นาโน ออแกนิก

นวัตกรรมอาหารของพืช ด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน ปลอดสาร

แชร์บน facebook
กลับ

อาหารเสริมพืช เนเจอร์แค็ป สมาร์ท แค็ปซูล    
จุดเริ่มต้น นวัตกรรมอาหารของพืช ด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน ปลอดสาร    
   
ในประเทศ อิสราเอล ….    
การเพาะปลูกพืชบนผืนทะเลทรายต้องใช้ระบบหยดน้ำในการเพาะปลูก ระบบหยดน้ำถือได้ว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งนี้ยิ่งขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโนยิ่งมีความจำเป็น มากขึ้นเป็นลำดับ เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในรูปแบบของนาโนเทคโนโลยีของอิสราเอลได้รุดหน้าไปมาก นักวิจัยของอิสราเอลได้คิดค้น การย่อส่วนอาหารของพืชให้อยู่ในรูปแบบของเหลว โดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน มาพัฒนา จึงถือได้ว่าอิสราเอลเป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมการย่อส่วนอาหารของพืชโดยใช้เทคโนโลยีนาโน อย่างแท้จริง    
   
ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี ทางการเกษตร ระดับ นาโน ของ ประเทศ อิสราเอล ทำ ให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายในประเทศ และยังสร้างความมั่งคั่งในการส่งออกให้กับประเทศของตน เอง ทั้งที่ภูมิประเทศเป็นทะเลทราย    
   
การส่งออกผลิตผลการเกษตรในปี 1998    
พื้นที่ของประเทศอิสราเอล เทียบไม่ได้เลยกับพื้นที่การเพาะปลูก ของประเทศไทย    
แต่มูลค่าส่งออก ถึง 590 ล้านดอลล่าหรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท    
   
   
การต่อยอด พัฒนาอาหารของพืช ให้อยู่ในรูปแบบของผง    
   
ในประเทศ แคนาดา …..    
แคนาดา เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลอดสาร รายสำคัญของโลก อาทิ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และ คาโนลา ดังนั้น เทคโนโลยีนาโนสำหรับการเกษตรนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร นักวิจัยของแคนาดา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงทำการต่อยอด พัฒนาเทคโนโลยี อาหารของพืช ด้วยนาโนเทคโนโลยี ที่อยู่ในรูปของเหลว จากประเทศ อิสราเอล โดยการ ปรับปรุง ให้อยู่ในรูปแบบของผง (ซึ่งมีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เพื่อความสะดวกในการขนส่งและการจัดเก็บ และง่ายต่อการนำไปใช้งาน    
   
ประเทศไทย เส้นทางสุดท้ายของการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนแบบผง สู่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สามร์ทแค็ปซูล    
   
ประเทศไทย ได้ทำการนำเข้าเทคโนโลยี อาหารของพืช ด้วยเทคโนโลยีนาโน ที่พัฒนาต่อยอดจาก ประเทศแคนาดา เมื่อ พ.ศ. 2554 และได้ทำการปรับเพิ่มเติมสูตรของธาตุอาหาร ให้กับเข้าลักษณะของพืชและโรคพืชที่มีอยู่ในเขตทวีปเอเชีย ด้วยการสกัดสารธรรมชาติ และชีวพันธุ์ (ไตโคเดอม่า, ไมโครไลซ่า แบบย่อส่วน)ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับนาโน และปลอดสารเคมี 100 % นักวิจัยไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาการใช้งานจากในเทคโนโลยีดังกล่าวของคนไทย จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารของพืช ที่อยู่ในรูปแบบผง ด้วยเทคโนโลยีนาโน เปลี่ยนมาอยู่ในรูปของ แค็ปซูล เพื่อง่ายต่อการใช้งาน การขนส่ง การเก็บรักษา โดยรวมสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชทั้งหมดย่อให้เหลือเพียง แค็ปซูลเล็กๆ    
   
จึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของ Nature Cap Smart Capsule    
   
ส่วนประกอบสำคัญ    
• เป็นสารประกอบอินทรีย์ ( โพแทสเซียม ฮิวเมท ) ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมตัวกัน เช่น สารใน    
กลุ่ม ไฮดรอกซิล กลุ่มคาร์บ๊อกซิล และสารกลุ่มอื่นๆรวมกันอยู่ในรูปผง หรือ ผลึกสีดำ สารประกอบสำคัญ ฮิวมิค แอซิค ไม่น้อยกว่า 50 % โพแทสเซียม ( K2O ) ไม่น้อยกว่า 8 %    
• เป็นสารผสมเข้มข้นของสารประกอบ คาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปของสารคีเลต (Cheleted Micronutrients ) ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ นำพาโมเลกุล หรือไบโอโพลีเมอร์ตระกูลไคโตซาน ที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมให้ดีขึ้น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่ม แป้งและ    
น้ำตาลให้แก่พืชโดยตรงและรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขบานการการสังเคราะห์แสงจึงช่วยให้พืช เจริญเติบโตมี    
ความสมบูรณ์ แข็งแรง ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยวหรือช่วงที่พืชขาดแคลนหรือช่วงที่ พืชต้องการ ปริมาณอาหารสะสมในต้นอย่างมากช่วยแก้ปัญหาต้นโทรมได้    
   
คุณสมบัติ    
เป็นแร่ธาตุอาหารที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100 % มีขนาดโมเลกุลระดับนาโน อยู่ในรูปสารคีเลท ดูดซึม    
รวดเร็ว มีค่า PH เป็นกลางละลายน้ำง่าย    
   
ประโยชน์    
   
การฉีดพ่นทางใบ    
• เร่งราก เร่งผล เร่งใบ เร่งดอก เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล    
• ดึงช่อ แตกกอ ลงหัว    
• ทนแล้ง ทนโรค ทนแมลง    
• พืชโตเร็ว รอบการเก็บผลผลิตเร็วขึ้น เก็บผลผลิตได้นานขึ้นกว่าปกติ    
   
การฉีดพ่นทางดิน    
• ช่วยให้การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าและดูดซับแร่ธาตุอาหารทางดินได้ดี    
• ช่วยปรับสภาพดินที่เหนียวให้คลายตัวออก สำหรับในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำ ให้โครงสร้างดิน แข็งแรง ทนทาน ดินโปร่งร่วนซุย น้ำและอากาศ ถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย    
• รักษาความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว    
• เมื่อสลายตัวจะไม่ปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจน    
   
ธาตุอาหารหลัก    
N (ไนโตรเจน) เขียวทน เขียวนาน    
P (ฟอสฟอรัส) ติดดอก ออกผลได้ดี    
K (โปรแตสเซี่ยม) สร้างแป้ง น้ำตาล ให้ขนาดของผล    
   
ธาตุอาหารรอง    
Ca (แคลเซี่ยม) แข็งแรงไม่ เปาะ ต้านทานโรค ปรุงอาหารได้ดี    
S (กำมะถัน) ปรุงอาหาร เคลื่อนย้ายพลังงาน สร้างกลิ่น    
Mg (แมกเนเซี่ยม) ปรุงอาหาร สังเคราะห์แสง    
   
ธาตุอาหารเสริม    
Fe (เหล็ก) สร้างความเขียว ต้านทานโรค    
Zn (สังกะสี) ปรุงอาหารสร้างภูมิต้านทาน    
Cu (ทองแดง) ปรุงอาหารเคลื่อนย้ายพลังงานสังเคราะห์แสง    
Mn (แมงกานีส) ปรุงอาหาร สร้างภูมิต้านทาน    
B (โบร่อน) ผสมเกสร    
Mo (โมลิบดินั่ม) สร้างพลังงาน    
Cl (คลอลีน) สุก แก่ เก็บเกี่ยวได้เร็ว    
   
   
   
Nano Center    
http://nanocenter-phetchabun.weebly.com/

clsForumTopic

ประเทศไทย เส้นทางสุดท้ายของการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนแบบผง สู่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สามร์ทแค็ปซูล    
   
ประเทศไทย ได้ทำการนำเข้าเทคโนโลยี อาหารของพืช ด้วยเทคโนโลยีนาโน ที่พัฒนาต่อยอดจาก ประเทศแคนาดา เมื่อ พ.ศ. 2554 และได้ทำการปรับเพิ่มเติมสูตรของธาตุอาหาร ให้กับเข้าลักษณะของพืชและโรคพืชที่มีอยู่ในเขตทวีปเอเชีย ด้วยการสกัดสารธรรมชาติ และชีวพันธุ์ (ไตโคเดอม่า, ไมโครไลซ่า แบบย่อส่วน)ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับนาโน และปลอดสารเคมี 100 % นักวิจัยไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาการใช้งานจากในเทคโนโลยีดังกล่าวของคนไทย จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารของพืช ที่อยู่ในรูปแบบผง ด้วยเทคโนโลยีนาโน เปลี่ยนมาอยู่ในรูปของ แค็ปซูล เพื่อง่ายต่อการใช้งาน การขนส่ง การเก็บรักษา โดยรวมสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชทั้งหมดย่อให้เหลือเพียง แค็ปซูลเล็กๆ    
   
จึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของ Nature Cap Smart Capsule

clsForumTopic

การส่งออกผลิตผลการเกษตรในปี 1998    
พื้นที่ของประเทศอิสราเอล เทียบไม่ได้เลยกับพื้นที่การเพาะปลูก ของประเทศไทย    
แต่มูลค่าส่งออก ถึง 590 ล้านดอลล่าหรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท    
   

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

ธาตุอาหารหลัก    
N (ไนโตรเจน) เขียวทน เขียวนาน    
P (ฟอสฟอรัส) ติดดอก ออกผลได้ดี    
K (โปรแตสเซี่ยม) สร้างแป้ง น้ำตาล ให้ขนาดของผล

clsForumTopic

ธาตุอาหารรอง    
Ca (แคลเซี่ยม) แข็งแรงไม่ เปาะ ต้านทานโรค ปรุงอาหารได้ดี    
S (กำมะถัน) ปรุงอาหาร เคลื่อนย้ายพลังงาน สร้างกลิ่น    
Mg (แมกเนเซี่ยม) ปรุงอาหาร สังเคราะห์แสง

clsForumTopic

ธาตุอาหารเสริม    
Fe (เหล็ก) สร้างความเขียว ต้านทานโรค    
Zn (สังกะสี) ปรุงอาหารสร้างภูมิต้านทาน    
Cu (ทองแดง) ปรุงอาหารเคลื่อนย้ายพลังงานสังเคราะห์แสง    
Mn (แมงกานีส) ปรุงอาหาร สร้างภูมิต้านทาน    
B (โบร่อน) ผสมเกสร    
Mo (โมลิบดินั่ม) สร้างพลังงาน    
Cl (คลอลีน) สุก แก่ เก็บเกี่ยวได้เร็ว

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

Nano Center    
http://nanocenter-phetchabun.weebly.com/

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ