สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

รายการสินค้า

สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

ทุเรียน

มะม่วง

ว่านสมุนไพร

มะนาว

ขนุน

ต้นกล้วย

มะม่วงหิมพานต์

ต้นส้ม

ต้นมังคุด

ฝรั่ง

น้อยหน่า

ต้นหมาก

มะตูม

เงาะ

ไผ่

ต้นมะพร้าว

ส้มโอ

ต้นลิ้นจี่

พุด

หูกระจง

เบาบับ

ลำดวน

ปีบ

โมก

ต้นลองกอง

กระท้อน

ชมพู่

พยุง

จิก

จันทร์หอม

ประดู่

ต้นผักหวาน

ต้นละมุด

การบูร

รวงผึ้ง

มะขวิด

มะดัน

มะกรูด

ต้นมะไฟ

หมวดหมู่อื่นๆ