ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
เครื่องมือวัดทางการเกษตร

เครื่องวัดความชื้นในอุบลราชธานี

ผู้ขายเครื่องวัดความชื้น 1 ร้าน/สวนจำนวนเครื่องวัดความชื้น 2 รายการ

เครื่องวัดความชื้นในดินและpH

ป.เจริญ

Moisture Meter สามารถวัดความชื้นและค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินในตำแหน่งของรากพืชได้ วัดความชื้นได้กับดินทุกชนิดเหมาะสำหรับวัดหาค่าความชื้นที่มีอยู่ในดิน การตรวจเช็คความชื้นบริเวณรากพืชก็เพื่อให้เรารู้ค่าความชื้นและค่าความเป็นกรดด่าง จะเป็นแนวทางในการปรับสภาพดินปรับแก้ดินที่มีความเป็นกรดเกินหรือด่างเกินไปได้ ส่วนด้านความชื้นเมื่อเรารู้ค่าความชื้น ทำให้เราสามารถให้น้ำในการถางหรือพื้นดินเพื่อรักษาระดับความชื้นให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ไม่ให้รากพืชได้รับน้ำมากเกินไปจนเกิดอาการเน่าได้ และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับจุดต่างๆที่เราต้องการทราบค่าความชื้นและความเป็นกรดเป็นด่างได้ นอกจากคุณสมบัติการหาค่าความชื้นและหาค่าpHแล้ว เครื่องมือชิ้นนี้ยังสามารถวัดค่าความเข้มของแสงได้อีกด้วย มีคุณสมบัติในการวัดค่าได้3อย่างในอุปกรณ์ตัวเดียว การวัดค่าแสงนั้นจะทำให้เราทราบถึงแสงตรงจุดนั้นๆว่ามีแสงเพียงพอต่อพืชที่เราปลูกหรือไม่ พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันหากแสงแรงเกินไปอาจจะต้องพรางแสลนช่วยเพื่อไม่ให้เกินอันตรายจากการได้รับแสงมากเกินไปเพราะแสงธรรมชาติจะมีความร้อนจากแสงแดดอาจทำให้ใบพืชไหม้ได้ หรือในกรณีที่แสงไม่พอก็ต้องปรับให้ต้นไม้ได้รับแสงอย่างเพียงพอเหมาะสมตลอดวัน

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ สุชาติ สุตันตั้งใจ โทร. 045325185, 0830556922 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement