ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายฮอร์โมนมันสำปะหลัง 1 ร้าน/สวนจำนวนฮอร์โมนมันสำปะหลัง 1 รายการ

หัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว

เกษตรยั่งยืน

หัวเชื้ฮอร์โมนพืชเข้มข้น สูตรไม้ลงหัว พืชที่มีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เช่น มันสำปะหลัง มันเทศ มันแกว เผือก หัวผักกาด ข่า ขิง กระชาย ขมิ่นและไพร หัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง ช่วยกระตุ้นการก่อเกิดเชลล์ใหม่ของพืชได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พืชมีจำนวนหัวมากและยาวขึ้น ช่วยให้เซลล์พืชเกิดการสะสมแป้งสูง ทำให้หัวพืชมีขนาดใหญ่และปริมาณแป้งสูง ผลผลิตที่ได้จึงมากขึ้นกว่าเดิม เป็นฮอร์โมนที่มีความเสถียรที่สุด สารประกอบที่มีความละเอียดสูงจนไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆอีก สารอินทรีย์100% เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ร่วมกับสารชีวภาพและสารเคมีได้ทุกชนิด ช่วยบำรุงทุกส่วนของพืช ราก : ทำให้รากแบงเซลล์ใหม่และแตกรากฝอยได้อย่างรวดเร็ว ลำต้น : กระตุ้นการแบ่งเซลล์ของลำต้น ขยายลำต้นทั้งทางกว้างและยาว ใบ : ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้ใบพืชสังเคราะห์แสงได้อย่างสมบูรณ์ ดอก : ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างตาดอก ทำให้พืชออกดอกได้ทุกฤดูกาล ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ผล : สร้างคาร์โบไฮเดรต (สร้างแป้ง)ได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลได้สูงจึงทำให้พืช ผัก ผลไม้มีขนาดใหญ่ รสชาติดียิ่งขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น วิธีใช้ แช่เมล็ด 4 cc (1 ฝา) / น้ำ 20 ลิตร นาน 12 ชั่วโมง บำรุงต้นอ่อน 4 cc (1 ฝา) / น้ำ 20 - 30 ลิตร เร่งรวง, เปิดตาดอก 4 cc (1 ฝา) / น้ำ 10 ลิตร เพื่อให้ฮอร์โมนทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรปฏิบัติดังนี้ ควรฉีดพ่นฮอร์โมนในช่วงเวลา 6:00 - 10:00 น.และ 16:00 - 18:00 น. (แดดอ่อน ปากใบยังเปิดอยู่หรือช่วงที่ฝนตกพรำๆ ไม่มีแดด) ฮอร์โมนมีความเข้มข้นสูง ควรใช้ในปริมาณที่กำหนดเพื่อมิให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ฮอร์โมนเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช ไม่ใช่ปุ๋ย ช่วยกระตุ้นให้พืชกินอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องให้ปุ๋ยและน้ำตามปกติ พืชจึงจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ควรใช้ในอัตราเจือจางในช่วงการเจริญเติบโต และใช้เข้มข้นในช่วงใก้ลออกผล สำหรับพืชบางชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ไม้เรื้อย สามารถสังเกตุการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้น หลังการฉีดพ่นหัวเชื้อฮอร์โมนเข้มข้น มือทองโบว์แดง ดังนี้ ภายใน 7 วัน พืชจะมีใบเขียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายใน 10 วัน พืชจะมีใบอวบใหญ่ ลำต้นสูง และมีการแตกยอดอ่อนทั่วใบทั้งต้น ภายใน 30 วัน พืชจะมีลำต้นขยายใหญ่ขึ้น เบ่งตาดอกออกมาตามส่วนยอดที่แตกใหม่ ตัวอย่างการผลการทดสอบกับพืชบางชนิด มันสำปะหลัง ใช้หัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว แช่ท่อนพันธ์ ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง เพื่อให้ท่อนพันธ์แตกรากเร็วและมีภูมิต้านทานต่อโรคได้สูง นำท่อนพันธ์ลงปลูกลงดินที่เตรียมแปลไว้ หลังปลูกประมาณ 7 วันให้ฉีด หัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นทำการฉีดหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 10 ลิตร ทุกๆ 15 วัน จนถึงก็บเกี่ยว การบำรุงเช่นนี้จะทำให้มันสำปะหลังมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี มีจำนวนหัวเพิ่มขึ้นเท่าตัว มันเทศ, มันแกว แช่ต้นพันธ์ในหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง เพื่อให้ต้นพันธ์แตกรากเร็วและมีภูมิต้านทานต่อโรคสูง นำท่อนพันธ์ปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ หลังปลูก 7 วันให้ฉีดหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นทำการฉีดหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ต่อน้ำ 10 ลิตร ทุกๆ 7 วันจนถึงวันเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการเร่งหัว เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก ทำให้หัวมันมีขนาดใหญ่ สวย น้ำหนักดีมากและต้านทานโรคได้สูง เผือก แช่ลูกเผือกในหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 10 นาที เพื่อเร่งการแตกรากและสร้างภูมิต้านทานโรค นำลูกเผือกลงปลูกในแปลงที่เตรียมดินไว้ หลังปลูก 7 วัน ทำการฉีดพ่นหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นทำการฉีดหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 10 ลิตร ทุกๆ 7 วันจนถึงวันเก็ยเกี่ยว จะทำให้ต้นเผือกมีใบใหญ่ หัวใหญ่ ได้น้ำหนักดีและต้านทานโรคสูง ผักกาดหัว แช่เมล็ดพันธ์ด้วยหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง เพื่อเร่งการงอกและสร้างภูมิต้านทานโรค นำเมล็ดพันธ์ลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ หลังการปลูกได้ 7 วัน ทำการฉีดด้วยหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นทำการฉีดหัวเชื้อฮอร์โมนพืชเข้มข้น มือทองโบว์แดง สูตรไม้ลงหัว ในอัตรา 1 ฝาต่อน้ำ 20 ลิตรทุกๆ 7 วันจึงถึงวันเก็บเกี่นว จะทำใก้ได้หัวผักกาดมีขนาดใหญ่ สวย ยาว และมีภูมิต้านทานโรคสูง ปริมาณสุทธิ 100 ซีซี

ราคา 280.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement