ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้เลื้อย

โฮย่าในกระบี่

ผู้ขายโฮย่า 1 ร้าน/สวนจำนวนโฮย่า 2 รายการ

1

2
รายการ

Hoya cv.Ruthie

กระท่อมโฮย่า กระบี่

ราคาที่แจ้งยังไม่รวมค่าส่ง ค่าส่งแบบอีเอ็มเอส (เฉพาะต้นขนาดเล็กแบบในภาพ) ต้นที่ 1 ค่าส่ง 60 บาทต้นถัดไปเพิ่มต้นละ 10 บาท

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สุรีย์ บุญเกษม โทร. 0887610773, 0887610773 จังหวัดกระบี่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement