jrfarm108

jrfarm108

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
jrfarm108,jrfarm108

jrfarm108

ประกอบกิจการ สวนไผ่ในฟาร์มเห็ด
จำหน่ายกล้าพันธุ์ไผ่แม่ตะวอ ไผ่ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเหนือกว่า
ให้ผลผลิตเร็ว ทำหน่อนอกฤดูได้ก่อนสายพันธุ์อื่น
พัฒนาพันธุ์จากเมล็ด มั่นใจได้ว่าไม่ออกดอกตายขุย

สินค้ามาใหม่