ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนพิจิตรา พันธุ์ไม้

ทุเรียน

ทุเรียนหลินลับแล
ทุเรียนหลินลับแล ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ทุเรียนหลงลับแล
ทุเรียนหลงลับแล ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนหมอนทองสูง60-70cm
ต้นทุเรียนหมอนทองสูง60-70cm ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนพันธุ์นกกระจิบ
ต้นทุเรียนพันธุ์นกกระจิบ ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนพวงมณี
ต้นทุเรียนพวงมณี ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ทุเรียนหมอนทองสูง70-80cmแบบกระโดง
ทุเรียนหมอนทองสูง70-80cmแบบกระโดง ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1.70-2.00เมตร
ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1.70-2.00เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 400.00 บาท/ต้น

ทุเรียนหมอนทองสูง1เมตรลำต้นอ้วน
ทุเรียนหมอนทองสูง1เมตรลำต้นอ้วน ปราจีนบุรี

ราคา 400.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนก้านยาวสูง1เมตร
ต้นทุเรียนก้านยาวสูง1เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1เมตร
ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1เมตร
ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1.20-1.30เมตร
ต้นทุเรียนหมอนทองสูง1.20-1.30เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น


มะม่วง

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะม่วงแก้วขมิ้น
มะม่วงแก้วขมิ้น ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเสียบยอด
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเสียบยอด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะม่วงแก้วขมิ้น
มะม่วงแก้วขมิ้น ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะม่วงแก้วขมิ้นเพาะเมล็ด
มะม่วงแก้วขมิ้นเพาะเมล็ด ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

มะม่วงแดงจักรพรรดิ
มะม่วงแดงจักรพรรดิ ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะม่วงแก้วเสียบยอดขนาดถุง2.5?3นิ้ว
มะม่วงแก้วเสียบยอดขนาดถุง2.5?3นิ้ว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะม่วงฟ้าลั่นเสียบยอด
มะม่วงฟ้าลั่นเสียบยอด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


ขนุน

ขนุนทองประเสริฐ
ขนุนทองประเสริฐ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ขนุนเพชรราชา
ขนุนเพชรราชา ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขนุนแดงสุริยาสูง1.20ม.
ขนุนแดงสุริยาสูง1.20ม. ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขนุนทองประเสริฐสูง1.20เมตร
ขนุนทองประเสริฐสูง1.20เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขนุนทองประเสริฐ
ขนุนทองประเสริฐ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขนุนทองมาเล
ต้นขนุนทองมาเล ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขนุนทวายปีเดียว
ต้นขนุนทวายปีเดียว ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขนุนศรีบรรจง
ต้นขนุนศรีบรรจง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขนุนทองประเสริฐ
ต้นขนุนทองประเสริฐ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


มะนาว

มะนาวเลมอน
มะนาวเลมอน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

มะนาวแป้นพวง
มะนาวแป้นพวง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะนาวแป้นพิจิตรเสียบยอด
มะนาวแป้นพิจิตรเสียบยอด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะนาวแป้นพิจิตร 1 (เสียบยอดตอมะขวิด)
ต้นมะนาวแป้นพิจิตร 1 (เสียบยอดตอมะขวิด) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะนาวไข่น้ำหอม
ต้นมะนาวไข่น้ำหอม ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะนาวแป้นพิจิตร 1(ไม้ตอน)
ต้นมะนาวแป้นพิจิตร 1(ไม้ตอน) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะนาวไร้เมล็ด
ต้นมะนาวไร้เมล็ด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


ต้นส้ม

ต้นส้มจีนไร้เมล็ด
ต้นส้มจีนไร้เมล็ด ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นส้มโชกุน
ต้นส้มโชกุน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นส้มเขียวหวาน
ต้นส้มเขียวหวาน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นส้มโชกุน
ต้นส้มโชกุน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ส้มจีนไร้เมล็ด
ส้มจีนไร้เมล็ด ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นส้มจีน
ต้นส้มจีน ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น


ฝรั่ง

ฝรั่งแดง
ฝรั่งแดง ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นฝรั่งแป้นสีทอง
ต้นฝรั่งแป้นสีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นฝรั่งไร้เมล็ด
ต้นฝรั่งไร้เมล็ด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นฝรั่งกิมจู
ต้นฝรั่งกิมจู ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นฝรั่งขี้นก(ไส้แดง)
ต้นฝรั่งขี้นก(ไส้แดง) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


มะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพาน
มะม่วงหิมพาน ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงหิมพาน
ต้นมะม่วงหิมพาน ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

มะม่วงหิมพาน
มะม่วงหิมพาน ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

มะม่วงหิมพาน
มะม่วงหิมพาน ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

มะม่วงหิมพาน
มะม่วงหิมพาน ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น


น้อยหน่า

ต้นน้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร2
ต้นน้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร2 ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

น้อยหน่าหนัง
น้อยหน่าหนัง ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

ต้นน้อยโหน่ง
ต้นน้อยโหน่ง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นน้อยหน่าเพชรปากช่อง
ต้นน้อยหน่าเพชรปากช่อง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นน้อยหน่า
ต้นน้อยหน่า ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น


ต้นหมาก

ต้นหมากเตี้ย
ต้นหมากเตี้ย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หมากกินสูง
หมากกินสูง ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ต้นหมาก(เตี้ย)
ต้นหมาก(เตี้ย) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหมาก(สูง)
ต้นหมาก(สูง) ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น


มะตูม

ต้นมะตูมนิ่ม
ต้นมะตูมนิ่ม ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

มะตูมเเขก
มะตูมเเขก ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะตูมซาอุ/มะตูมแขก
มะตูมซาอุ/มะตูมแขก ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะตูม
ต้นมะตูม ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


ลำดวน

ต้นลำดวนสูง40-70cm
ต้นลำดวนสูง40-70cm ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ลำดวนดอย
ลำดวนดอย ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ลำดวนเหลือง
ลำดวนเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ลำดวนแดง
ลำดวนแดง ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น


ชมพู่

ต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ต้นชมพู่น้ำดอกไม้ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ต้นชมพู่น้ำดอกไม้ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นชมพู่พลาสติก(แดง)
ต้นชมพู่พลาสติก(แดง) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ต้นชมพู่น้ำดอกไม้ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


ต้นกล้วย

หน่อกล้วยมะลิอ่อง
หน่อกล้วยมะลิอ่อง ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

กล้วยน้ำหว้ามะลิอ่อง
กล้วยน้ำหว้ามะลิอ่อง ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

กล้วยน้ำหว้ามะลิอ่องเพาะเนื้อเยื่อ
กล้วยน้ำหว้ามะลิอ่องเพาะเนื้อเยื่อ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


ประดู่

ต้นสะตือหรือประดู่ขาว
ต้นสะตือหรือประดู่ขาว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ประดู่กิ่งอ่อน
ประดู่กิ่งอ่อน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ประดู่แดง
ประดู่แดง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น


ปีบ

ปีบไทย
ปีบไทย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ปีบจีน
ปีบจีน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ปีบทอง
ปีบทอง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


พุด

พุดภูเก็ต
พุดภูเก็ต ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พุดมาลัย
พุดมาลัย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พุดบางใหญ่
พุดบางใหญ่ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


เบาบับ

ต้นเบาบับ
ต้นเบาบับ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นเบาบับ
ต้นเบาบับ ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

เบาบับ
เบาบับ ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น


ไผ่

ไผ่เลี้ยงหวาน
ไผ่เลี้ยงหวาน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ไผ่ลวก
ไผ่ลวก ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ไผ่ตงศรีปราจีน
ไผ่ตงศรีปราจีน ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


ต้นมะพร้าว

ต้นมะพร้าวแกง
ต้นมะพร้าวแกง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะพร้าวน้ำหอมเตี้ย         (ใส่ถุง)
มะพร้าวน้ำหอมเตี้ย (ใส่ถุง) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะพร้าวน้ำหอมเตี้ย
มะพร้าวน้ำหอมเตี้ย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น


ส้มโอ

ต้นส้มโอทองดีเสียบยอด
ต้นส้มโอทองดีเสียบยอด ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ส้มโอทองดีทาบกิ่ง
ส้มโอทองดีทาบกิ่ง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นส้มโอขาวแตงกวา
ต้นส้มโอขาวแตงกวา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


ต้นลิ้นจี่

ลิ้นจี่ค่อมอัมพวา
ลิ้นจี่ค่อมอัมพวา ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นลิ้นจี่ค่อมอัมพวา
ต้นลิ้นจี่ค่อมอัมพวา ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นลิ้นจี่จักรพรรดิ์
ต้นลิ้นจี่จักรพรรดิ์ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น


เงาะ

ต้นเงาะโรงเรียน
ต้นเงาะโรงเรียน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นเงาะโรงเรียนความสูง2.50เมตร
ต้นเงาะโรงเรียนความสูง2.50เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท/ต้น

ต้นเงาะโรงเรียน
ต้นเงาะโรงเรียน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


พยุง

พยุงไหหลำ
พยุงไหหลำ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

พยุงไหหลำ
พยุงไหหลำ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ไม้พยุง
ไม้พยุง ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท/ต้น


ตะเคียน

ต้นตะเคียนแก้ว
ต้นตะเคียนแก้ว ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นตะเคียน
ต้นตะเคียน ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ตะเคียน
ตะเคียน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


มะค่าโมง

ต้นมะค่าโมง
ต้นมะค่าโมง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะค่าโมง
ต้นมะค่าโมง ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

มะค่าโมง
มะค่าโมง ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท/ต้น


มะกรูด

ต้นมะกรูดเสียบยอดไซร์เล็ก
ต้นมะกรูดเสียบยอดไซร์เล็ก ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะกรูดเสียบตอมะขวิด
มะกรูดเสียบตอมะขวิด ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะกรูด(เสียบยอด)
ต้นมะกรูด(เสียบยอด) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


ชิงชัน

ต้นเก็ดแดง/พยุงหิน
ต้นเก็ดแดง/พยุงหิน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นชิงชัน
ต้นชิงชัน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ชิงชัน
ชิงชัน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น


ต้นละมุด

ต้นละมุดกิ่งตอน
ต้นละมุดกิ่งตอน ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ละมุดกระสวยมาเล ความสูง80ซม
ละมุดกระสวยมาเล ความสูง80ซม ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นละมุดกระสวยมาเล
ต้นละมุดกระสวยมาเล ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น


การบูร

ต้นการบูรหอม
ต้นการบูรหอม ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นการบูร
ต้นการบูร ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นการบูร
ต้นการบูร ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น


รวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น


มะกล่ำต้น

มะกล่ำตาแดง
มะกล่ำตาแดง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นมะกล่ำตาแดง
ต้นมะกล่ำตาแดง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะกล่ำ
มะกล่ำ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


มะขวิด

ตอมะขวิด
ตอมะขวิด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะสัง
มะสัง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะขวิด
ต้นมะขวิด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น


แดง

ต้นไม้แดงจีน
ต้นไม้แดงจีน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นไม้แดง
ต้นไม้แดง ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ไม้แดง
ไม้แดง ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

การเวก
การเวก ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระเทียมเถา
กระเทียมเถา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นดอกสลิด
ต้นดอกสลิด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นดอกสลิด
ต้นดอกสลิด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นคัดเค้า
ต้นคัดเค้า ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

โนรา
โนรา ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นบานบุรีสีเหลือง
ต้นบานบุรีสีเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นพวงโกเมนกระถาง10นิ้ว
ต้นพวงโกเมนกระถาง10นิ้ว ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

พวงโกเมน
พวงโกเมน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

พวงหยก
พวงหยก ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นพวงครามขาว
ต้นพวงครามขาว ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นพวงครามสีขาว
ต้นพวงครามสีขาว ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นพวงประดิษฐ์
ต้นพวงประดิษฐ์ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะลุลี
มะลุลี ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นสายน้ำผึ้ง
ต้นสายน้ำผึ้ง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

สายหยุดเหลือง
สายหยุดเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นเสาวรส
ต้นเสาวรส ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

เสาวรส
เสาวรส ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ชมนาด
ชมนาด ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

รสสุคนธ์แดง
รสสุคนธ์แดง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

รสสุคนธ์
รสสุคนธ์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

หิรัญญิการ์
หิรัญญิการ์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

กล้วยหมูสัง
กล้วยหมูสัง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

แก้วมุกดา
แก้วมุกดา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กรรณิการ์
กรรณิการ์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระดังงาไทย
กระดังงาไทย ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กาหลง
กาหลง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

นางแย้ม
นางแย้ม ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พุดตาน
พุดตาน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

พุดสามสี
พุดสามสี ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นพุทธชาติ
ต้นพุทธชาติ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ราชาวดี
ราชาวดี ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ราตรี
ราตรี ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ดอกแก้วหิมาลัย
ดอกแก้วหิมาลัย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ดอกแก้ว
ดอกแก้ว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

จำปีแขก
จำปีแขก ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

จำปีขาว
จำปีขาว ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

จำปา
จำปา ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นฝ้ายคำหรือสุพรรณกา
ต้นฝ้ายคำหรือสุพรรณกา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

สุพรรณนิการ์(ฝ้ายคำ)
สุพรรณนิการ์(ฝ้ายคำ) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

คูณ
คูณ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

โมกพวง
โมกพวง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

โมกแดง
โมกแดง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

พู่นายพลขาว
พู่นายพลขาว ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

พู่นายพลแดง
พู่นายพลแดง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ยี่หุบ
ยี่หุบ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

นมแมว
นมแมว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หอมหมื่นลี้
หอมหมื่นลี้ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กลาย
กลาย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

บุหรงแดง
บุหรงแดง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

บุหรงเหลือง
บุหรงเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ประยงค์
ประยงค์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ไข่ดาว
ไข่ดาว ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ข้าวหมาก
ข้าวหมาก ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

พุดทูอินวัน
พุดทูอินวัน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

พุดเศรษฐีสยาม
พุดเศรษฐีสยาม ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

บุหงาแต่งงาน
บุหงาแต่งงาน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พุดตะแคง
พุดตะแคง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พุดน้ำบุศย์
พุดน้ำบุศย์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พุดแตรงอน
พุดแตรงอน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มหาพรหมราชินี
มหาพรหมราชินี ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มหาพรหม
มหาพรหม ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะลิหลวง
มะลิหลวง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

พยอม
พยอม ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นฟอกเทล
ต้นฟอกเทล ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ฟอกเทล
ฟอกเทล ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หางนกยูง
หางนกยูง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หอมเจ็ดชั้น
หอมเจ็ดชั้น ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นส้มจี๊ด
ต้นส้มจี๊ด ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ยี่เข่ง
ยี่เข่ง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หูหนู
หูหนู ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มิกกี้เม้าท์
มิกกี้เม้าท์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นกาแฟ
ต้นกาแฟ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นลองกองตันหยงมัส
ต้นลองกองตันหยงมัส ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามเปรี้ยว
ต้นมะขามเปรี้ยว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์
ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

สะตอข้าวติดตา
สะตอข้าวติดตา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นสะตอติดตา
ต้นสะตอติดตา ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นมังคุดเสียบยอด
ต้นมังคุดเสียบยอด ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นมังคุด
ต้นมังคุด ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นลำใยอีดอเสียบยอด
ต้นลำใยอีดอเสียบยอด ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นตอกระท้อน
ต้นตอกระท้อน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นกระท้อนปุยฝ้าย
ต้นกระท้อนปุยฝ้าย ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นท้อ
ต้นท้อ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

สะเดาเทียม
สะเดาเทียม ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

สะเดาบ้านเพาะเมล็ด
สะเดาบ้านเพาะเมล็ด ปราจีนบุรี

ราคา 18.00 บาท/ต้น

ต้นมะยงชิด(พันธุ์ทูลเกล้า)
ต้นมะยงชิด(พันธุ์ทูลเกล้า) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นมะปรางหวาน
ต้นมะปรางหวาน ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นสักทอง
ต้นสักทอง ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

สักทอง
สักทอง ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท/ต้น

ต้นยางนา
ต้นยางนา ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ยางนา
ยางนา ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

มะฮอกกานี
มะฮอกกานี ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท/ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะยมแดง
ต้นมะยมแดง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะยม(เปรี้ยว)
ต้นมะยม(เปรี้ยว) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ผักหวานป่าเพาะเม็ด
ผักหวานป่าเพาะเม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ต้นผักหวานบ้าน
ต้นผักหวานบ้าน ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท/ต้น

ต้นอโศกพวง
ต้นอโศกพวง ปราจีนบุรี

ราคา 130.00 บาท/ต้น

อโศก
อโศก ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

กฤษณา(ไม้เนื้อหอม)
กฤษณา(ไม้เนื้อหอม) ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

พิกุล
พิกุล ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ทองกวาว
ทองกวาว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

บุนนาค
บุนนาค ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ลิ้นฟ้า
ลิ้นฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ชมพูพันทิพย์
ชมพูพันทิพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

เหลืองปรีดียาธร
เหลืองปรีดียาธร ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นจิกเศรษฐี
ต้นจิกเศรษฐี ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

จิกนมยาน
จิกนมยาน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะกอกป่า
ต้นมะกอกป่า ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะกอกน้ำ
ต้นมะกอกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นแคเตี้ย (ขาว)
ต้นแคเตี้ย (ขาว) ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท/ต้น

ต้นแค(แดง)
ต้นแค(แดง) ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

กระโดน
กระโดน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะขามเทศมัน
มะขามเทศมัน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามเทศมัน
ต้นมะขามเทศมัน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นไข่เน่า
ต้นไข่เน่า ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขี้เหล็ก
ต้นขี้เหล็ก ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ชัยพฤกษ์
ชัยพฤกษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นจันทร์กระพ้อกระถาง10นิ้วความสูง1.30ม
ต้นจันทร์กระพ้อกระถาง10นิ้วความสูง1.30ม ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

จันกระพ้อ
จันกระพ้อ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะตาด
มะตาด ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นไม้จันทร์หอม
ต้นไม้จันทร์หอม ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ไม้จันทร์หอม
ไม้จันทร์หอม ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นอินจันทร์
ต้นอินจันทร์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

คำมอกหลวง
คำมอกหลวง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกระเบา
ต้นกระเบา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ราชพฤกษ์
ราชพฤกษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ชงโค
ชงโค ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

เสลา
เสลา ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นแมงดา
ต้นแมงดา ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นแมงดา
ต้นแมงดา ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะเฟือง(เปรี้ยว)
ต้นมะเฟือง(เปรี้ยว) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะเฟือง(หวาน)
ต้นมะเฟือง(หวาน) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพริกไทพุ่มซีลอน
ต้นพริกไทพุ่มซีลอน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นพริกไทมาเล
ต้นพริกไทมาเล ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นมะรุม
ต้นมะรุม ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท/ต้น

มะเดื่อชุมพร(ลูกฉิ่ง)
มะเดื่อชุมพร(ลูกฉิ่ง) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นชะอม
ต้นชะอม ปราจีนบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นมะไฟสีชมพู
ต้นมะไฟสีชมพู ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะไฟเหรียญทอง
ต้นมะไฟเหรียญทอง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นแคนา
ต้นแคนา ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

นางพญาเสือโคร่ง
นางพญาเสือโคร่ง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะดันทาบกิ่ง
ต้นมะดันทาบกิ่ง ปราจีนบุรี

ราคา 130.00 บาท/ต้น

ต้นมะดันเพาะเม็ด
ต้นมะดันเพาะเม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท/ต้น

ต้นผักกุ่ม
ต้นผักกุ่ม ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นเกาลัดตอนกิ่ง
ต้นเกาลัดตอนกิ่ง ปราจีนบุรี

ราคา 60.00 บาท/ต้น

ต้นตะลิงปิง
ต้นตะลิงปิง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้มัน
ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้มัน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นชะมวง
ต้นชะมวง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมหัศจรรย์
ต้นมหัศจรรย์ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมันปู
ต้นมันปู ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะเหมี่ยวใหญ่
มะเหมี่ยวใหญ่ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นชมพู่มะเหมี่ยว
ต้นชมพู่มะเหมี่ยว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นสารภีดอกใหญ่
ต้นสารภีดอกใหญ่ ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

สารภี
สารภี ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ตะแบก
ตะแบก ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นตะขบยักษ์
ต้นตะขบยักษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นตะขบบ้าน
ต้นตะขบบ้าน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระทิง
กระทิง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

เศรษฐีเงินหนุน
เศรษฐีเงินหนุน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ศรีตรัง
ศรีตรัง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นทับทิมแดงมารวยกระถางความสูง1.20เมตร
ต้นทับทิมแดงมารวยกระถางความสูง1.20เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นทับทิมแดงมารวย
ต้นทับทิมแดงมารวย ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นส้มแขก
ต้นส้มแขก ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นอโวคาโด้
ต้นอโวคาโด้ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นไม้โอ๊ค
ต้นไม้โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นลูกหว้า
ต้นลูกหว้า ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นทองหลางใบด่าง
ต้นทองหลางใบด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ทองหลางกินใบ
ทองหลางกินใบ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

สาระลังกา
สาระลังกา ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะป่วน
มะป่วน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นส้มโอมือไม้กระถาง10นิ้วความสูง80ซม
ต้นส้มโอมือไม้กระถาง10นิ้วความสูง80ซม ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นส้มมือ
ต้นส้มมือ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

อินทนิล
อินทนิล ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ชำมะเลียง
ชำมะเลียง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ผักกุ่ม
ผักกุ่ม ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

แคแสด
แคแสด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ไครย้อยขาว
ไครย้อยขาว ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ไครย้อยแดง
ไครย้อยแดง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเทพทาโร
ต้นเทพทาโร ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นแอปเปิ้ลสตาร์
ต้นแอปเปิ้ลสตาร์ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

สตาร์แอปเปิ้ล
สตาร์แอปเปิ้ล ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ทรงบาดาล
ทรงบาดาล ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นเหรียง
ต้นเหรียง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะค่าแต้
มะค่าแต้ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะเกลือ
ต้นมะเกลือ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะเกลือ
มะเกลือ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามป้อม
ต้นมะขามป้อม ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นกำแพงเจ็ดชั้น
ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

สมอไท
สมอไท ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

สมอพิเภก
สมอพิเภก ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นกล้าคอแลน
ต้นกล้าคอแลน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยวดอกขาว
ต้นเสี้ยวดอกขาว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นเชอรรี่หวาน
ต้นเชอรรี่หวาน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะพูด
ต้นมะพูด ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

มะพูด
มะพูด ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงหาว
ต้นมะม่วงหาว ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงหาว มะนาวโห่
ต้นมะม่วงหาว มะนาวโห่ ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นส้มซ่า
ต้นส้มซ่า ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นกระเบา
ต้นกระเบา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นยอ
ต้นยอ ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท/ต้น

ต้นมะหาด
ต้นมะหาด ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเกศ
ต้นเกศ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะริด
ต้นมะริด ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นมั่งมี
ต้นมั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นโกโก้
ต้นโกโก้ ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นโกโก้
ต้นโกโก้ ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหูกวาง
ต้นหูกวาง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นประคำดีควาย
ต้นประคำดีควาย ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นหลุมพอง
ต้นหลุมพอง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเข็ง/ลูกหยี
ต้นหมากเข็ง/ลูกหยี ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นเขลง(หมากเค็ง)
ต้นเขลง(หมากเค็ง) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นยมหิน
ต้นยมหิน ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

สีเสียด
สีเสียด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นผักเสม็ด
ต้นผักเสม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นพญากาหลง
ต้นพญากาหลง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

หนานเฉาเหว่ย
หนานเฉาเหว่ย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ฮว่านง็อก
ฮว่านง็อก ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นรางจืด
ต้นรางจืด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ย่านางแดง
ย่านางแดง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หญ้าหนวดแมว
หญ้าหนวดแมว ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท/ต้น

ต้นดีปลี
ต้นดีปลี ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

หนุมานประสานกาย
หนุมานประสานกาย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ธรณีสาร
ธรณีสาร ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นส้มป่อย
ต้นส้มป่อย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ส้มป่อย
ส้มป่อย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นพลูเหลือง
ต้นพลูเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพลู(เหลือง)
ต้นพลู(เหลือง) ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ใบนาด
ใบนาด ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ว่านมหาเสน่ห์
ว่านมหาเสน่ห์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นหนานเฉาเหว่ย
ต้นหนานเฉาเหว่ย ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พิลังกาสา
พิลังกาสา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

พิลังกาสา
พิลังกาสา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเขยตาย
ต้นเขยตาย ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพิมเสน
ต้นพิมเสน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

อบเชยชนิดเข้าเครื่องยา
อบเชยชนิดเข้าเครื่องยา ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

พลูคาว
พลูคาว ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ผักปลังแดง
ผักปลังแดง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกระวาน
ต้นกระวาน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นชะเอม
ต้นชะเอม ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นข่อย
ต้นข่อย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นเถาวัลย์เปรียง
ต้นเถาวัลย์เปรียง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ