ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายต้นจำปีสิรินธร 6 ร้าน/สวนจำนวนต้นจำปีสิรินธร 10 รายการ

ต้นจำปีสิรินธร

วรากรสมุนไพร

ขายต้นจำปีสิรินธร สูง 1.5 - 1.8เมตร ช่องทางการติดต่อร้านวรากรสมุนไพรทางไลน์สะดวกที่สุดค่ะ ไอดีไลน์ herbsddd QR code https://line.me/ti/p/T-oZ81KZrM โทร 0629246459, 0616498997 ต้องการมาดูสินค้าโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะ จำปีสิรินธร เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปา โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระนามาภิไธย เป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่า Magnolia sirindhorniae Noot.& Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร ข้อมูลพฤกษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป จำปีสิรินธร เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร บางต้นสูงถึง 40 เมตร ขนาดลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นวัดที่ระดับอก (1.30 เมตร) ประมาณ 30-100 เซนติเมตร เปลือกสีเทา มีรูอากาศขนาดใหญ่เห็นเป็นรอยสีน้ำตาล ใบ แข็งกระด้าง รูปรีหรือยาวรี ปลายใบมน เมื่อแห้งจะโค้งกริบ ใบกว้าง 6-11 เซนติเมตร ยาว 14-30 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนปกคลุมมากทั้งสองด้าน และมีน้อยลงเมื่อใบแก่ ดอก มีสีขาวนวล กลีบดอกมี 12-15 กลีบ ยาว 4.5-5 เซนติเมตร เมื่อเริ่มแย้ม กลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อนและมีกลิ่นหอม บานอยู่ได้ประมาณ 2 วัน เมื่อใกล้โรยกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ดอกบานช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ผล เป็นช่อยาว 4-6 เซนติเมตร มีผลย่อย 15-25 ผล แต่ละผลมี 1-6 เมตร ผลแก่ประมาณเดือนตุลาคม นิเวศวิทยา พบขึ้นในป่าดิบที่มีลักษณะเป็นพรุน้ำจืดที่ป่าซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพียงแห่งเดียว ประวัติความเป็นมา "จำปีสิรินธร" เป็นหนึ่งใน 17 ชนิดของไม้ในวงศ์จำปา (MAGNOLIACEAE) ที่พบในประเทศไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การสนับสนุน ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการระดับ 10 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ โดยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในวงศ์ไม้จำปา ที่มี 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปี พ.ศ.2544 มีการสำรวจแหล่งกำเนิดของทุกชนิด ทุกแหล่งทั่วประเทศไทย มีการสำรวจการกระจายพันธุ์ การนับจำนวนต้นที่มีอยู่ในสภาพธรรมชาติ มีการศึกษาสภาพของความใกล้จะสูญพันธุ์ ปัญหาของการสืบพันธุ์ ปัญหาของโรคแมลง ปัจจัยควบคุมการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา จากการปฏิบัติงานในโครงการนี้ ได้เข้าสำรวจที่บริเวณป่าซับจำปา (หมายความมาจากน้ำซับที่มีต้นจำปาอยู่) จึงได้สำรวจต้นไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่า จำปา ปรากฏว่าเป็นจำปีชนิดใหม่ ซึ่งข้อแตกต่างในการแบ่งจำปีกับจำปาในทางพฤกษศาสตร์นั้นมีหลายประการ สำหรับลักษณะภายนอกที่เห็นชัดเจนคือ ถ้าออกดอกเป็นสีขาวให้เรียกจำปี ถ้าดอกเป็นสีเหลืองให้เรียกจำปา แต่เนื่องจากที่นี่เรียกจำปา เพราะว่าตอนดอกจำปีร่วงลงมาที่พื้นจะกลายเป็นสีเหลือง จึงเรียกเป็นจำปาเพราะไม่ค่อยได้เห็นดอกตอนติดอยู่บนต้น เนื่องจากต้นมีความสูงใหญ่ เท่ากับว่าได้พบพรรณไม้พื้นเมืองในวงศ์จำปาที่เป็นชนิดใหม่ของโลก (new species) ซึ่งทางโครงการฯ ได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ให้เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่นี้ว่า จำปีสิรินธร เมื่อเดือนสิงหาคม 2543 และได้รายงานในวารสารจำแนกพรรณไม้นานาชาติ BLUMEA ในปี พ.ศ.2543 ในชื่อของ Magnolia Sirindhorniae Noot.& Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร (ขอบคุณข้อมูลจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.rspg.org/ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง http://203.157.208.5/thaloung1/ ) ลักษณะพิเศษที่ทำให้ต่างจากจำปีชนิดอื่น ๆ คือแหล่งกำเนิด คือเป็นป่าพรุที่มีดินเป็นด่างต่างจากพรุทั่วไปที่ดินเป็นกรด ซึ่งเกิดจากการทับถมของเศษใบไม้ที่ย่อยสลายไม่หมดและทับถมกันไว้เป็นเวลานาน ทำให้พื้นดินมีลักษณะเป็นกรดมากกว่าด่าง แต่ป่าพรุบริเวณซับจำปาเป็นด่าง เพราะดินเกิดจากการย่อยสลายของหินปูนไหลมาปะปนในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งลักษณะเป็นท้องกระทะ ทำให้น้ำใต้ดินที่เกิดจากเขาหินปูนในบริเวณรอบ ๆ ไหลมารวมสะสมกันทำให้พื้นป่าแห่งนี้เกิดน้ำผุดและเป็นป่าพรุขึ้น จากลักษณะดังกล่าวนี้เองประกอบกับลักษณะภูมิอากาศในภูมิภาค ทำให้เกิดพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปาที่แตกต่างจากจำปีชนิดอื่น สถานที่ค้นพบจำปีสิรินธร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ป่าซับจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ประมาณ 89 ไร่ โดยพบจำปีสิรินธร จำนวนประมาณ 100 ต้น ในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าพรุน้ำจืดธรรมชาติ มีพรรณไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนและมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี และสำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา จำปีสิรินธรในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยเรา ได้ใช้พรรณพืชในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน และจำปีสิรินธรก็ได้ถูกนำไปใช้ในการนี้เช่นกัน

ราคา 2,000.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0629246459, 0629246459 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

จำปีสิรินธร

ไนติงเกล

ไม้นามพระราชทาน แหล่งกำเนิดคือป่าพรุ จ.ลพบุรี แล้วมาโด่งดังไปทั่วประเทศ ดอกหอมมาก ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก fwmail.teenee.com/etc/20372.html

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ต้นจำปีสิรินทร สูง1-2เมตร

ฉลองรัตน์พันธุ์ไม้

ต้นจำปีสิรินทรสูง 1-2เมตร ราคาเริ่มต้น 500บาท สนใจสอบถามได้ที่ไลน์ไอดี Heroprotect

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ ฉลองรัตน์ โทร. 0988896983, 0988896983 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ต้นจำปีสิรินธร

สวนสมโภชพันธุ์ไม้

ชื่อพื้นเมือง : จำปา จำปีสัก (ลพบุรี) ลักษณะทั่วไป :ไม้ต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร เรามีจำหน่ายในราคาต้นละ 300 บาท สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ต้น ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสมโภช 089-0652129, 0813112653 หรือคุณวิภา 0813115374 Line Id: คุณวิภา kataebonus หรือ 0890652129 หรือ 0813112653 หรืออีเมล์ nanapanmai@yahoo.com และเวปไซด์ http://www.sompothpanmai.com และแผนที่ของสวนสมโภช เข้า Google map หรือ GPS แล้วพิมพ์ว่า “สวนสมโภชพันธุ์ไม้” ก็จะเห็นแผนที่ของสวนฯ ครับ ท่านสามารถสั่งซื้อหรือโอนเงินเข้ามาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 71 ชื่อบัญชี นางสาววิภา กาวน เลขที่บัญชี 0712635442 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ชื่อบัญชี นางสาววิภา กาวน เลขที่บัญชี 2340459573 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ชื่อบัญชี นางสาววิภา กาวน เลขที่บัญชี 9042172607 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท71 ชื่อบัญชี นางสาววิภา กาวน เลขที่บัญชี 3201239063 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท71 ชื่อบัญชี นางสาววิภา กาวน เลขที่บัญชี 0770223249 หลังโอนเงินแล้วรบกวนท่านโทรแจ้งด้วยนะครับ

ราคา -300.00 บาท ติดต่อ sompoth supamongkolchaikul โทร. 0890652129, 0813112653 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


จำปีสิรินธร (ไม้ไทยดอกหอม)

สวนเบญจรงค์สุคนธ์

จำปีสิรินธร (ไม้ไทยดอกหอม) #สนใจสั่งซื้อค่ะ ต้นละ2, 760.- . #ขนาดต้นที่จำหน่าย : รอบวงต้น 3-4ซม.หรือ อาจมากกว่า / ความสูง50-150ซม. หรือ อาจมากกว่า ตามลักษณะกิ่งค่ะ . #ค่าจัดส่ง 1) ขนส่งเอกชนNim Express 460.- (1กล่องบรรจุได้2ต้น) หลังจากจัดส่งไม่เกิน3วันได้รับสินค้า 2) รถไฟไทย 350.-(บรรจุได้2ต้น)หลังจากจัดส่ง ไม่เกิน7ชม.ได้รับสินค้า - ต้นทางนครราชสีมา ถึง กทม - ต้นทางนครราชสีมา ถึง อุบลราชธานี ------------------------------------- 098-3695604 ลิน Line : dongmaingam9655424

ราคา 2,760.00 บาท ติดต่อ อังศุมาลิน แชพแมน โทร. 0932645962, 0932645962 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที