กุหลาบไร่ธีร

โปรโมชั่นรับหน้าฝน กิ่งปักผักหวานบ้าน พันธุ์สายน้ำผึ่ง แช่น้ำยาเร่งราก+ยาป้องกันเชื้อรา 2บ./กิ่ง

แชร์บน facebook
กลับ

โปรโมชั่นรับหน้าฝน กิ่งปักผักหวานบ้าน พันธุ์สายน้ำผึ่ง แช่น้ำยาเร่งราก+ยาป้องกันเชื้อรา    
โทร.085-2930969 ไร่ธีระ    
การปลูกผักหวานบ้าน    
ผักหวานบ้านเป็นพืชผักสวนครัวที่อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วมีเกษตรกรหลายรายที่ปลูกผักหวานบ้านไว้เป็นอาชีพเสริม โดยการปลูกและดูแลรักษาผักหวานบ้านมีวิธีการดังต่อไปนี้    
การขยายพันธุ์ผักหวานบ้าน    
1ไร่ ใช้ 4000-5000 กิ่ง    
   
ขยายพันธุ์โดยการปักชำโดยตัดกิ่งจากต้นพันธุ์ที่ไม่แก่และอ่อนเกินไป ยาวกิ่งละ 6 นิ้ว ประมาณ 3-4 ตาปักชำในถุงใส่ขี้เถ้าแกลบตำไว้ในเรือนเพาะชำ รดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 1    
   
เดือนก็สามารถนำไปปลูกได้ • ขุดหลุมปลูกใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม. •ระหว่างแถว 1 เมตร (เพื่อสะดวกในการเดินเก็บ)•ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม •นำต้นพันธุ์ที่เพาะไว้มาลงปลูกในหลุมกลบดินให้แน่น    
   
การดูแลรักษาผักหวานบ้าน •การใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยคอกปีละประมาณ 6 ครั้งต่อปี •การรดน้ำผักหวานบ้านเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากแต่ไม่ควรให้น้ำท่วมขังที่โคนต้นเพราะฉะนั้นควรรดน้ำทุกวัน •ใช้ขุยมะพร้าวมาคลุมโคนต้นเพื่อช่วยรักษาความชื้น •ควรมีการกำจัดวัชพืชโดยการตัด (ไม่ควรใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชในแปลงผักหวานเนื่องจากอาจจะทำให้ต้นผักหวานตายได้ ) •ต้องมีการตัดแต่งกิ่งทุกครั้งที่ตัดยอด •ถ้าหากว่ามีเพลี้ยแป้งก็ให้ใช้น้ำผงซักฟอกฉีดพ่นให้ทั่วเพลี้ยก็จะตายไปเอง การเก็บผักหวานบ้าน •การเก็บผลผลิตผักหวานบ้านควรเก็บยอดผักหวานในช่วงเช้าจะได้ยอดผักหวานบ้านที่สดและกรอบ •วิธีเก็บให้ใช้มีดหรือกรรไกรตัดกิ่ง (ห้ามเด็ด) เพราะจะทำให้ยอดสวยและไม่ช้ำ •ให้เก็บยอดที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป •ต้องตัดยอดให้ถึงโคนกิ่งที่แตกออกมา

คำสำคัญ:
โพสข้อความ