ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้นในมุกดาหาร

ผู้ขายเมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1 ร้าน/สวนจำนวนเมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1 รายการ

เมล็ดมะค่าโมง

k-tree

มะค่าโมงเป็นไม้มงคล ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ สร้างบ้าน เพราะเนื้อไม้มีความแข็ง มอดไม้ไม่สามารถกัดกินได้ ไม้มีราคาสูง จัดเป็นไม้เศรษฐกิจ หรือใช้ปลูกเป็นร่มเงา ปลูกป่า เพราะต้นมะค่าเมื่อโตจะมีขนาดใหญ่ ต้นมะค่าโมงเพราะพันธ์ุง่าย เจริญเติบโตได้ดี โดยการใช้เมล็ดมะค่าโมงในการเพราะพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดละ 1 บาท ติดต่อ 0834296563 ID Line : mittraphap105

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ จิรทีปต์ โทร. 0834296563, 0834296563 จังหวัดมุกดาหาร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement