ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ดินร่วนซุย

สินค้าและผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวกับ "ดินร่วนซุย" มีหลายร้านให้เลือกซื้อ
ผู้ขายดินร่วนซุย 2 ร้าน/สวน จำนวนดินร่วนซุย 2 รายการ

จิรา อะโกร โซลูชั่น | เชียงราย
จิรา - ซุปเปอร์ 85 มีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารต่างเหล่านั้นให้แก่พืชดีมากขึ้น และช่วยปลดปล่อยอย่างช้าๆ เพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ทำให้พืชแข็งแรง เจริญเติบโต การออกดอก ออกผล ได้อย่างดี จิรา - ซุปเปอร์ 85 จะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้นํ้าและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นนอกจากนั้น จิรา - ซุปเปอร์ 85 สามารถป้องกันให้นํ้าระเหยออกจากดินน้อยลง หรือสามารถอุ้มนํ้าได้มากขึ้น ประโยชน์ จิรา – ซุปเปอร์ 85 - ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ 100% - ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมได้อย่างครบถ้วน - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี - ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลง 30 - 50% - ช่วยให้พืช แข็งแรง เจริญเติบโต การออกดอก ออกผล ได้อย่างดี - ไม่มีสารตกค้างในดินและพืช - ช่วยเพิ่มผลผลิต จำนวนมาก เพิ่มกำไร - ช่วยปรับปรุงดิน แก้ไขปัญหาหน้าดินแข็ง ดินดาน และการชะล้างหน้าดิน - ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชให้มากขึ้น วิธีใช้ จิรา – ซุปเปอร์ 85 - ผสมปุ๋ยเคมี คลุกเคล้า จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม กับปุ๋ยเคมี 250 กิโลกรัม - ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก คลุกเคล้า จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 100 กรัม กับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัม - คลุกผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ ละลาย จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 50 กรัม กับปุ๋ยน้ำ 200 ลิตร - ปรับสภาพดิน ละลาย จิรา - ซุปเปอร์ 85 อัตราการใช้ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงพื้นดิน ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : จิรา อะโกร โซลูชั่น โทร : 085-4856699

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ จิรายุ โทร. 0854856699, 0854856699

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

กม.๔เกษตรพันธุ์ | นครศรีธรรมราช
สารปรับปรุงดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทสะดวก พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดี เพิ่มซิลิก้าในดิน สร้างผนังเซลล์ใหม่ แข็งแกร่งทนต่อการเข้าทำลายของโรค แมลง ไร รา ทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ประกอบด้วย : ซิลิกา (SiO2)............................~69.97% w/w อลูมินา (Al2O3)........................~12.20% w/w เหล็กออกไซด์ (Fe2O3).............~12.64% w/w คุณสมบัติ : 1.เพิ่มซิลิก้าในดินให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ สร้างผนังเซลล์ใหม่ แข็งแกร่ง ทนต่อการเข้าทำลายของโรค แมลง ไร รา 2.ตรึงปุ๋ยให้ละลายช้าลง ลดการสูญเสียปุ๋ยเมื่อถูกน้ำหรือฝนชะล้าง ลดการเฝือใบของพืช พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโต ยืดระยะเวลาให้ปุ๋ยครั้งต่อไป 3.ตรึงสารพิษที่ตกค้างในดินไม่ให้เป็นอันตรายต่อพืช เช่น สารกำจัดวัชพืช แพคโคบิวทราโซล ฯลฯ 4.ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ดี ทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น วิธีการใช้ : 1.หว่านกรีนเกรต 2 กิโลกรัม ร่วมกับสารสามพลัง 10 กิโลกรัม ให้กระจายทั่วทรงพุ่ม รักษารากเน่าโคนเน่าในทุเรียน 2.กรีนเกรต 2 กิโลกรัม ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี 10 กิโลกรัม เพื่อเป็นปุ๋ยละลายช้า 3.กรีนเกรต 2 กิโลกรัม ผสมร่วมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก มูลไส้เดือน 50 กิโลกรัม เพื่อปรับปรุงสภาพดิน 4.ในไม้กระถางให้หว่านโรยกรีนเกรต 1-2 ช้อนชาต่อกระถาง ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ เอกรินทร์ ช่วยชู โทร. 0875193740, 0862823215 ไอดีไลน์ ekk0875193740

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

เมนูส่วนล่างของเว็บ