ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายดินร่วนซุย 2 ร้าน/สวนจำนวนดินร่วนซุย 2 รายการ

1

1
รายการ

จิรา - ซุปเปอร์ 85

จิรา อะโกร โซลูชั่น

จิรา - ซุปเปอร์ 85 มีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารต่างเหล่านั้นให้แก่พืชดีมากขึ้น และช่วยปลดปล่อยอย่างช้าๆ เพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ทำให้พืชแข็งแรง เจริญเติบโต การออกดอก ออกผล ได้อย่างดี จิรา - ซุปเปอร์ 85 จะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้นํ้าและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นนอกจากนั้น จิรา - ซุปเปอร์ 85 สามารถป้องกันให้นํ้าระเหยออกจากดินน้อยลง หรือสามารถอุ้มนํ้าได้มากขึ้น ประโยชน์ จิรา – ซุปเปอร์ 85 - ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ 100% - ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมได้อย่างครบถ้วน - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี - ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลง 30 - 50% - ช่วยให้พืช แข็งแรง เจริญเติบโต การออกดอก ออกผล ได้อย่างดี - ไม่มีสารตกค้างในดินและพืช - ช่วยเพิ่มผลผลิต จำนวนมาก เพิ่มกำไร - ช่วยปรับปรุงดิน แก้ไขปัญหาหน้าดินแข็ง ดินดาน และการชะล้างหน้าดิน - ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชให้มากขึ้น วิธีใช้ จิรา – ซุปเปอร์ 85 - ผสมปุ๋ยเคมี คลุกเคล้า จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม กับปุ๋ยเคมี 250 กิโลกรัม - ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก คลุกเคล้า จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 100 กรัม กับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัม - คลุกผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ ละลาย จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 50 กรัม กับปุ๋ยน้ำ 200 ลิตร - ปรับสภาพดิน ละลาย จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงพื้นดิน ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : จิรา อะโกร โซลูชั่น โทร : 085-4856699

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ จิรายุ โทร. 0854856699, 0854856699 จังหวัดเชียงราย

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

ภูไมท์ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย แก้ดินดาน

ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ชื่อสินค้า ภูไมท์ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 160 (สั่ง 50 กระสอบขึ้นไปราคา 140 บาท) *ราคาด้านบนเป็นราคากรณีลูกค้ามารับสินค้าเอง หากต้องการให้จัดส่งค่าขนส่งจะคิดตามระยะทาง โดยสิบถามโดยตรงได้ที่ชมรม * คุณสมบัติ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง ช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดิน ช่วยเพิ่มอากาศในดิน ช่วยอุ้มน้ำของดิน แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืช แก้พืชแแพ้หนาวและร้อน แก้พืชซีด เขียวตองอ่อน แก้พืชโตช้า ฯลฯ รายละเอียด 1. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยภูไมท์ 50% ฟอสฟอริกแอซิด 0.20% แมกนีเซียม 0.01% เหล็ก 0.01% สังกะสี 0.005% pH 6.5 ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย 2. วิธีการใช้ ใช้รองก้นหลุม คลุกดินก้นหลุมก่อนปลูก โรยรอบโคนต้น โรยเป็นแถวข้างต้น หว่านบนดินไถ หว่านหลังแล้วปลูก ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีหว่านไปพร้อมกัน โรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง 3. ผลของการใช้ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง ช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดิน ช่วยเพิ่มอากาศในดิน ช่วยอุ้มน้ำของดิน (ในเนื้อภูไมท์) แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืช แก้พืชแพ้หนาวและร้อน (จากสังกะสี) แก้พืชซีด เขียงตองอ่อน (แก้โดยแมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี กำมะถัน) แก้พืชโตช้า (แก้โดยแคลเซียมช่วยการแบ่งเซลล์, ซัลเฟตช่วยสร้างกรดอมิโน แอซิด) ฯลฯ 4. ผลดีในไม้ผล จะช่วย ลดโรคและแมลง, ระบบรากดี, เนื้อแน่นสีสวย, กลิ่นดี, เนื้อกรอบอร่อยขึ้น และลดไส้ซึม แฉะ เป็นปลาร้า ในไม้ผลบางชนิด 5. ในพืชผัก ลดโรคและแมลงศัตรูผัก, รากมากโตเร็ว, ใบสีเขียวสด, กรอบอร่อย, หลังเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกจะเก็บผักไว้ได้ทนนานไม่เหี่ยวง่าย, ยกเกรดผักที่ส่งขาย 6. ผลดีในพืชหัวต่าง ๆ เช่น ขนาดของหัวใหญ่ขึ้นเพราะดินร่วนซุย, เก็บน้ำสำรองในดินมากขึ้น, แร่ธาตุปุ๋ยมากขึ้น เห็ดรามัยคอร์ไรซ่าทำงานดีขึ้น, ช่วยให้หัวมันเจริญเติบโตดี, ภูไมท์ช่วยให้ใบอยู่ติดต้นนานสร้างอาหารได้มากขึ้น 7. ในอ้อยและข้าวโพด ช่วยให้ใบตั้งรับแดดดี เปลือกและลำต้นแข็ง ลดโรคและแมลงได้ดี เพิ่มซีซีเอสในน้ำอ้อย ผลผลิตรวมเพิ่มเพราะรากออกรอบข้อได้ดีมากและลงลึก ดูดปุ๋ยและน้ำได้มาก 8. ปาล์ม ยาง ไม้ผล ไม้ยืนต้น ดินซึมน้ำได้ดี พืชแข็งแรง มีผลผลิตดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 9. ไม้ดอกไม้ประดับ ลดโรคแมลง ก้านดอกก้านใบแข็งแรงทนทาน ทนต่อการขนส่ง ไม้ดอก-ไม้ใบมีดอกและใบสีเข้มสวย 10. พืชไร่ ไถพรวนเบาแรงเพราะดินซุย โรคแมลงน้อย ต้นทุนการผลิตน้อย ผลผลิตเพิ่มขึ้น 11. ไม้กระถาง ดินร่วนซุย น้ำไม่ขัง ลดโรค แมลง ไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อย 12. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ รากลึก ยาว รากมาก ผลผลิตสูงทุกด้าน 13. เครื่องเทศสมุนไพร เนื้อยาเพิ่มขึ้น ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น อัตราการใช้ ใช้ภูไมท์ซัลเฟตหว่านรองพื้นใช้อัตรา 40-80 กิโลกรัม/ไร่ แล้วไถกลบ ในกรณีที่ใช้ภูไมท์ปรับปรุง pH ดินก่อนปลูกพืช ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า pH ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิดอยู่ที่ pH ระหว่าง 5.8-6.5 ที่ระดับค่า pH ที่กล่าวมานี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอหารหลัก, ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตรึงธาตุอาหารไว้ ใช้เพิ่มผลผลิตเห็ด ใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ชนิดผง 3 ส่วน, ผสมในขี้เลื่อยหรือวัสดุดิบเพาะเห็ด 97 ส่วน ไม่ต้องใช้จิบซั่มและปูนขาว นำไปเพาะเห็ดตามปรกติ. ส่วนในเห็ดฟางกองเตี้ยนั้นเมื่อเมื่อทำกองเสร็จ ครั้งสุดท้ายแล้ว, ใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ผง 200-300 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รดบนกองและดินรอบกองจนเปียกชุ่ม จะลดไรเห็ดลง มด ปลวก ไส้เดือนฝอย และกลิ่นลงได้ ผลผลิตเห็ดเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

ราคา 160.00 บาท ติดต่อ พลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก โทร. 0879284877, 0814379542 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที