สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

รายการสินค้า

สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

ทุเรียน

มะม่วง

มะนาว

ว่านสมุนไพร

ขนุน

ต้นกล้วย

มะม่วงหิมพานต์

ต้นส้ม

ฝรั่ง

ต้นมังคุด

น้อยหน่า

ต้นหมาก

มะตูม

เงาะ

ไผ่

ต้นมะพร้าว

ชมพู่

ส้มโอ

ต้นลิ้นจี่

ลำดวน

ปีบ

โมก

พุด

หูกระจง

เบาบับ

ต้นลองกอง

กระท้อน

พยุง

จิก

ตะเคียน

จันทร์หอม

ประดู่

ต้นผักหวาน

มะกรูด

ต้นมะไฟ

ต้นละมุด

การบูร

รวงผึ้ง

มะขวิด

มะดัน

หมวดหมู่อื่นๆ