ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ผักในเลย

ผู้ขายเมล็ดพันธุ์ผัก 1 ร้าน/สวนจำนวนเมล็ดพันธุ์ผัก 1 รายการ

1

1
รายการ

พริกขี้หนูม่วง

ภูคูนคำ ออร์แกนิค ฟาร์ม

พริกขี้หนูสีม่วง พริกขี้หนูม่วง เป็นพืชอยู่ในวงศ์ SOLANACEAE มีลักษณะทางพฤกษ ศาสตร์เหมือนกับพริกขี้หนูทั่วไป ผลพริกรูปกลมยาว ปลายเรียวแหลมเหมือนพริกขี้หนูทั่วไป ที่กรมวิชาการเกษตร ดร.วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ ได้วิจัยเกี่ยวกับพริกขี้หนูม่วง พริกขี้หนูม่วงมีลักษณะการให้ผลและรูปร่างของผลที่คล้ายคลึงกับพริกขี้หนูทั่วไป เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโธไซยานิน ด้วยวิธีทดสอบ In house method based on AOAC official method 2005.02 พริกขี้หนูม่วง มีปริมาณแอนโธไซยานินสูงกว่าพริกขี้หนูใหญ่พันธุ์หัวเรือศรีสะเกษ 13 ถึง 4.8 เท่า ปริมาณ Capsaicin ใกล้เคียงกับพริกยอดสน ในด้านการเจริญเติบโต พริกขี้หนูม่วงเจริญเติบโตดี ปรับตัวและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และมีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตยาวนานกว่าพริกขี้หนูใหญ่ทั่วๆ ไป บ้านไร่ภูคูนคำ ได้ปลูกพริกขี้หนูม่วงเพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดสดและยังคัดเมล็ดพันธุ์ สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการปลูกพริกที่มีความสวยงาม ประดับบ้านได้และทานได้ด้วย

ติดต่อ พัชราพร หีบแก้ว โทร. 0817179545, 0817179545 จังหวัดเลย

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement