ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน บุษกร พันธุ์ไม้

จิก

จิกน้ำ
จิกน้ำ สระบุรี

ราคา 600.00 บาท /ต้น

จิกเศรษฐี
จิกเศรษฐี สระบุรี

ราคา 65,000.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

จิกเศรษฐี
จิกเศรษฐี สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

จิกเศรษฐี
จิกเศรษฐี สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท

จิกน้ำ
จิกน้ำ สระบุรี

ราคา 4,000.00 บาท

จิกน้ำ
จิกน้ำ สระบุรี

ดู 'จิก' ทั้งหมดในร้านนี้

แคนา

แคนา
แคนา สระบุรี

ราคา 9,000.00 บาท /ต้น

แคนา
แคนา สระบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

แคนา
แคนา สระบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

แคนา
แคนา สระบุรี

แคนา
แคนา สระบุรี

แคนา
แคนา สระบุรี

ต้นแคนา
ต้นแคนา สระบุรี

ดู 'แคนา' ทั้งหมดในร้านนี้

ปีบ

ปีบขาว
ปีบขาว สระบุรี

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ปีบทอง สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

ปีบขาว
ปีบขาว สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ปีบขาว สระบุรี

ราคา 22,000.00 บาท

ปีบขาว
ปีบขาว สระบุรี

ราคา 9,500.00 บาท

ต้นปีบขาว
ต้นปีบขาว สระบุรี

ต้นปีบทอง
ต้นปีบทอง สระบุรี

ดู 'ปีบ' ทั้งหมดในร้านนี้

อินทนิล

อินทนิล
อินทนิล สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท /ต้น

อินทนิล
อินทนิล สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

อินทนิล
อินทนิล สระบุรี

ราคา 3,000.00 บาท

อินทนิล สระบุรี

ราคา 4,700.00 บาท

อินทนิล
อินทนิล สระบุรี

ดู 'อินทนิล' ทั้งหมดในร้านนี้

มะยม

มะยม
มะยม สระบุรี

ราคา 250.00 บาท /ต้น

มะยงชิด
มะยงชิด สระบุรี

ราคา 4,000.00 บาท /ต้น

มะยงชิด
มะยงชิด สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

มะยงชิด
มะยงชิด สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

มะยม
มะยม สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

ดู 'มะยม' ทั้งหมดในร้านนี้

ทองกวาว

ทองกวาว
ทองกวาว สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ทองกวาว
ทองกวาว สระบุรี

ราคา 20,000.00 บาท

ทองกวาว
ทองกวาว สระบุรี

ราคา 7,500.00 บาท

ทองกวาว
ทองกวาว สระบุรี

ดู 'ทองกวาว' ทั้งหมดในร้านนี้

มั่งมี

มั่งมี
มั่งมี สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

มั่งมี
มั่งมี สระบุรี

ราคา 35,000.00 บาท /ต้น

มั่งมี
มั่งมี สระบุรี

ราคา 18,000.00 บาท /ต้น

มั่งมี
มั่งมี สระบุรี

ราคา 35,000.00 บาท /ต้น

ดู 'มั่งมี' ทั้งหมดในร้านนี้

หูกระจง

หูกระจง
หูกระจง สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ต้นหูกระจงแดง
ต้นหูกระจงแดง สระบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

หูกระจง
หูกระจง สระบุรี

ราคา 6,700.00 บาท

หูกะจง
หูกะจง สระบุรี

ดู 'หูกระจง' ทั้งหมดในร้านนี้

สนฉัตร

สนฉัตร
สนฉัตร สระบุรี

ราคา 8,000.00 บาท /ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร สระบุรี

ราคา 18,000.00 บาท /ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ต้นสนฉัตร
ต้นสนฉัตร สระบุรี

ราคา 7,500.00 บาท /ต้น

ดู 'สนฉัตร' ทั้งหมดในร้านนี้

มะฮอกกานี

มะฮอกกานี สระบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

มะฮอกกานี
มะฮอกกานี สระบุรี

มะฮอกกานี
มะฮอกกานี สระบุรี

ดู 'มะฮอกกานี' ทั้งหมดในร้านนี้

กันเกรา

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

กันเกรา
กันเกรา สระบุรี

ราคา 12,000.00 บาท /ต้น

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ดู 'กันเกรา' ทั้งหมดในร้านนี้

น้ำเต้าต้น

ต้นน้ำเต้า
ต้นน้ำเต้า สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

น้ำเต้า
น้ำเต้า สระบุรี

ต้นน้ำเต้า
ต้นน้ำเต้า สระบุรี

ดู 'น้ำเต้าต้น' ทั้งหมดในร้านนี้

เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ

อินทนิลบก สระบุรี

ราคา 7,500.00 บาท /1

ต้นคอร์เดีย สระบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /1

ต้นเสี้ยวป่า สระบุรี

ราคา 12,000.00 บาท /1

ดู 'เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ' ทั้งหมดในร้านนี้

เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ต้นหลิวลู่ลม สระบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /1

ต้นน้ำเต้า สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท /1

ต้นเสม็ดแดง สระบุรี

ราคา 8,500.00 บาท /1

ดู 'เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น' ทั้งหมดในร้านนี้

พยุง

พยุง สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท /ต้น

พยุง
พยุง สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

พยุง
พยุง สระบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

ดู 'พยุง' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ทองอุไร
ทองอุไร สระบุรี

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ทองอุไร
ทองอุไร สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

จำปี สระบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

จำปี
จำปี สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

คูน
คูน สระบุรี

ราคา 1,200.00 บาท /ต้น

คูน
คูน สระบุรี

ลีลาวดี
ลีลาวดี สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

ลีลาวดี
ลีลาวดี สระบุรี

ราคา 8,500.00 บาท /ต้น

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี สระบุรี

ราคา 7,500.00 บาท /ต้น

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม สระบุรี

ราคา 7,000.00 บาท /ต้น

พุด
พุด สระบุรี

ราคา 9,000.00 บาท /ต้น

ต้นหางนกยูง
ต้นหางนกยูง สระบุรี

หางนกยูง
หางนกยูง สระบุรี

มะพร้าว
มะพร้าว สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท /ต้น

ต้นกระท้อน
ต้นกระท้อน สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

ต้นชมพู่ สระบุรี

ราคา 12,000.00 บาท /ต้น

ต้นขนุน
ต้นขนุน สระบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

สะเดา
สะเดา สระบุรี

หมากเม่า
หมากเม่า สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท /ต้น

สักทอง
สักทอง สระบุรี

ราคา 250.00 บาท /ต้น

กระทุ่มนา
กระทุ่มนา สระบุรี

ราคา 350.00 บาท /ต้น

กระทุ่ม
กระทุ่ม สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

พิกุล
พิกุล สระบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บุนนาค
บุนนาค สระบุรี

ราคา 18,000.00 บาท /ต้น

เสม็ดแดง
เสม็ดแดง สระบุรี

ราคา 7,000.00 บาท /ต้น

เสม็ดแดง
เสม็ดแดง สระบุรี

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น สระบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

คำมอกหลวง
คำมอกหลวง สระบุรี

ราคา 7,500.00 บาท

ชงโคฮอลแลนด์
ชงโคฮอลแลนด์ สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

ชงโคฮอลแลนด์
ชงโคฮอลแลนด์ สระบุรี

จามจุรี
จามจุรี สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

ตีนเป็ดฝรั่ง
ตีนเป็ดฝรั่ง สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท

ชุมแสง
ชุมแสง สระบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

คอร์เดีย
คอร์เดีย สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ต้มเสี้ยว
ต้มเสี้ยว สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท /ต้น

หลิว
หลิว สระบุรี

ราคา 7,700.00 บาท /ต้น

จามจุรี สระบุรี

ราคา 35,000.00 บาท /ต้น