สวนธรรมพร

ข้อมูลติดต่อ วิธีการชำระเงิน แผนที่

สวนธรรมพร

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อร้าน/สวน
สวนธรรมพร
ชื่อติดต่อ
อรทัย ปิติวิทยากุล
โทรศัพท์
02-5491123
มือถือ
083-1158202
ลิงค์ร้าน/สวน
เว็บไซต์
ที่อยู่
9/8 หมู่ 4 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ
ปทุมธานี

วิธีการชำระเงิน

 คุณสมบัติ และประโยชน์ของเครื่องพ่นสารกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืช พลังลม    
   
1.    ลดสารกำจัดศัตรูพืชในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง 20-60 เปอร์เซ็น จากเครื่องพ่นแบบป้ำแรงดันสูง ละอองที่พ่นมี      
        ความละเอียด จึงพ่นเข้าด้านในของทรงพุ่มไม้ที่หนาทึบได้อย่างทั่วถึง    
   
2.   เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้สารกำจัดศัตรูพืช  ทำงานได้รวดเร็วไม่ต้องอยู่กับสารกำจัดแมลงฯเป็นเวลานานๆ    
       เวลาฉีดพ่นไม่เหนื่อย ไม่ต้องเดินถือก้านฉีดตลอดเวลา จึงสามารถใส่ชุดป้องกันสารฯ ได้อย่างไม่อึดอัด ทำให้      
       ปลอดภัยมากขึ้น    
   
3.   สะดวก ประหยัด ลดแรงงานในการฉีดพ่น เครื่องพ่นสารฯพลังลมนี้ใช้แรงงาน 1-2 คนในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง    
       และ สามารถพ่นได้เนื้อที่ 8-10ไร่ / 1 ชั่วโมง    
   
4.    รวดเร็ว ทันต่อการปราบศัตรูพืช ในช่วงที่มีการระบาดของโรค และแมลง ทันต่อการปราบศัตรูพืชในช่วงที่    
       มีการระบาดของโรคและแมลง สามารถหลีกเลี่ยงการพ่นสารฯ ในช่วงที่อากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก      
       ลมแรง และเว้นระยะให้สารกำจัดแมลงฯสลายตัวก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาด    
   
5.   เครื่องพ่นสารกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืชพลังลมนี้สามารถดัดแปลง ติดตั้งในเรือ ติดตั้งบนรถ แบบเทรลเลอร์    
      ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือเกาะท้ายรถไถได้ ต่ออุปกรณ์เสริมได้ตามแต่สภาพของสวนที่จะนำไปใช้งาน    

แผนที่ร้าน/สวน

สวนธรรมพร