ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปศุสัตว์

เป็ดในอุบลราชธานี

ผู้ขายเป็ด 1 ร้าน/สวนจำนวนเป็ด 4 รายการ

1

4
รายการ

เป็ดไข่สาว เป็ดไข่กากี เป็ดปักกิ่ง ลูกเป็ดไข่ ลูกเป็ดปักกิ่ง

กุ้งก้ามปู อุบล

ขายเป็ดไข่สาว เป็ดกากี เป็ดปักกิ่ง ลูกเป็ดไข่ ลูกเป็ดปักกิ่ง

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ กุ้งก้ามปู อุบล โทร. 0952853225, 0952853225 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement