้มูลนิธิหรือองค์กรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกต้นไม้นะครับ https://www.facebook.com/greenpolymer/ 0636262325

ราคา 388.00 บาท ติดต่อ อนุสรณ์ ใจแน่น โทร. 0636262325, 0636262325 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


โพลิเมอร์ "สารอุ้มน้ำ"

ไม้งาม

โพลิเมอร์ หรือ สารอุ้มน้ำ เพอร์เฟ็ค 888 คือ โพแทสเซียม เมื่อนำไปผสมกับน้ำ จะบวมเป็นเจล เพื่อนำมาใช้กับการเกษตรโดยเฉพาะ และนอกจากนี้ยังปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง สามารถดูดซับและปล่อยน้ำซ้ำๆได้และเพิ่มความสามรถในการกักเก็บอาหารในดิน และโครสร้าง เพิ่มการดูดซึมน้ำความชื้นของดินได้ดีและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ ในการกักเก็บน้ำสารอาหารที่รักษาในดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้ได้กับพืชทุกชนิด พืชไร่ ผัก ผลไม้ การจัดสวน สนามกอลฟ์ การปลูกต้นไม้ การปลูกป่า เมล็ดเพาะงอก ฯลฯ เป็นต้น วิธีการทำงาน โพลิเมอร์ เพอร์เฟ็ค888 จะถูกนำไปใช้ที่ราก เมื่อทำเป็นน้ำ จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานภัยแล้งโดยเฉพาะเมื่อนำไปใส่ในดินในแต่ละเม็ดจะดูดน้ำได้มากกว่า 400 เท่าในน้ำหนักของน้ำ และจะทำหน้าที่เก็บรักษาและปล่อยน้ำตามความต้องการของพืช โพลิเมอร์เพอร์เฟ็ค888 จะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำขนาดเล็ก มีความสามารถดูดซับน้ำและปล่อยกลับ ไปที่ระบบรากมากและนานกว่า 2-3 ปี # เริ่มต้นที่ 200 บาท มีตั้งแต่ ขนาด 500 กรัม ถึง 25 กก. (แบบยกกระสอบก็มี) สนใจสอบถามมาได้เลยครับ #โพลิเมอร์เพอร์เฟ็ค888 "สารอุ้มน้ำ" โทร.085-0990662, 088-9455985 คุณเบิร์ด ตัวแทนจำหน่าย Id line : 1010Birdpk E-Mail : Patompong101029@gmail.com สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับ " ราคาไม่รวมค่าขนส่ง จัดส่งทั่วประเทศ "

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ ปฐมพงศ์ ไชยาเทพ โทร. 0850990662, 0850990662 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


โพลิเมอร์สารอุ้มน้ำ

โพลิเมอร์พีดี100 (สารอุ้มน้ำ)

สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์พีดี100 เบอร์A ตัวช่วยการในการปลูกต้นไม้ ไม้กระถาง ไม้ยืนต้น ไม้ป่า พืชไร่ พืชสวน ไม้ผลทุกชนิด หรือจะเอาใว้กักเก็บน้ำในบ่อน้ำ ** ช่วยลดอัตราการตายของต้นไม้ จากการขาดน้ำ พื้นที่ไม่มีน้ำ ผู้ที่ไม่มีเวลาดูแล รดน้ำต้นไม้ โพลิเมอร์เม็ดเล็ก กิโลละ 380 บาท โพลิเมอร์เม็ดกลาง กิโลละ 380 บาท โพลิเมอร์เม็ดใหญ่พิเศษ กิโลละ 480 บาท **จำหน่ายทั้งแบบปลีกและราคาส่ง รับตัวแทนจำหน่าย มีบริการเก็บเงินปลายทาง** ติดต่อสอบถามได้ตลอด โทร 084-4566551 Line : polymerpd www.homekaset.com #สารอุ้มน้ำ #โพลิเมอร์พีดี100

ราคา 380.00 บาท ติดต่อ สุปาวันธุ์ อนุจิตร โทร. 0844566551, 0844566551 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที