ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายเครื่องวัดธาตุอาหาร 15 ร้าน/สวนจำนวนเครื่องวัดธาตุอาหาร 27 รายการ

เครื่องวัดดิน 2in1 วัดค่าปุ๋ย NPK โดยรวม, pH ดิน !!!ส่งฟรี

maitakdad shop

ดูเครื่องวัด pH และ ปุ๋ย NPK ในดินรุ่นอื่น ๆ ได้ที่ https://maitakdad.tarad.com !!! ส่งฟรีทั่วประเทศ !!! เครื่องวัดดิน 2in1 ราคาถูก ผลิตจากประเทศจีน สำหรับมือสมัครเล่นทั่วไป ใช้วัดค่า pH ของดิน และ วัดค่าปุ๋ย NPK โดยรวมของดิน pH and Fertility Soil Tester Meter มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเบื้องต้น ช่วงการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9 ช่วงการวัดค่าความสมบูรณ์ของดิน NPK สเกลมี 3 ช่วงได้แก่ น้อยไป (Too Little) – ปกติ (Ideal) – มากไป (Too Much) ความยาวก้านวัด Probe Length 8.5 เซนติเมตร ใช้งานได้ทั้งภายในร่ม และกลางแจ้ง ใช้งานง่าย แค่นำก้านวัดเสียบลงในดิน และอ่านค่าตามมิเตอร์ ไม่ต้องใช้ถ่าน ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 26 x 11 เซนติเมตร เหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ต้องการวัดค่าของดินเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรม สามารถนำค่าวัดไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน และเลือกพืชที่เหมาะสมกับคุณภาพดินมาปลูกได้ . --------------------------------------------------------- . การวัดความเป็นกรด-ด่าง pH ของดิน ค่า pH ของดินที่เหมาะสมในประเทศไทย คือ 6 – 7 (มากกว่า 7 ดินเป็นด่าง , น้อยกว่า 6 ดินเป็นกรด) 1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน 2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย 3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน) 4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า pH 5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด 6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านบนของมิเตอร์) 7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF 8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้ . ค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก แต่ถึงอย่างนั้นค่า pH ก็มีผลเสียต่อพืชอยู่เช่นกัน โดยหากดินมีค่า pH ต่ำ ธาตุแมงกานีสในดินก็จะกลายเป็นพิษต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง และตายได้ในที่สุด และถ้าหากค่า pH ในดินต่ำมากจนเกินไป ดินก็จะดูดซับสารอะลูมิเนียมแทนธาตุอาหารจำเป็น ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้พืชงอกงามสุขภาพดีอีกด้วย พืชแต่ละชนิด เหมาะกับการปลูกในดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ต่างกัน (ควรศึกษาเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับพืชที่ตนเองปลูก) . --------------------------------------------------------- . การวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility 1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน 2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย 3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน) 4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า Fertility 5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด 6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านล่างของมิเตอร์) 7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF 8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้ ผลจากการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility หากเข็มชี้ไปที่ Too Little (ด้านซ้ายของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอ หรือปริมาณจุลินทรีย์ในการย่อยธาตุอาหารในดินต่ำ ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้ ค่าไนโตรเจน (N) น้อยกว่า 50 ppm ค่าฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 4 ppm ค่าโพแทสเซียม (K) น้อยกว่า 50 ppm . หากเข็มชี้ไปที่ Ideal (ตรงกลางมิเตอร์) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารเพียงพอ เหมาะสม ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้ ค่าไนโตรเจน (N) 50 - 200 ppm ค่าฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 ppm ค่าโพแทสเซียม (K) 50 - 200 ppm . หากเข็มชี้ไปที่ Too Much (ด้านขวาของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารมากเกินไป หรืออาจมีปัญหาดินเค็ม จะทำให้ราก หรือใบ ไหม้ได้ ต้องแก้ปัญหาโดยการรดน้ำเพิ่ม เพื่อชะล้าง และละลายปุ๋ยส่วนเกินออกไป ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้ ค่าไนโตรเจน (N) มากกว่า 200 ppm ค่าฟอสฟอรัส (P) มากกว่า 14 ppm ค่าโพแทสเซียม (K) มากกว่า 200 ppm ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://maitakdad.tarad.com/ E-mail : maitakdad@ymail.com โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 4 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

ชุดตรวจสอบค่า npk และ ph ใน ดิน

แล็ปวัลเล่ย์

ชุดตรวจสอบค่า npk และ ph ใน ดิน ชุดตรวจสอบค่า เอ็นพีเค และ กรดด่าง ในดิน ( npk / ph soil test kit ) ธาตุอาหาร N-P-K (ไนโตรเจน – ฟอสฟอรัส - โพแทสเซียม) คือ อาหารที่จำเป็นสำหรับพืช แต่ที่ผ่านมาพบปัญหาว่าเกษตรกรมักใช้ ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยชีวภาพ ตามความคุ้นเคย โดยมองข้ามไปว่าแท้จริงแล้ว ดินและพืชที่ปลูกต้องการธาตุอาหารใด ปริมาณเท่าไหร่ หรือปุ๋ยสูตรที่จำหน่ายตามท้องตลาดนั้นเหมาะสมกับพืชและดินแล้วหรือไม่ คำตอบคือ "การวิเคราะห์ดิน" ปัจจุบัน การตรวจดินเป็นเรื่องที่เกษตรกรทำได้เอง ไม่ยุ่งยากเลยครับ เพียงแค่เกษตรกรลองเก็บดิน มาวิเคราะห์ว่ามีธาตุอาหารอะไรอยู่ในดินบ้าง และธาตุอาหารอะไรที่ขาด จึงมาใช้ปุ๋ยในการปรับความสมดุลตามปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน ส่วนการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ก็สามารถวิเคราะห์เองได้ภายใน 10 นาทีด้วย ภายในกล่องประกอบด้วย หลอดดูดสาร คู่มือการใช้ภาษาไทย ชุดตรวจสอบธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแทสเซียม และค่าพีเอช อย่างละ 10 ตัวอย่าง รวมแล้ว สามารถวิเคราะห์ดินได้ 40 ตัวอย่าง สนใจติดต่อ 02-5593807-8

ติดต่อ วิภา โทร. 025593807, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 0 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


เครื่องวัดค่า ec ธาตุอาหารไฮโดรโปร์นิกส์

ก.ชนาผักไฮโดรโพนิกส์

รับประกัน 6 เดือน

ราคา 2,850.00 บาท ติดต่อ คุณ นฤมล พรมสุวรรณ (ปู) โทร. 0865540117, 0863760259 จังหวัดปทุมธานี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 11 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


LAQUA Nitrate meter

หจก.ผุศดี เอ็นเตอร์ไพร์ส

range: 6-9900 ppm

ราคา 20,000.00 บาท ติดต่อ มุขไพลิน วงศ์มณี โทร. 0972379814, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


ชุดวัดกรดด่าง NPKในดินRapid 1601

Green & Brown

พืชต้องการสารอาหารสำหรับการเจริญเติบโตที่ดี สารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชคือไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม (N, P และ K) มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเช่นเดียวกับวิตามินเกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนสำหรับมนุษย์ พืชมีแต่ละชนิดมีความต้องการสารอาหาร และสภาพดินที่แตกต่างกัน การวัดความเป็นกรด-ด่าง และ ชุดวัดกรด-ด่าง และไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียมในดิน(Luster Leaf 1601 Rapitest Soil Test Kit pH, N- P -K) สารอาหารในดินจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารและสภาพดินที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต คุณสมบัติ ชุดวัดความเป็นกรด-ด่าง และสำหรับวัดสารอาหารในดินคือไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม ใช้สำหรับทดสอบสภาพดินด้วยแคปซูล สามารถใช้งานได้ง่าย และมีความถูกต้อง ชุดทดสอบ Rapitest Soil Test Kit ประกอบด้วยแคปซูลทดสอบจำนวน 40 แคปซูล สำหรับวัด pH จำนวน 10 แคปซูล สำหรับวัดสารอาหารในดินไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่างละ 10 แคปซูล และคู่มือการใช้งาน วิธีใช้งาน นำดินที่ต้องการวัดผสมกับน้ำ เทน้ำออกมาละลายกับแคปซูลทดสอบ นำมาเปรียบเทียบสีกับแผนภูมิ เพื่อเทียบระดับของกรด-ด่าง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียม สินค้าประกอบด้วย - ชุดวัดกรด-ด่าง และไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียมในดิน 1 ชุด พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย จัดส่งสินค้าฟรีแบบ EMS เลือกชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร: - บัญชีเลขที่ 730-262717-1 ชื่อบัญชี นายณภัทร จิตศานติกุล ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว - บัญชีเลขที่ 557-208160-7 ชื่อบัญชี น.ส.สุชานัน ทวีเกษมสมบัติ ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - บัญชีเลขที่ 667-272692-3 ชื่อบัญชี น.ส.สุชานัน ทวีเกษมสมบัติ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจสินค้าอื่นสามารถเข้ามาชมได้ที่ http://www.dailymalls.com สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 089-7644461

ราคา 1,290.00 บาท ติดต่อ ณภัทร จิตศานติกุล โทร. 0897644461, จังหวัดเชียงใหม่

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 1 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


เครื่องวัดดิน ปุ๋ยในดิน (Model: ETP-303)

ศุภวาณิชมาร์เก็ตติ้งแอนด์ซัพพลาย

เครื่องวัดดิน ปุ๋ยในดิน (2 IN 1 Soil Fertility pH Meter) (Model: ETP-303) Features *Give accurate results of the PH and Fertility of the soil *No batteries required *The Ph portion of the tester utilizes the chemical reaction known as oxidation-reduction to measure PH within the range of 1-9 *The fertility portion of the tester measures the soil's nitrogen, phosphorous and potash (NPK) content, in combination. Fertility is within the range of too little, ideal and too much, with probe 85mm.

ติดต่อ จารุกิตติ์ ศุภเนตร์ / ชูชาติ ศุภเนตร์ โทร. 025314808, 0839655199 จังหวัดนนทบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ในดินและpH

ป.เจริญ

เครื่องวัดค่าปุ๋ย และพีเอชดิน 2in1โดยใช้วัดหาค่าพีเอช และค่าแร่ธาตุ (NPK) ของดินก่อนการปลูกพืชเพื่อปรับค่าดินและแร่ธาตุปุ๋ยให้พอเหมาะกับพืชตลอดช่วงระยะการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชทุกชนิด ใช้ได้กับดินทุกประเภท (ดินทราย , ดินร่วน, ดินเหนียว), ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุปลูกพืช

ราคา 800.00 บาท ติดต่อ สุชาติ สุตันตั้งใจ โทร. 045325185, 0830556922 จังหวัดอุบลราชธานี

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 11 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องวัดค่าปุ๋ย NPK โดยรวม และ วัดค่าPH ดิน 2in1

aajjuull

เก็บปลายทาง+30บาท www.h2otester.com facebook.com/h2otester line id: zone_tip, Tel. 087 6776906, line id: a_jul, Tel. 090 9588344 เครื่องวัดค่าปุ๋ยและพีเอชดิน 2in1 Fertility Meter /PH meter 2 In 1 Analyzer ส่งฟรี EMS เครื่องวัดค่าปุ๋ย และพีเอชดิน 2in1โดยใช้วัดหาค่าพีเอช และค่าแร่ธาตุ (NPK) ของดินก่อนการปลูกพืชเพื่อปรับค่าดินและแร่ธาตุปุ๋ยให้พอเหมาะกับพืชตลอดช่วงระยะการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชทุกชนิด ใช้ได้กับดินทุกประเภท (ดินทราย , ดินร่วน, ดินเหนียว) รายละเอียด: > ค่าพีเอช Soil PH : 0- 9 (กรด-ด่าง) > ค่า NPK : 3 ระดับ ( LITTLE TOO > IDEAL< MUCH TOO) คุณสมบัติ: ขนาด : 26.0 x11.0 cm ก้านวัด : 8.5 cm น้ำหนัก : 100g คู่มือ: ภาษาไทย การอ่านค่าปุ๋ย Fertility; (LITTLE TOO) ค่าน้อยกว่า N - less than 50 PPM P - less than 4 PPM K - less than 50 PPM (IDEAL) ค่าเหมาะสม N - 50-200 parts per million P - 4-14 PPM K - 50-200 parts per million (MUCH TOO) ค่ามากกว่า N - greater than 200 PPM P - more than 14 PPM K -greater than 200 PPM วิธีการใช้งาน: 1) วัดดินขณะที่ดินเปียกชื้นจากการรดน้ำหรือฝนตก 2) โดยเปิดหน้าดินและพรวนดินลึกประมาณ 5-15 เซนติเมตร เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษใบไม้ รากไม้ 3) ปรับปุ่มเป็นค่า “PH” หรือ ค่า "FERTILIZER" 4) เสียบขาโพรบลงในดินที่พรวนไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที 5) อ่านค่าและควรทำซ้ำบริเวณอื่นๆ ที่จะปลูกเพื่อหาค่าเฉลี่ย 6) หลังจากใช้งานแล้วปรับเป็นค่า "OFF" แล้วทำความสะอาด การอ่านผลวิเคราะห์: ค่า LITTLE TOO หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ น้อย ต้องให้ปุ๋ยเพิ่มเป็นเวลาสามสัปดาห์แรกร่วมกับการให้น้ำพืช ค่า IDEAL หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งร่วมกับการให้น้ำพืช ค่า MUCH TOO หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก แค่รดน้ำพืชอย่างเดียว

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ line: a_jul จุลเดช พลอยใหม่ โทร. 0909588344, 0909588344 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 1 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องวัดค่าpH ปริมาณสารอาหารโดยรวม NPK และอุณหภูมิในดิน

istylelab

เครื่องวัดดิน 3in1 ระบบดิจิตอล - Rapitest 3in1 รุ่น 1835 ช่วยให้คุณทราบค่ากรดด่างดิน, ปริมาณสารอาหารโดยรวมของ NPK ในดิน และอุณหภูมิดิน หรืออุณหภูมิปุ๋ยหมัก ทำให้คุณทราบสภาพของดินโดยทั่วไป จึงดูแลต้นไม้ได้อย่างตรงจุดทั้งก่อน และหลังการปลูก สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ http://www.istylelab.com หรือติดต่อสอบถาม istylelabs@gmail.com

ติดต่อ istylelab admin โทร. 0954496737, จังหวัดเชียงใหม่

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 10 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


ชุดทดสอบ pH และ NPK ในดิน

MK-KASET

ใช้ทดสอบคุณภาพของดิน หาค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้ในช่วง traces, low, medium, high หาค่า pH ในช่วง 4-9 pH ความละเอียด 1 pH ใช้ทดสอบแต่ละค่าได้ 10 ครั้ง. ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://mkkaset.lnwshop.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-1326891

ราคา 1,690.00 บาท ติดต่อ กาญจมล จันทรเปารยะ โทร. 0979266446, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


Xiaomi Flower Care เครื่องตรวจสอบความชื้น,ดิน,แสง,อุณหภูมิ

higrow

Xiaomi Flower Care (International Version) ใช้งานกับแอพที่เป็นภาษาอังกฤษได้ (แอพ Flowercare) -ตรวจสอบ ความชื้น, ดิน, แสง, อุณหภูมิ -สามารถดูการแสดงผล ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอพบนมือถือ -ช่วงค่าวัดค่าแสง 0 - 100000lm ความคลาดเคลื่อนในการวัด 100lm - ใช้งานเพียงแค่ปักลงบนดิน งายต่อการพกพา -มีข้อมูลการดูแลต้นไม้กว่า 900 ชนิด และ 3000 สายพันธุ์ -กันน้ำ ตามมาตรฐานระดับ IP5 -แอพรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 4.1 BLE -ใช้แบตเตอรี่่ (CR2032) ที่สามารถสแตนด์บายได้ถึง 1 ปี -รองรับกับระบบโทรศัพท์ Android 4.4 KITKAT และ iOS7 ขึ้นไป

ราคา 490.00 บาท ติดต่อ เกลียวนุกูน ใจดี โทร. 0838869228, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 1 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


เครื่องวัดค่าปุ๋ยและพีเอชดิน 2in1

เกษตรฟิวชั่น

เครื่องวัดค่าปุ๋ย และพีเอชดิน 2in1โดยใช้วัดหาค่าพีเอช และค่าแร่ธาตุ (NPK) ของดินก่อนการปลูกพืชเพื่อปรับค่าดินและแร่ธาตุปุ๋ยให้พอเหมาะกับพืชตลอดช่วงระยะการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชทุกชนิด ใช้ได้กับดินทุกประเภท (ดินทราย , ดินร่วน, ดินเหนียว) รายละเอียด: > ค่าพีเอช Soil PH : 0- 9 (กรด-ด่าง) > ค่า NPK : 3 ระดับ ( LITTLE TOO > IDEAL< MUCH TOO) การอ่านค่าปุ๋ย Fertility; (LITTLE TOO) ค่าน้อยกว่า N - less than 50 PPM P - less than 4 PPM K - less than 50 PPM (IDEAL) ค่าเหมาะสม N - 50-200 parts per million P - 4-14 PPM K - 50-200 parts per million (MUCH TOO) ค่ามากกว่า N - greater than 200 PPM P - more than 14 PPM K -greater than 200 PPM คุณสมบัติ: ขนาด : 26.0 x11.0 cm ก้านวัด : 8.5 cm น้ำหนัก : 100g วิธีการใช้งาน: 1) วัดดินขณะที่ดินเปียกชื้นจากการรดน้ำหรือฝนตก 2) โดยเปิดหน้าดินและพรวนดินลึกประมาณ 5-15 เซนติเมตร เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษใบไม้ รากไม้ 3) ปรับปุ่มเป็นค่า “PH” หรือ ค่า "FERTILIZER" 4) เสียบขาโพรบลงในดินที่พรวนไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที 5) อ่านค่าและควรทำซ้ำบริเวณอื่นๆ ที่จะปลูกเพื่อหาค่าเฉลี่ย 6) หลังจากใช้งานแล้วปรับเป็นค่า "OFF" แล้วทำความสะอาด การอ่านผลวิเคราะห์: ค่า LITTLE TOO หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ น้อย ต้องให้ปุ๋ยเพิ่มเป็นเวลาสามสัปดาห์แรกร่วมกับการให้น้ำพืช ค่า IDEAL หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งร่วมกับการให้น้ำพืช ค่า MUCH TOO หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก แค่รดน้ำพืชอย่างเดียว http://kasetfusion.lnwshop.com/ www.kasetfusion.com โทร 085 1531478 ติดต่อไลน์ไอดี: Kataio

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ ร้านเกษตรฟิวชั่น โทร. 0851531478, 0851531478 จังหวัดนนทบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องมือวัดค่าดิน 2 in 1 (PH Meter + NPK Tester)

Mebackyard

ขาย เครื่องมือวัดค่าปุ๋ย NPK และ PH - จัดส่งทั่วประเทศ (ค่าจัดส่งตามเรท ปณ/Kerry Express) ใช้สำหรับวัดค่าความสมบูรณ์ของดิน NPK และวัดความเป็นกรด-ด่างของดิน ติดต่อ Website: http://www.mebackyard.com Line: @mebackyardshop Facebook: https://www.facebook.com/mebackyardshop

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ MeBackyard โทร. 0959577285, 0959577285 จังหวัดสมุทรสาคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องวัดค่าปุ๋ยในดิน

เฟื่องฟ้าฟาร์ม

 ช่วงการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9 ช่วงการวัดค่าความสมบูรณ์ของดิน NPK สเกลมี 3 ช่วงได้แก่ น้อยไป (Too Little) – ปกติ (Ideal) – มากไป (Too Much) ความยาวก้านวัด Probe Length 8.5 เซนติเมตร ใช้งานได้ทั้งภายในร่ม และกลางแจ้ง ใช้งานง่าย แค่นำก้านวัดเสียบลงในดิน และอ่านค่าตามมิเตอร์ ไม่ต้องใช้ถ่าน ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 26 x 11 เซนติเมตร เหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ต้องการวัดค่าของดินเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรม สามารถนำค่าวัดไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน และเลือกพืชที่เหมาะสมกับคุณภาพดินมาปลูกได้ มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และ วัดค่าความอุดมสมบูรณ์ NPK ของดินโดยเบื้องต้น pH and Fertility Soil Tester Meter มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเบื้องต้น pH and Fertility Soil Tester Meter ช่วงการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9 ช่วงการวัดค่าความสมบูรณ์ของดิน NPK สเกลมี 3 ช่วงได้แก่ น้อยไป (Too Little) – ปกติ (Ideal) – มากไป (Too Much) ความยาวก้านวัด Probe Length 8.5 เซนติเมตร ใช้งานได้ทั้งภายในร่ม และกลางแจ้ง ใช้งานง่าย แค่นำก้านวัดเสียบลงในดิน และอ่านค่าตามมิเตอร์ ไม่ต้องใช้ถ่าน ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 26 x 11 เซนติเมตร เหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ต้องการวัดค่าของดินเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรม สามารถนำค่าวัดไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน และเลือกพืชที่เหมาะสมกับคุณภาพดินมาปลูกได้ . --------------------------------------------------------- . การวัดความเป็นกรด-ด่าง pH ของดิน ค่า pH ของดินที่เหมาะสมในประเทศไทย คือ 6 – 7 (มากกว่า 7 ดินเป็นด่าง , น้อยกว่า 6 ดินเป็นกรด) 1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน 2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย 3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน) 4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า pH 5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด 6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านบนของมิเตอร์) 7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF 8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้ . ค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก แต่ถึงอย่างนั้นค่า pH ก็มีผลเสียต่อพืชอยู่เช่นกัน โดยหากดินมีค่า pH ต่ำ ธาตุแมงกานีสในดินก็จะกลายเป็นพิษต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง และตายได้ในที่สุด และถ้าหากค่า pH ในดินต่ำมากจนเกินไป ดินก็จะดูดซับสารอะลูมิเนียมแทนธาตุอาหารจำเป็น ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้พืชงอกงามสุขภาพดีอีกด้วย พืชแต่ละชนิด เหมาะกับการปลูกในดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ต่างกัน (ควรศึกษาเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับพืชที่ตนเองปลูก) . --------------------------------------------------------- . การวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility 1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน 2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย 3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน) 4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า Fertility 5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด 6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านล่างของมิเตอร์) 7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF 8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้ . ผลจากการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility หากเข็มชี้ไปที่ Too Little (ด้านซ้ายของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอ หรือปริมาณจุลินทรีย์ในการย่อยธาตุอาหารในดินต่ำ ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้ ค่าไนโตรเจน (N) น้อยกว่า 50 ppm ค่าฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 4 ppm ค่าโพแทสเซียม (K) น้อยกว่า 50 ppm . หากเข็มชี้ไปที่ Ideal (ตรงกลางมิเตอร์) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารเพียงพอ เหมาะสม ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้ ค่าไนโตรเจน (N) 50 - 200 ppm ค่าฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 ppm ค่าโพแทสเซียม (K) 50 - 200 ppm . หากเข็มชี้ไปที่ Too Much (ด้านขวาของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารมากเกินไป หรืออาจมีปัญหาดินเค็ม จะทำให้ราก หรือใบ ไหม้ได้ ต้องแก้ปัญหาโดยการรดน้ำเพิ่ม เพื่อชะล้าง และละลายปุ๋ยส่วนเกินออกไป ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้ ค่าไนโตรเจน (N) มากกว่า 200 ppm ค่าฟอสฟอรัส (P) มากกว่า 14 ppm ค่าโพแทสเซียม (K) มากกว่า 200 ppm

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ ภาสกนธ์ โนนสิงห์ โทร. 0929281199, จังหวัดลำพูน

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 2 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


เครื่องวัดค่าปุ๋ย

bv garden

เครื่องวัดธาตุอาหาร npk และ ph **มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ พร้อมส่งคร้า^^ มีค่าจัดส่งเคอรี่ 60 บาท

ราคา 359.00 บาท ติดต่อ คุณวี โทร. 0905680183, 0905680183 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที