ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ต้นกาแฟในลำพูน

ผู้ขายต้นกาแฟ 1 ร้าน/สวนจำนวนต้นกาแฟ 1 รายการ

ต้นกาแฟอาราบีก้า

สวนอารียา

ปัจจุบันได้ทำสวนกาแฟอยู่แล้ว และได้รับซื้อผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อนำไปแปรรูป ทุกๆปีผลผลิตยังไม่พอกับความต้องการของลูกค้า จึงได้นำผลผลิตนำมาขยายพันธุ์ขาย และก็จะรับซื้อผลผลิตในราคาท้องตลาดทุกปีแต่ไม่มีการผูกมัดใดๆทั้งสิ้น พันธุ์กาแฟอาราบีก้าที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ • เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคราสนิม • มีลักษณะต้นเตี้ย ข้อสั้น ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ • เป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรมวิชาการเกษตร คือ สายพันธุ์ คาติมอร์ CIFC 7963 ลักษณะดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ชั้นดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีความเป็นกรดด่าง 5.5 - 6.5 และระบายน้ำดี สภาพภูมิอากาศ มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15 - 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60 % แหล่งน้ำ อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1, 500 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายของฝน 5 - 8 เดือน มีแหล่งน้ำสะอาดและมีปริมาณพอที่จะให้น้ำได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง การปลูก ต้นกล้าอายุตั้งแต่ 8 - 12 เดือน หรือ มีใบจริงไม่น้อยกว่า 4 - 5 คู่ • ระยะปลูก 1.5x 1.5เมตร • ขนาดหลุมปลูก 30 x 30x30 เซนติเมตร

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ อารียา ยอดคำ โทร. 0821966359, 0821966539 จังหวัดลำพูน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement