ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้นในมุกดาหาร

ผู้ขายเมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1 ร้าน/สวน
จำนวนเมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1 รายการ

k-tree | มุกดาหาร
มะค่าโมงเป็นไม้มงคล ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ สร้างบ้าน เพราะเนื้อไม้มีความแข็ง มอดไม้ไม่สามารถกัดกินได้ ไม้มีราคาสูง จัดเป็นไม้เศรษฐกิจ หรือใช้ปลูกเป็นร่มเงา ปลูกป่า เพราะต้นมะค่าเมื่อโตจะมีขนาดใหญ่ ต้นมะค่าโมงเพราะพันธ์ุง่าย เจริญเติบโตได้ดี โดยการใช้เมล็ดมะค่าโมงในการเพราะพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดละ 1 บาท ติดต่อ 0834296563 ID Line : mittraphap105

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ จิรทีปต์ โทร. 0834296563, 0834296563

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ