ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ 5 ร้าน/สวนจำนวนว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ 6 รายการ

เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ (เบอร์สาม)

เสน่ห์พรรณไม้

ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ ว่านเสน่ห์มหามงคล คุณลักษณะเฉกเช่นเดียวกับเสน่ห์จันทร์ขาว แต่พิเศษยิ่งกว่าเสน่ห์จันทร์ขาว เพราะ เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ ก็คือเสน่ห์จันทร์ขาวที่เิกิดการเปลี่ยนแปลงเองโดยธรรมชาติ(กลาย) ทำให้มีัลักษณะต่างจากเสน่ห์จันทร์ขาวต้นปกติออกไป คือ เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ จะมีหน้าใบและก้านใบสีเขียว แต่ที่โคนครีบของก้านจะมีสีขาว ทำให้เห็นเป็นทางลายเขียวขาว ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ นับว่านเสน่ห์ และยังกล่าวกันว่าด้วยลักษณะพิเศษที่มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันทร์ ที่หอมยิ่งกว่าเสน่ห์จันทร์ตัวอื่น ๆ จึงทำให้ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ เป็นว่านที่ได้รับความนิยมกันมาแต่โบราณ ทางร้านเสน่ห์พรรณ ไม้ ได้แบ่งราคาตามขนาดต้นสามขนาด ได้แก่ เบอร์หนึ่ง ราคาร้อยห้าสิบบาท เบอร์สอง ราคาสองร้อยห้าสิบบาท และเบอร์สาม ราคาสามร้อยห้าสิบบาท

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ พามิล บรรณทอง โทร. 0814128874, 0814128874 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์(นะจังงัง)

สวนเกษตรอินทรีย์

ว่านเสน่จันทร์มหาโพธิ์ ความเป็นมงคล ใช้เป็นสิริมงคลในด้านการค้า และเมตตามหานิยม เชื่อกันว่าหากนำหัวว่านมาแกะสลักเป็นรูปพระ หรือ นางกวัก แล้วใส่สงในขันสำริด เทน้ำมันจันทน์ลง เสกด้วยคาถา นำน้ำมันมาเจิมที่หน้าผาก ผู้คนที่พบปะจะนิยมรักใคร่เอ็นดูสนิทสนม ต้อนรับขับสู้ ส่งเสริมและเมตตา หากนำน้ำมันมาทาตัวจะเกิด นะจังงัง คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดจากอุบัติภัย อันตรายทั้งปวง หากนำน้ำมันมาใส่หัวใส่มือ จะสามารถทำกิจการงานใดๆ สำเร็จสมดังมุ่งหมาย ทุกประการแล

ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์

วรากรสมุนไพร

ขายว่านเสน่ห์จันทน์หรือว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์หรือว่านเสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์ สุดยอดแห่งตระกูลว่านเสน่ห์จันทน์ ว่านเสน่ห์จันทน์หรือว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์หรือว่านเสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์ ชื่อวงศ์ ARACEAE ชื่อสกุล Homalomena ชื่อวิทยาศาสตร์ Homalomena sp. ชื่อพื้นเมืองอื่น ว่านศรีมหาโพธิ์ ลักษณะ ไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นใต้ดิน ลักษณะเป็นหัวสีน้ำตาลเข้ม ยาวตั้งตรงและมีครีบ ที่ลำต้นและรากจะมีกลิ่นหอมแรง ยิ่งกว่าว่านเสน่ห์จันทร์ทั้งปวง ใบ เป็นใบเดี่ยว คล้ายใบโพธิ์มาก ลักษณะใบรีรูปทรงกลม ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมนเว้าหาก้านใบเป็นรูปติ่งหรือรูปหัวใจ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ทั้งใบและก้านใบมีสีเขียวใสทั้งต้น ท้องใบนวลเขียว เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบมีสีเขียว ก้านใบจะแตกออกเป็นกอ คล้ายกับต้นบอน มีก้านใบยาวกลมสีขาวตลอดเหมือนสีก้านผักกาดขาว ตรงโคนใบจะเป็นกาบ ถ้าเป็นต้นที่เจริญงอกงามดี ใบจะใหญ่มาก ดอก จะออกดอกเป็นกลุ่มอยู่ระหว่างกาบของก้านใบ เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ลักษณะของดอกคล้ายกับดอกจำปีตูมสีเขียวอ่อน มีกาบห่อหุ้มแทงเกสรซึ่งเหมือนรูปปลีอยู่ข้างใน ดอกมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกับต้นและใบ จะหอมรัญจวนกว่าว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ว่ากันว่ามีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นไม้จันทน์ นิเวศวิทยาสมุนไพรไทยว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ เป็นพืชที่ขึ้นตามที่ราบทั่วๆ ไป ชอบแสงแดดรำไร และอากาศที่มีความชื้นสูง นิยมปลูกตามบ้านเรือนและสถานประกอบการเพื่อความเป็นสิริมงคล การขยายพันธุ์และวิธีการปลูกสมุนไพรไทยว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อหรือลำต้นที่เกิดขึ้นมาใหม่ เจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายที่เก็บความชื้นและระบายน้ำได้ดี วิธีการปลูกโดยการเตรียมดินที่เป็นอิฐเผาไฟทุบให้ละเอียดแล้วตากน้ำค้างไว้หนึ่งคืน แล้วเอาดินที่เตรียมนี้กลบหน่อหรือลำต้นว่านพอมิดหรือให้โผล่เล็กน้อย โดยไม่ต้องกดดินที่ปลูกให้แน่น น้ำที่รดเสกด้วยคาถา “นะโมพุทธยะ” ๓ จบ รดน้ำพอให้ดินเปียกชุ่ม บางตำราให้ใช้แผ่นทองแดงลงด้วยพุทธคุณ “อิติปิ โสฯ” ๘ ทิศ เอามารองใต้หัวว่านหรือลำต้น ก่อนจะปลูก แล้เสกน้ำที่ใช้รดด้วยคาถา “อิติปิ โสฯ” ๓ จบ เสมอ ด้วยอำนาจพระพุทธคุณนี้จะช่วยส่งพลังในหัวว่านให้เต็มที่ในการทั้งมวลที่เจ้าของพึงประสงค์ หรือมีความปรารถนาในสิ่งที่เป็นกุศลและเป็นสิริมงคลทุกประการ สรรพคุณทางอื่นสมุนไพรไทยว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ ลำต้นหรือหัวว่าน เนื่องจากว่านนี้มีกลิ่นหอมเหมือนไม้จันทน์ จึงนิยมกันมากในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม น้ำมันหอมที่แช่ตัวด้วยว่านนี้ใช้ทาที่หน้าผากจะทำให้เจ้านายและผู้พบเห็นรัก เป็นเสน่ห์แก่หญิงชายที่ได้พบเห็นและได้กลิ่นน้ำมันนี้ หากทาที่กระหม่อมและหน้าผาก แล้วบริกรรมด้วย “นะโมพุทธยะ” ๓ จบ หรือ ๗ จบ ผู้ใดจะคิดร้ายมิได้เลย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ว่านต้นนี้ปลูกไว้กับบ้านกับเรือน จะเป็นศรีแก่บ้าน ดอก เก็บดอกว่านที่แห้งคาต้นไว้พกติดกระเป๋าเสื้อ ไปที่ใดจะมีแต่ผู้ให้ความเมตตาเป็นมหานิยมอยู่ในตัว ศัตรูที่คิดร้ายไม่กล้าเผชิญหน้า ก่อนใส่กระเป๋าเสื้อให้เสกด้วยคาถา “อิติจังงัง อรหังสัมมา สัมพุธโธ นะโมพุทธายะ” ๓ จบ จะได้ผลแน่ ว่านนี้ผู้ใดมีปลูกไว้นับว่าเป็นผู้ที่มีโชคมหาศาล หมายเหตุ เนื่องจากว่านนี้ทรงอานุภาพมากในทางมหาเสน่ห์เมตตา หากประสงค์จะใช้ให้มีค่าบริบูรณ์ พึงจัดเครื่องสักการบูชา ก่อนขุดว่านให้เสกด้วยคาถา “นะโมพุทธายะ” ๓ หรือ ๗ จบ แล้วรดน้ำที่เสกรอบต้น และประพรมน้ำที่เสกนี้ให้ทั่วหมด จุดธูป ๑ ดอก บูชาเจ้าที่และเจ้าของว่าน แล้วถวายเครื่องบัตรพลี เมื่อธูปหมดดอกแล้วจึงทำการขุดเอาหัวว่านมา แกะหัวว่านเป็นรูปเบี้ย จำนวน ๕ – ๘ เบี้ย ใส่ในขัน เอาน้ำมันจันทน์ใส่ให้ท่วมแล้วเสกด้วยคาถา “อิติปิ โสฯ” ให้ได้ ๑, ๐๐๐ จบ โดยทำบายสีซ้าย – ขวา และเสกในโบสถ์ถือความสัตย์ และต้องจำศีล ๕ ศีล ๘ เสกน้ำชำระตัว ๓ วัน ให้หมดมลทินโทษทั้งปวง แล้วจึงเอาข้าวใส่มือ เสกเบี้ยนั้นทักษิณาวรรตรอบปากขันเสร็จแล้วจึงเอาเบี้ยนั้นไปใช้ประโยชน์ จะมีแต่ความสำเร็จ เพราะอานุภาพของว่านนี้เป็นเสน่ห์มหานิยม ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์นี้ มีต้นที่กลายมาจากเสน่ห์จันทร์ขาวอีกต้นหนึ่ง ลักษณะใบเขียวอ่อน เหมือนเสน่ห์จันทร์ขาว เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบขาว และมีครีบขาวที่ก้านใบ มีชื่อเรียกว่า ว่านเสน่ห์จันทร์ศรีมหาโพธิ์

ราคา 800.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0629246459, 0629246459 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์

จีระ รังว่าน ไทยโบราณ

ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ ว่านชนิดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ห้า พระองค์ทรงนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย และปัจจุบันนี้เป็น ว่านที่เริ่มจะหายไปจาก ตลาดต้นไม้ เริ่มจะไม่มีให้เห็นโดยทั่วไป แต่มีคุณสมบัติเดียวกับเสน่ห์จันทร์ทั่วไปทุกประการเพียงแต่มีความโดดเด่น ด้านสรรพคุณเฉพาะทาง เช่น ค้าขาย เสน่ห์ โชคลาภ เรียกผู้คนเข้าหา เมื่อออกดอกใช้ผ้าแพรสามสี หรือเจ็ดสี ผูกรับขวัญ จะนำพาผู้ปลูกได้โชคลาภ ลักษณะ เป็นใบโพธิ์ หูจะแคบ และใบยาว มีก้านใบคล้ายเสน่ห์จันทร์หอมแต่ไม่ใช่ มีกลิ่นหอมฟุ้ง เมื่อเช้านี้ จะหอมเย็นติดมือ การปลูก แบกหน้า ปลูกดินสะอาด กลางแจ้ง เป็นเครื่องปลูก ใข้ปลูกวันพฤหัสบดี ใช้คาถา รดน้ำต้นไม้ ด้วย นะโม พุทธายะ 3-5คาบ **ทางร้านได้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นช่องทางเพิ่ม การตัดสินใจจะซื้อสินค้า คือ ทางรังว่านของเราได้ จดทะเบียนการค้า และแจ้งที่อยู่ชัดเจน เรารับประกันว่า การสั่งซื้อกับเรา ทางท่านจะได้สินค้า อย่าง แน่นอน และประสบการณ์การปลูกต้นไม้ ที่ ไม่ผ่านการใช้สารเคมี เพื่อให้คงประสิทธิ์ภาพ สำหรับ การไปเทหล่อพระเครื่อง การลงน้ำยาสัก หรือการประกอบการทำการหุงน้ำมันว่านต่างๆทางรังว่าน จึงไม่ใช้ต้นไม้ผ่านสารเคมี ใดๆให้ว่าน และสรรพคุณว่านเสื่อมฤทธิ์ รับประกันว่าว่านแต่ละต้น จะยังมีฤทธานุภาพ อย่างแน่นอนเพราะผู้ปลูกใช้คาถา กำกับเวลารดน้ำต้นไม้ จากประสบการณ์20ปี และยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านแว่ะมาเยี่ยมชมต้นไม้ และมาซื้อโดยตรงได้ที่ รังว่าน การติดต่อ ขอให้ดูที่ ข้อมูลผู้ติดต่อ การสั่งซื้อหมายเลขบัญชี สถานที่ต่างๆ และมีบริการส่งทาง ไปรษณีย์ด้วยระบบ emsสินค้าจะถึงทุกท่าน ไว และ ยังมีอีก1ช่องทาง การบริการ ฝากสินค้าส่งทางรถไฟ ตาม ภูมิลำเนาที่สามารถส่งได้ และส่วนการส่งรถไฟ สินค้าจะถึงในวันรุ่งขึ้น และ ส่งได้ทั้งกระถาง ต้นไม้ไม่ช้ำ ไม่ตาย สภาพแข็งแรง แต่ผู้สั่ง ต้องเป็นผู้ ชำระ ค่าส่งค่าบรรจุสินค้า ทางร้านจะคิดแค่ราคาต้นไม้เท่านั้น เบอร์ โทร 0811105918 คุณจีระ รังว่านไทยโบราณ ที่อยู่ 111 หมู่2 ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 สั่งสินค้าโอนเงินผ่าน บัญชี ชื่อ นาย จีระ พักวัน ธนาคาร กสิกรไทย เลขบัญชี 249 235 9206 ***กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผ่าน นานาการ์เดนกรีนเพย์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่า 5% และค่า ธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร และทางรังว่าน จะคิดแค่ค่าต้นไม้ที่ขาย

ติดต่อ นาย จีระ พักวัน โทร. 0811105918, 0811105918 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์

เสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์

เสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์เบอร์ 1 ไม่ใช่ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์ที่กลายมาจาก จันทน์ขาวนะครับ

ติดต่อ ธีรพจน์ โทร. 032435170, 0898967734 จังหวัดเพชรบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที