ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายพุทรา 33 ร้าน/สวนจำนวนพุทรา 59 รายการ

พุทรานมสด

สวนขวัญพรรณไม้

พุทรานมสด เป็นการผสมข้ามพันธ์ระหว่างพุทราที่นำมาจากประเทศไต้หวันคือพันธ์จูจู๊บ ฮันนี่ผสมกับพุทราพันธ์ ดกพิเศษของไทย ซึ่งต่อกิ่งข้ามพันธ์มา 5 ปี การต่อกิ่งครั้งแรกใช้พันธ์พื้นเมืองของไทย ต่อกิ่งกับพันธ์ฮันนี่ของไต้หวัน เมื่อผลผลิตในปีแรกออกมามีลักษณะลูกกลมยาวแต่ไม่ใหญ่มากนัก ขนาด 13-16 ผล/กิโลกรัม ความหวาน 6-8 บริกซ์ อมเปรี้ยว กรอบเนื้อแน่น ผิวบาง เลี้ยงกิ่งมาตั้งแต่อายุ 15 เดือนจึงตัดกิ่งและนำมาต่อกิ่งกับพันธ์ดกพิเศษ ซึ่งเป็นพันธ์ที่มาจากประเทศอินเดีย ใบใหญ่ ปลายใบมนและเหยียดตรง ผลมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ ผลจะยาว หัวท้ายมน ออกดอกติดผลดกมาก ประมาณ 3-6 ผลต่อข้อ เปลือกบาง รสหวาน กรอบ ผลแก่ร่วงง่าย ผลใหญ่ น้ำหนักต่อผลประมาณ 100-130 กรัมปริมาณการติดผลต้นละประมาณ 50 กก./ต้น/ปี ความหวานอยู่ที่ 8-10 บริกซ์ และเลี้ยงกิ่งจนอายุ 1 ปี จึงนำมาต่อกิ่งกับพันธ์พื้นเมืองที่เลี้ยงไว้อยู่แล้วได้ความหวานอยู่ที่ 8-10 บริกซ์ เลี้ยงกิ่งจนอายุ 1 ปี จึงนำมาต่อกิ่งกับพันธ์พื้นเมืองที่เลี้ยงกิ่งพร้อมที่จะขยายพันธ์ในไร่จุ่นจันทร์ ต.แม่แตง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในระยะแรกจำนวน 10 ไร่ โดยปลูกระยะห่าง 3x5 เมตร ยกร่องตรงกลาง เพื่อป้องกันน้ำท่วม มีจำนวน 400 กว่าต้นและใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบใช้สูตร 13-27-27 ก่อนออกดอก 30 วัน ในอัตรา 5 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร ฉีดทุกๆ 7-10 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวจะใช้สูตร 13-13-21 หลังติดผลแล้ว ประมาณ 1 เดือน และใส่ห่างกันทุก 2 เดือนจนกว่าจะเก็บผล ใช้อัตรา 2-5 กก.ต้นต่อปี เมื่อผลผลิตออกมาความหวานอยู่ที่ 8-10 บริกซ์ แต่ผลที่ออกมามีผลผลิตที่ไม่สม่ำเสมอ ในต้นเดียวกันคือมีผลใหญ่เล็กปะปนกันไป รูปทรงไม่ดีคือเบี้ยว ตรงกลางลูกขอด ดินที่ปลูกมีลักษณะแข็ง มีน้ำท้วมขังในหน้าฝนและแห้งในหน้าร้อน ลำต้นไม่ใหญ่และแข็งแรง จึงได้จ้างนักวิชาการจากต่างประเทศไต้หวันมาปรับปรุงดิน ในเบื้องต้นปรับปรุงให้สภาพดี โดยการใช้รำละเอียด มูลวัว แกลบเผา และน้ำชีวภาพที่ใช้เปลือกผลไม้หมักกับกากน้ำตาล จนได้น้ำปุ๋ยหมักและนำมาผสมกันในอัตราส่วน มูลวัว 3/1/1 และนำไปคลุกเคล้ากับปุ๋ยที่ใช้เปลือกผลไม้ปลูกพุทรานมสดที่ปลูกไว้ทุกๆ 3 เดือน และใช้ปุ๋ยหมักผสมน้ำเต้าหู้ ผสมในอัตราส่วนต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดเข้าใต้ผิวดินทุก 5 วัน จนอายุถึง 6 เดือนจึงใช้ปุ๋ยสูตรนมสด ผสมรำข้าว ไข่ไก่ ในอัตราส่วน 3/1/1 ฉีดเข้าใต้ผิวดิน รอเวลาจนเก็บผลผลิตพุทรา จะช่วยให้ผลผลิตพุทรานมสด มีความหวานประมาณ 14-16 บริกซ์ ผลมีขนาดโตสม่ำเสมอ หวานกรอบ เมื่อรับประทานจะมีกลิ่นน้ำนม จึงเป็นที่มาของคำว่า “พุทรานมสด” ขณะนี้ได้ทำการจดทะเบียนการค้าเบื้องต้นพร้อมขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว การปลูกพุทรานมสด พุทรานมสด สามารถปลูกได้ทั้งในที่ดอนและที่ราบลุ่ม ตั้งแต่ดินเหนียว ดินทราย จนถึงดินลูกรัง การปลูกควรปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต้ เพราะจะได้รับแสงแดดเต็มที่ หากปลูกในที่ดอน ควรใช้ระยะห่าง 5x5 เมตร หากเป็นที่ลุ่มควรยกร่องและปลูกเดี่ยวกลางร่อง ระยะห่างนั้นตามแต่ขนาดของร่อง ควรตากดินทิ้งไว้ 15 วัน จากนั้นจึงนำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกคลุกเคล้าดิน ปลูกลงในหลุม จึงนำต้นพุทราลงปลูก ใช้ไม้ปักหลักผูกให้แน่นเพื่อป้องกันลมโยก จะช่วยให้พุทราตั้งตัวได้เร็วขึ้น การปฏิบัติดูแลรักษา พุทราเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆได้ดี การดูแลรักษาเช่นเดียวกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง หลังปลูกจนถึง 3 เดือน จากนั้นจึงให้น้ำวันเว้นวันไปจนถึงเดือนที่ 6 พอเริ่มเดือนที่ 7 ต้นพุทราก็จะเริ่มติดดอกพร้อมให้ผลผลิต ช่วงนี้จะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 2 ครั้ง การกำจัดวัชพืชควรกำจัดปีละ 2 ครั้ง โดยใช้มือถอนหรือดายหญ้าพร้อมกับการพรวนดิน การใส่ปุ๋ย เกษตรกรจะต้องใช้ปุ๋ยนมสดที่ผลิตขึ้นเองจากการนำเอาปุ๋ยหมักมาผสมกับน้ำนมสดหมักทิ้งไว้ประมาณ 20 วันจึงนำไปใช้ได้ การใส่ปุ๋ยจะใช้วิธีฉีดลงไปในดิน บริเวณรากของต้นพุทรา โดยใช้ปุ๋ยผสมน้ำ 1 ต่อ 20 ลิตร ฉีดเข้าใต้ผิวดินทุก 5 วันจนต้นพุทราอายุได้ 6 เดือน จะช่วยให้ผลมีขนาดใหญ่ กรอบนุ่ม และมีกลิ่นของนมสดการตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตได้เร็วมาก หากไม่มีการตัดแต่งกิ่งจะให้ผลที่มีขนากเล็กและปริมาณน้อย การตัดแต่งกิ่งเรียกว่าเป็นการตัดแต่งอย่างหนัก นั่นคือตัดแต่งให้เหลือแต่ก้านใหญ่ๆจนถึงเหลือแต่ตอ คงเหลือกิ่งใหญ่ไว้ประมาณ 4-5 กิ่งรอบทิศทางทรงต้น จะช่วยให้โครงสร้างต้นที่แข็งแรงกิ่งจะสมบูรณ์กว่ากิ่งเก่า สะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย อีกทั้งเป็นการบังคับให้แตกกิ่งก้านพร้อมๆกัน และให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ หลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วควรทาแผลด้วยปูนแดง ป้องกันเชื้อราเข้าไปทำลายที่จะทำให้ต้นพุทราตายได้ ระยะเวลาตัดแต่งกิ่งควรเป็นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะทำให้เก็บผลผลิตได้ประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม หากเกษตรกรปลูกในที่ลุ่ม ควรตัดแต่งกิ่งประมาณเดือนสิงหาคม จะทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม การตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับหรือคำนวณเวลาที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ 2 ครั้ง การค้ำกิ่งและจัดระเบียบกิ่ง การค้ำกิ่งจะช่วยให้การรับน้ำหนักของกิ่งไม่ฉีกขาด และผลพุทราจะไม่โน้มถึงพื้นดินทำให้สกปรกและเกิดโรคได้ การค้ำกิ่งจะทำเมื่อกระโดงกิ่งแตกขึ้นมาใหม่ ยาวประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร ใช้ไม้รวกปักบนดินแล้วดึงกิ่งมาผูกไว้กับไม้รวกที่ทำเป็นสี่เหลียมคล้ายคอกสี่เหลี่ยม เมื่อกิ่งยื่นยาวออกไปจะต้องเพิ่มกิ่งไม้รวกขึ้นอีก พร้อมกับตัดแต่งกิ่งให้แยกออกไปรอบๆทรงต้น ไม่ให้กิ่งทับซ้อนกัน หลังจากตัดแต่งกิ่งประมาณ 1-2 เดือน กิ่งใหม่ก็จะเริ่มออกดอกตามข้อ ดอกจะออกเป็นพะวงหรือเป็นกระจุก ในหนึ่งพวงจะมีดอกประมาณ 10-15 ดอก ดอกจะร่วงและเหลือติดข้อประมาณ 1-6 ผลผลผลิต พุทรานมสดจะให้ผลผลิตหลังจากปลูกประมาณ 6 เดือน ระยะแรกไม่ควรเก็บผลผลิต ควรปลิดทิ้งเพราะต้นพุทราอายุน้อยเกินไป ต้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ควรตัดแต่งรอผลผลิตรุ่นที่สอง หลังจากตัดแต่งกิ่งประมาณ 4-6 เดือน จากนั้นพุทราจะให้ผลผลิตเกือบตลอดทั้งปี แต่เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพพุทรานมสด ควรเก็บผลผลิตปีละครั้ง ก็ได้ผลผลิตที่คุ้มทุน มีกำไรมากเพียงพอกว่าปลูกพืชชนิดอื่น สำหรับรายได้ โดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ระยะปลูก 5x5 เมตร สามารถปลูกได้ 64 ต้น จะได้ผลผลิตปีละ 50 กิโลกรัมต่อต้น ในรอบ 1 ปี จะได้รับผลผลิตประมาณ 3, 200 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31 บาท เกษตรกรจะได้รายได้เฉลี่ยปีละ 112, 000 บาทต่อไร่ ข้อมูลดีๆ จากเปิดโลกเกษตรกับ ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงษ์ ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://img685.imageshack.us/img685/354/78168626.jpg

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สุขใจ จีนอ่อน โทร. 0891758253, 0891758253 จังหวัดเชียงใหม่

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 9 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

2

2
รายการ

พุทราสามรส

สวนโสภาพรรณ2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-2578855, 088-2099033, 086-3796641

ติดต่อ สอง โทร. 0926146552, 0624539442 จังหวัดปราจีนบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


3

2
รายการ

พุทธาจัมโบ้ (บริการส่งทางไปรษณีย์)

D&T Garden

ต้นพันธุ์:รับสั่งซื้อตั้งแต่ 10ต้นขึ้นไป ครับ(ไม่รววมค่าส่ง) กรุณา Emailหรือ โทร สอบถามราคาและสินค้าก่อนโอนเงินนะ ครับครับ *สามารถสั่งหลายๆชนิดรวมกันได้ครับ* ***การโอนเงินเพื่อสร้างความมั่นใจ ง่ายในการยืนยันตัวตน โปรดใส่เศษอีก เพียงเล็กน้อย เพราะบางครั้งมีการโอน เงินในยอดเท่าๆกันพร้อมกัน จึงต้องทำ ให้แตกต่างโดยการใส่ทศนิยม จะได้ ทราบว่าของใคร เช่น ราคาสินค้าที่ต้องโอน 520 ขอให้โอนแบบมีเศษเช่น 520.15 หรือ 520.32 หรือ 520.01 หรือ...อื่นๆ (เศษนั้นตามใจท่านได้เลยระหว่าง .01-.99) ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร เลขที่บัญชี 405-2-67753-5 นาง ศุปริญญา เจริญราษฎร์ *หลังโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทาง email: pcdt59@hotmail.com หรือ sms ติดต่อ + พูดคุย 085- 2142867 090- 3890549 gsm ด้วยครับผม จะรีบจัดส่งในทันที่ครับ ----------------- ----------------- ----------- ***สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน ครับ*** *ได้โอนเงินค่า อะไรบ้าง *จำนวน.......บาท *ในวดป......เวลา...... *กรุณาส่ง (ขอชื่อ-นามสกุลจริง)+ ที่อยู่ที่ชัดเจน....... *รหัสไปรษณีย์....... หมายเลขโทรศัพท์...... -----------------

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ ชาญชัย เจริญราษฎร์ โทร. 0852142867, 0852142867 จังหวัดปราจีนบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทราซุปเปอร์จัมโบ้

ชฎา

จำหน่าย ต้นพุทราจัมโบ้ สูง70ซม. ราคา100บ. โทร/ไลน์ 081-1882332

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ Buakwan Unsiam โทร. , 0811882332 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


5

1
รายการ

พุทรา

พีพี การ์เด้น

การปลูก เนื่องจากพุทราเป็นไม้ผลที่มีพุ่มกว้างพอควร แต่ที่สวนจะตัดแต่งและบังคับ ทรงพุ่มมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ให้เกินกว่า 3 ม. แล้ววันระยะช่องทางเดินไว้ 1 ม. ดังนั้น หลุมปลูกจึงมีระยะ 3 ม. ต่อหลุม/ต้น ทีนี้เมื่อเราได้ระยะแล้ว ก็ทำการขุดหลุมเตรียมเหมือนฝรั่ง แต่ว่าหลุมพุทราจะกว้างและลึกกว่าฝรั่ง คือมีขนาด รัศมีวงกลม 50 ซม. และลึก ไม่เกิน 30 ซม. เนื่องจากพุทรามีการเจริญเติบโตเร็วกว่าฝรั่ง รากจะเดินเร็วกว่า การกินอาหารก็กินมากกว่า ก็ต้องทำหลุมให้เขาใหญ่หน่อย จากนั้นก็ใส่อินทรีย์วัตถุ+ธาตุอาหาร และอย่าลืมใบมะรุมแห้งแต่ถ้าไม่มีก็เอาใบสะเดาแก่ใส่ลงไปคลุกให้เข้ากัน แล้วเอาต้นพันธ์ลงปลูกเหมือนฝรั่ง การดูแลในระยะนี้ อย่าขาดน้ำ ต้องมีการให้สม่ำเสมอ พอหน้าดินชื้น พุทราไม่ชอบน้ำแฉะ (ไม่รู้ว่าทำไม เคยถามเขาก็ไม่ตอบ) ช่วงสัปดาห์แรกให้น้ำเปล่าๆก่อน พอเห็นว่าเขาไม่เฉา อยู่รอดได้แน่ ทีนี้เราก็เริ่มให้สารอาหารกับเขา ทางใบ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ(ทำเอง) 2 ช้อนกินข้าว(ผู้ใหญ่ ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ราดรดเหมือนเล่นสงกรานต์นั่นแหละ ทำตอนเช้าช่วง รู้สึกว่าแดดจะเริ่มร้อน แต่อย่าให้เกินเที่ยงนะ รด/ฉีด ก็ได้ ทุกๆ 5 วัน ทำครั้งนึง สมุนไพร (ทำเอง) อันนี้ก็สูตรเดียวกันกับฝรั่งเลย เพราะศัตรูตัวเดียวกัน ให้รด/ฉีดพ่น ตามอัทธยาศรัย ในช่วงเย็นๆแดดร่มลมตก ใช้สัก 5 ช้อนแกง ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร ให้ทุกๆ 3 วัน ครั้ง ทางดิน ไม่ต้องไปใส่อะไรนอกจาก ให้น้ำ วันเว้นวัน พอหน้าดินชื้น แค่นี้เดี๋ยวก็แตกก้าน แตกใบอ่อน แล้ว ทีนี้พอพุทราเริ่มโต สูงประมาณ 80 ซม.เราก็เริ่มตัดแต่งกิ่ง ระวังกิ่งที่ออกใหม่ มันจะยาวววว.แถมเรียวอีกด้วย หากยาวมากเกินงามก็เล็มๆออกบ้าง ส่วนเปล้าก็เหมือนฝรั่ง ที่สวนจะแต่งเปล้าที่ระยะความสูง 50 ซม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ซม. ทั้งนี้ ถ้าปล่อยให้สูง แล้ว ขี้เกียจทำนั่งร้านปีนป่าย มันจะยากตอนห่อผล ช่วงนี้ พุทราก็ดันทะลึง ออกดอกออกผล ก็อย่าไปเสียดาย ริดออกให้หมด ขืนปล่อยไว้ด้วยความอยากได้ไวๆละก็ ต้นจะโทรมเร็วนะ ศัตรูในช่วงนี้ ตัวเดียวกันกับฝรั่งเลย ยกเว้นเพลี้ยอ่อน แต่จะเพิ่มเจ้าผีเสื่อสมุทร เจ้านี่จะเข้ามาวางไข่ แถวๆใต้ใบ คอยสังเกตดูว่าใบไหน มันม้วนเป็นขนมทองม้วนละก็แม่นเลย จับเด็ดใบออกแล้วทำลาย อ้าวแล้วทางแก้ละ ก็ไม่ยาก เราก็ให้น้ำพุทราตอนเย็นๆ รดให้ทั่วทั้งใต้ใบบนใบ แค่นี้ก็พอ อยากรู้ว่าทำไมเหรอ ง่ายๆ จำไว้ แมลงทุกชนิดที่ชอบวางไข่ ไม่ชอบพื้นผิวที่มีความเปียกชื้น นอกจากจะวางไข่ไม่ติดแล้ว ไข่ที่ถูกวางเมื่อโดนน้ำหรือความชื้น มันจะฝ่อ นี่แหละเจ้าพวกนี้มันถึงชอบวางไข่ใต้ใบ แต่ถ้าใครอยากจะใช้สมุนไพรด้วยก็ยิ่งดี เอาสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงๆฉุนๆ ที่สวนผมใช้กระเพรา, สาบเสือ, โหระพา, พริก, กระเทียม, สะเดา แค่นี้ก็พอเอาตัวรอดได้ ช่วงระยะสะสมตาดอกเพื่อการออกดอก ช่วงนี้พุทราที่เราปลูกก็เป็นสาวแล้ว พอที่จะออกลูกออกเต้าได้ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมความสมบูรณ์ให้เจ้าหล่อน โดย ทางใบ ใช้ฮอร์โมนไข่ 1 ช้อนแกง ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 ช้อนแกง แคลเซี่ยม-โบรอน(ทำเอง) 1 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 5 วัน ส่วนสมุนไพร ก็ฉีดพ่นตามปกติ ทุกๆ 3 วัน ช่วงเย็น ทางดิน เราก็หว่านปุ๋ยขี้วัว บางๆ ให้รอบแล้วคลุมด้วยเศษใบไม้ รดน้ำแบบพอชื้น วันเว้นวัน ทีนี้เราต้องหมั่นสังเกตดูเรื่อยๆว่า หากใบแก่ที่โคนกิ่งเริ่มมีสีดำ และใบอ่อนที่ปลายกิ่งเริ่มเขียวเข้ม นั่นก็แสดงว่า กิ่งนั้นพร้อมที่จะออกดอกแล้ว (เย้..ดีใจด้วยนะ) ระยะออกดอกติดผล เราก็ไม่ต้องทำอะไรมาก คอยระวังเจ้าแมลงกินใบมันจะมากัดกิน นอกนั้นเชื่อหรือไม่ว่า จะมีของดีที่ไม่ได้เชิญ จะมาช่วยเราผสมเกสร รู้ไม๊ว่าใคร ผึ้ง นั่นเอง ไม่รู้ว่ามาจากไหน คงจะแอบซ่อนตัวอยู่ใกล้แถวนั่นแหละ เพราะเวลาดอกบานแล้ว กลิ่นห้อมหอม...เราก็ปล่อยให้บานไปเรื่อยๆจนติดผล ส่วนทางดิน เราก็ให้น้ำแบบโชยๆ อย่าให้ขาดน้ำนะ พุทราขาดน้ำเมื่อใด ขาดใจเมื่อนั้น (ขี้ใจน้อยซะด้วย) ระยะติดผลอ่อน ที่สวนก็บำรุงเหมือน ตอนดูแลระยะแรกเลย ง่ายๆ ไม่ต้องคิดมาก สวนนายเกษมไม่ชอบวิชาการมันน่ารำคาญทำแบบบ้านๆนี่แหละง่ายๆสบายๆ ตามสไตล์เกษตรหรรษา ทางใบ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 ช้อนแกง แคลเซี่ยม-โบรอน(ทำเอง) 1 ช้อนแกง ฮอร์โมนขยายทางยาว 1 ช้อนแกง คราวนี้มีพิเศษนะ เสียตังค์ล่ะ เอาเครื่องดื่มยาชูกำลัง ยี่ห้อไหนก็ได้ 1 ช้อนแกง น้ำยาล้างจาน 1 ช้อนกาแฟ น้ำสะอาด 20 ลิตร/1 ปีบ ผสมให้เข้ากัน ฉีดพ่น ทุกๆ 5 วัน สำหรับสมุนไพร ก็เหมือนเดิม 3 วัน ฉีดพ่นทีนึง (ตอนเย็นนะ) ทางดิน รดน้ำพอชื้น วันเว้นวัน ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรด (เพราะไม่รู้ว่าจะรดไปทำไม) ระยะบำรุงผล เมื่อผลเริ่มมีขนาดเท่าลูก มะนาว ช่วงนี้พี่ทอง(แมลงวันทอง)กับพี่ด้วง(ด้วงกัดใบ)พี่ไฟ(เพลี้ยไฟ) จะมาเยี่ยมเยือน และก็มาเป็นทีมโดยมิได้นัดหมาย ดังนั้นจะมัวช้าอยู่ใย เอาถุงหิ้วกร๊อบแก๊บ ขนาด 6 คูณ 11 สีเขียว, สีฟ้า, สีแดง สีอะไรก็ได้ราคาถูกกว่าสีขาว และกรองแสงได้ด้วย เอามาห่อซะโดยเร็วก่อนที่ท่านทั้งหลายจะเอาลูกเอาหลานมาฝาก เดี๋ยวจะอดกิน ขณะเดียวกัน ก็คอยปลิดผลเหี่ยวผลเสียรูปเสียทรง ทิ้งลงตะกร้า อย่าทิ้งลงบนพื้นนะ ที่สวนจะห้ามทิ้งผลไม้ลงบนพื้น หากพบเห็นก็เอาโยนลงบ่อน้ำหรือไม่ก็ทำบ่อซีเมนต์ใส่น้ำ เอาไว้ใส่ผลไม้ที่เสีย เพราะถ้าขืนทิ้งไว้บนดินล่ะก็เท่ากับเป็นการสร้างบ้านให้เจ้าพวกนี้มาอยู่ ทางใบ ฮอร์โมนไข่ 1 ช้อนกาแฟ (ไม่ใช่ช้อนแกงแล้วนะ ลดลงมาอีก) แคลเซี่ยม-โบรอน 1 ช้อนแกง ฮอร์โมนหวาน 2 ช้อนแกง ฮอร์โมนขยายทางข้าง สูตร 3/1 2 ช้อนแกง (อยากรู้ว่ามันสูตรอะไร ก็ถามเข้ากระทู้ไปนะ แล้วจะบอกให้) กระทิงแดง/ลิโพ/คาราบาว 2 ช้อนแกง นมสดจืด หรือ นมโรงเรียนก็ได้ 2 ช้อนแกง ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 ช้อนแกง น้ำสะอาด 1 ปีบ ผสมแล้ว ฉีดพ่น ตอนสายๆ ทุกๆ 5 วัน อ้ออย่าลืม ใส่น้ำยาล้างจาน 1 ช้อนกาแฟด้วยละ ทำเป็นสารจับใบ ช่วงนี้ต้องฉีดพ่นให้โชกทั้งใต้ใบ-บนใบ ให้น้ำย้อยลงดิน แมะ แมะ เลย ทางดิน ไม่ต้องเปิดหน้าดิน น้ำก็รดแบบโชยๆ วันเว้นวัน ส่วนปุ๋ยก็ได้จากน้ำที่หล่น แมะ แมะนั่นแหละ การเก็บเกี่ยว เนื่องจากพุทรา ไม่เหมือนผลไม้อื่นที่ต้องเก็บเกี่ยวก่อนผลแก่ได้ที่แล้วทิ้งให้ลืมต้น แต่พุทราจะเก็บก็เมื่อผลแก่เท่านั้น ข้อสังเกต คือ ผลจะมีผิวเป็นมันวาว และเนียน ไม่นวล สีจะออกเป็นสีเขียวตองอ่อนออกจางนิดๆ ถ้าสียังเข้มก็ยังไม่แก่ อยากเห็นก็เปิดห่อดูเอา ที่สวนใช้วิธีเด็ดมาชิม (ชิมอย่างเดียว หากกินละก็มีหวังหมดต้นแน่) เมื่อได้รสชาติที่คิดว่าใช่ ก็ค่อยๆเก็บเหมือนฝรั่ง โดยใช้กรรไกรตัด ข้อสังเกตุ ในกิ่งเดียวกันจะมีลูกรุ่นอื่นออกตามมา ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเอาเองว่า ถ้าต้องการเก็บไว้เพื่อเอาผล เราก็บำรุงดูแลต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าสมควรจะต้องตัดแต่งกิ่ง ก็ให้ริดลงเพื่อเตรียมทำกิ่งใหม่ได้ กิ่งพุทราจะยื่นยาวเป็นแนวตรง ดังนั้นจึงต้องโน้มกิ่งลงเป็นแนวนอน/กึ่งนอน โดยให้เอาไม้ไผ่/รวก มาทำเป็นคอกล้อมต้น กะความสูงพอดี แล้วโน้มกิ่งลงมา จากนั้นผูกติดกับคอก นอกจากนี้ยังช่วยประคองกิ่งหลังติดลูกไม่ให้กิ่งกิ่งฉีกได้ ข้อปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว ให้ตัดแต่งกิ่งที่ให้ผลแล้วออก กิ่งกระโดง กิ่งไข้ว กิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และยอดประธานที่เราต้องการควบคุมความสูง ทุกแผลที่ตัดให้ใช้สีน้ำมันทาปิดแผล เพื่อป้องกันโรคเข้าทำลาย กรณีทำสาว เราสามารถ ตัดกิ่งทำสาวใหม่ได้ในตำแหน่งที่ต้องการ ตัดด้วนๆเลยไม่ตายหรอก แต่ก่อนตัดเราต้อง ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก พรวนดินกำจัดวัชพืช รดน้ำให้ชุ่ม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ แล้วตัด และให้เหลือกิ่งใดก็ได้ที่มีใบเอาไว้ 1 กิ่ง หลังจากตอ/กิ่งที่ถูกตัด เกิดใบอ่อน/ทีกิ่งประทานใหม่ออกมา จึงค่อยตัดกิ่งที่เอาไว้ออก

ติดต่อ ธวัชชัย พิมพ์จันทร์ โทร. 037205302, 0890969830 จังหวัดปราจีนบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


6

1
รายการ

พุทรา

สวนพฤกษาสวรรค์

กิ่งทาบ

ติดต่อ สวนพฤกษาสวรรค์ โทร. 0897009104, 0871810662 จังหวัดเชียงราย

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 7 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


7

1
รายการ

พุทราไข่

สวนดาดฟ้า

พุทราไข่ ผลไม้ที่มีประโยชน์ เริ่มออกดอกเดือนสิงหาคมและค่อยๆทยอยติดผลไปจนถึงเดือนมกราคม หากปลูกในกระถางสามารถมีดอกผลได้ทั้งปี มีสรรพคุณทางยา คนโบราณ ใบใช้ตำพอกรักษาฝี ดูดหนอง ชาวจีนถือเป็นอาหารบำรุงร่างกาย

ติดต่อ ธนะกันยา ซู โทร. 028707334, 0895450925 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 1 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทราสามรส

ปฐวีพันธุ์ไม้

-

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ ธงชัย โทร. 0816962309, 0896699459 จังหวัดเชียงราย

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทราป่า(กอ) **ราคาที่ระบุเป็นราคาเริ่มต้น

สวนธนารมย์

พุทราป่า แบบกอ สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่.. สวนธนารมย์ คุณวัลย์ 081-9416492 // คุณยศวัจน์ 080-6297166 ไอดีไลน์ 0819416492(เป็นตัวเลข) **ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

ราคา 1,200.00 บาท ติดต่อ ปรียนันท์ บุญญาจิระนนท์(วัลย์) โทร. 0819416492, 0806297166 จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 10 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทราจีนแห้ง

ThaiPlantForPlan

จำหน่าย พุทราจีนแห้ง สนใจติดต่อ 081-393-9394 , 080-113-7736 , 02-590-0289 หรือ Line@ : @tpfp , E-mail : thaiplantforplan@hotmail.com

ติดต่อ ประจวบ จันทร์กล้า โทร. 025900289, 0813939394 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


11

1
รายการ

พุทรา, พุทราปลอดสารพิษรส ,monkey apple

ผลไม้ขายส่ง

มีพุทราจำหน่ายทั้งปลีกและส่งราคาถูกมากๆจากเจ้าของสวนขายเอง พุทราจากสวนเราไม่ใช้สารเคมีเป็นพุทราปอดสารพิษรส หวาน กรอบ **ถ้าใครมารับเองได้จะได้ส่วนลดราคาพิเศษ**

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ หนูแดง ธนิษาฐา โทร. 0878139635, 0878139635 จังหวัดกาฬสินธุ์

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 2 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


12

1
รายการ

พุทรา3รส

สวนปราณีพันธุ์ไม้

สนใจติดต่อ0845536956 ไอดีไลน์nee0845536956

ติดต่อ ปราณี ฤกษ์สังเกตุ โทร. 0845536956, 0845536956 จังหวัดปราจีนบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


13

2
รายการ

ต้นตอพุทรา

พิทักษ์พฤกษา

ติดต่อ พิทักษ์ พิสูจน์ โทร. 0869236906, 0869236906 จังหวัดเชียงใหม่

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 10 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทรานมสด

เพชรพันธุ์ไม้

พุทรานม สด(Milk Jujub) เป็นพืชที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสาย พันธุ์”ฮันนี่ จูจุ๊บ”(Jujub Honey) จากไต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดอกพิเศษจาก ประเทศอินเดีย โดยใช้ต้นตอพุทราป่าของไทย ทำให้ได้พุทราพันธุ์ใหม่ที่มีการ เจริญเติบโตดี สามารถดูดซับแร่ธาตุและอาหารจากดินและปุ๋ยได้ดี มีความทนทาน ต่อโรคและแมลงต่างๆ ทั้งยังให้ผลดก เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ของไทยด้วย

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ นันทภัค สมศรี โทร. 0894872955, 0813639087 จังหวัดปทุมธานี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ต้นพุทธาจัมโบ้

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ต้นพุทธาจัมโบ้ ผลผลิตมีลูกใหญ่ แล้วแต่การดูแลรักษา ถ้าไว้ผลน้อยลูกจะใหญ่

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทราจัมโบ้ ซุปเปอร์จัมโบ้

เยาวภา

จำหน่ายต้นพุทราจัมโบ้ต้นพันธุ์กิ่งทาบ ต้นสูง80-100cm *ติดผลปีที่1หลังปลูก *สั่งซื้อแอดไลน์ 0935841784

ติดต่อ เยาวภา แขกพงค์ โทร. 0927341000, 0927341000 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 4 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทราจัมโบ้

สวนจินดา

พุทราจัมโบ้ไร้หนาม สูง 50-60 ซม. กิ่งทาบ ต้นแข็งแรง รากเยอะ ต้นติดดอกแล้ว บางต้นมีลูกเล็กๆ พร้อมปลูก ผลใหญ่ หวานกรอบ เมล็ดเล็ก ซื้อเยอะลดได้ มีราคาส่ง สอบถามสั่งซื้อแอดไลน์ @mir6479x (มี@)

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ รัตนพัฒน์ (เจน) โทร. , 0873347467 จังหวัดนครปฐม

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 4 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


18

2
รายการ

พุทรานม

สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้

พุทราหวานกรอบกลิ่นนมสด

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้ โทร. 0896338667, 0815682296 จังหวัดนครนายก

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พุทรา3รส

สุดารัตน์ พันธุ์ไม้

พุทรา 3 รส

ติดต่อ สุดารัตน์ พลเมือง โทร. , 0983637963 จังหวัดปราจีนบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 0 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


20

5
รายการ

ขายพุทราตากแห้ง

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

กก80สนใจแจ้งจำนวนที่ต้องการและแจ้งที่อยู่จัดส่งได้เลยคะส่งเคอรี่เก็บปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09จัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทาง

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ อังศรา ไพฑูรย์ โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 7 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


จำหน่ายต้นพุทรานมสด พันธุ์แท้เขียวมณี02 เนื้อกรอบหวาน ลูกดก

สนั่นดังกล้าต้นไม้

ต้นพันธุ์พืช : พุทรานมสด จุดเด่นต้นกล้า : - รากแน่นเต็มถุง - พันธุ์เขียวมณีแท้ - ผลดก - รสหวานกรอบ - เป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคาดี ความสูง : 30 cm. จำนวนขั้นต่ำ : 100 ต้น ราคา : 65 ค่าจัดส่ง : โดยแครี่ 390 , หากจัดส่งด้วยรถรั้วคิดตามระยะทางจริง สนใจติดต่อ : พัท 0628747914 Line ID : 0628747914 Facebook : www.facebook.com/Coffarmfair/

ราคา 65.00 บาท ติดต่อ สนั่น โทร. 0628747914, 0628747914 จังหวัดชุมพร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ขายปลีก ส่ง ตอพุทราป่าสำหรับทาบกิ่ง

สวนน้องแบงค์

ตอพุทราป่าสำหรับทาบกิ่งพันธุ์ มีตลอด ลำต้นแข็งแรง เหมาะสำหรับทาบกิ่งทึกพันธุ์

ราคา 3.00 บาท ติดต่อ สวนพุทราทาบกิ่งน้องแบงค์ โทร. 0646894491, จังหวัดนครปฐม

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


พุทราสามรส

สีแพร

พุทราสามรส *** มีบริการเก็บเงินปลายทาง*** 1-3 ต้น ราคาต้นละ 95 บาท 4-6 ต้น ราคาต้นละ 90 บาท 7-10 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นละ 85บาท *** มีบริการเก็บเงินปลายทาง*** ค่าขนส่งทั่วไทย 1-3 ต้น =150 บาท 4-6 ต้น =200 บาท 7-10 ต้น =250 บาท ***สั่งจำนวนมากราคาลดลงมาอีก*** โซนทางภาคใต้ สามารถส่งกับรถทัวร์หรือรถไฟสายใต้ ราคาค่าส่งถูกลงมาอีกมาก ส่งฟรีในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง โทร 0813282788, 0862847451 line ID: g3977003 http://line.me/ti/p/~g3977003 ค้นหาจาก facebook พิมพ์คำว่า สีแพร https://www.facebook.com/SRIPEARHOME/ #สีแพร #พุทรา #พุทราสามรส

ราคา 95.00 บาท ติดต่อ เกสราพรรณ พงษ์พินิจศักดิ์ โทร. 0813282788, 0813282788 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 5 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ต้นพุทรานมสด

สวนนรัชยา

จำหน่ายต้นพุทรานมสด แบบกิ่งทาบพร้อมปลูกต้นพันธุ์มีผลและติดแล้วค่ะ ต้องการใช้จำนวนมากสั่งจองได้คะ #บริการส่งทั่วไทย ค่าส่ง1-2 ต้น100บาท3-4ต้น150บาท หรือมารับเองที่หน้าร้าน "สวนนรัชยา" ติดกับพุทธมณฑลสาย3 จอดรถหน้าร้านได้ค่ะ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ สวนนรัชยา โทร. 0865194164, 0865194164 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 9 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


25

3
รายการ

พุทราไร้เมล็ด ราคาต้นละ 280 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Drenglish Garden มหาสารคาม

พุทราไร้เมล็ด ราคาต้นละ 280 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 280.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307, 0617730307 จังหวัดมหาสารคาม

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 7 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


26

5
รายการ

พุทราจีน (ลูกยาว) ราคา ต้นละ 1,200 บาทรวมส่งค่ะ

สายทองพืชสมุนไพร

พุทราจีน (ลูกยาว) ราคา ต้นละ 1, 200 บาทรวมส่งค่ะ ขนาด 80-100เซนติเมตรค่ะ เป็นสายพันธุ์ที่ทนทานและทนแล้งได้ดี ปลูกได้ทุกพื้นที่ค่ะมีติดผลในไทยบ้างแล้วค่ะ รสชาติ หวาน กรอบ ติดผลง่ายค่ะ

ราคา 1,200.00 บาท ติดต่อ สายทอง พิลัยพงษ์ โทร. 0992935651, จังหวัดสมุทรปราการ

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 1 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


27

1
รายการ

พุทราใต้หวัน

บ้านสวนพันธุ์ไม้

#จำหน่ายต้นพุทราพันธุ์ “มิ่งเฉา” ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่า พันธุ์ “น้ำผึ้ง” เป็นพุทราสายพันธุ์ใหม่ที่มีการปลูกมากในไต้หวันในปัจจุบันนี้ ด้วยคุณภาพที่เนื้อหวานกรอบทานอร่อยมากและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ มีรูปทรงแตกต่างจากพันธุ์ซูเปอร์จัมโบ้และพันธุ์นมสด คือ ทรงผลยาวเป็นรูปหัวใจ ก้นผลแหลม ขนาดของผลใหญ่มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 6–10 ผลต่อ 1 กิโลกรัม (การตัดแต่งผล ซอยผลออกมีผลต่อขนาดความใหญ่ของผลพุทรา) ได้นำสายพันธุ์มาปลูกและขยายพื้นที่ปลูก พุทราพันธุ์ “มิ่งเฉา” พบว่า พุทราพันธุ์ “มิ่งเฉา” มีรสชาติหวานกรอบทานอร่อย, มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมาก, เมล็ดเล็กและที่น่าสนใจมาก คือ จุดเด่น เรื่องของอายุการวางตลาดของพุทราพันธุ์ “มิ่งเฉา” ที่หลังจากเก็บออกมาจากต้น จะค่อนข้างนานกว่าพันธุ์ซูเปอร์จัมโบ้และพันธุ์ซื่อมี่ โดยพุทราพันธุ์มิ่งเฉาจะก้นผลไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเลย จะคงสภาพสีผิวเหมือนเดิม #ต้นสูง60-80ซม. #ต้นละ150บาท #ค่าจัดส่ง1-2ต้น150บาท ค่าจัดส่ง3-4ต้น250บาท

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ พงษ์วริษฐ์ พิชญกานต์กุล โทร. 0926543835, จังหวัดหนองบัวลำภู

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 0 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


28

2
รายการ

พันธุ์พุทรา

รัตนศรีพันธุ์พุทรา

จำหน่ายพันธุ์พุทราทั้งในประเทศและต่างประประเทศทุกสายพันธุ์ ทุกขนาด ทุกจำนวนความต้องการ ทั้งปลีกและส่ง

ติดต่อ ยุทธนา รัตนศรี โทร. 0898984617, 0898984617 จังหวัดนครปฐม

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 9 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


29

2
รายการ

พุทราป่า พันธุ์พุทราป่า ส่งเก็บเงินปลายทาง

วรรณพันธุ์ไม้

Tel.081-539-9323บริการส่ง เก็บเงินปลายทาง ID. Line. 0815399323จำหน่ายต้นพันธุ์ผักกูด 2บาท ต้นต้นพันธุ์ผักกูดแดง(ลำเพ็ง) 5บาท ต้นพันธุ์ผักกูดช้าง20บาท พันธุ์ผักกูดนำ้ 20บาท ต้นพันธุ์ผักหนาม5บาท และพันธุ์ผักพื้นบ้าน เช่น มะเดื่อฉิ่ง มะเดื่ออุทุมพร มะเดื่อชุมพร มันปู เหลียง หมากมกผักหวานป่า โดเด่ หมักมก เนียง ย่านาง ส้มป่อย ส้มเขาคัน ส้มน้ำนอง บุกไข่ บุกคางคก กัญชง พาโหม จอก ตดหมูตดหมา กระทกรก อ้อดิบ อ้อดิบสีม่วง กระทือ ชะมวง หมากเม่า ข่าป่า มันเลือดนก สาคูจีน สาคูไทย มันวิลาศ พุทธรักษากินหัว มันสำปะหลังหวานปุย มันสำปะหลัง5นาทีมันเทศ ดีปลีเชือก เล็บครุฑ ผักปลัง กุ่มนำ้ มะม่วงหิมพานต์ พาโหม กระถินเต่าร้าง มุ่ย หวายป่า กล้วยป่า ไผ่ป่า ผลไม้พื้นบ้าน เช่นมะม่วงเบา มะม่วงสามฤดู น้อยโหน่ง ฝรั่งขี้นก ทุเรียนเทศ ชำปาดะ ลูกมุด ปามหรือมะม่วงแบนมะม่วงช้างเหยียบ ผลไม้ป่าเช่น กล้วยมูสัง นมแมว หว้า หวาย พลับพลา นมควาย พืชสมุนไพร สลอด หมากหลอด บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร พร้าวนกคุ่ม พุทธรักษากินหัว สาคูจีน เพชรสังฆาต ชุมเห็ด ชุมเห็ดเทศ กระทุ่มนา กระท่อมนา กระท่อมขี้หมู กำลังควายถึก บักบุ้งทะเล และพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เช่น จิกนำ้ จิกเศรษฐี จิกทะเล. จิกนม อินทนิล โกงกาง จันผา กุ่มนำ้ มะม่วงหิมพานต์ หูกวาง เตยทะเล สาคู ยางพารา ปาล์มนำ้มัน พันธุ์สัตว์นำ้พันธุ์หอยโข่งสายพันธุ์ภาคไต้ หอยโข่งนา หอยข้าว หอยขม. พร้อมส่งkerryทั่วอาณาจักร สนใจทักได้

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323 จังหวัดตรัง

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 7 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


30

2
รายการ

พุทราด่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์การ์เด้น พลัส Sponser

#พุทราด่าง ไม้แปลกหายาก ใบด่าง ผลด่าง ปลูกเป็นไม้ประดับ ??แถมทานผลได้ลูกไม่ใหญ่หวานกรอบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสามารถลงกระถางได้ การดูแลเหมือนพุทราทั่วไป ??ต้นแบบเสียบยอดขนาดไม่เกิน60ซม.พร้อมปลูกจ้าใครชอบไม้แปลกของแปลกทักมาค่ะ ต้นละ350.บ.ไม่รวมส่งค่ะ ??สอบถาม096-8679041 ทักไลน์@885mnelf, w2015

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ คุณชลธิชา โนราช โทร. 0968769041, 0968769041 จังหวัดปทุมธานี

ร้านแนะนำ ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที