ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ไก่เนื้อ เลี้ยงแกลบดี เลี้ยงไก่รอดแน่

แชร์บน facebook
กลับ

clsForumTopic

ไก่เนื้อ ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคค่อนข้างเยอะขึ้น เนื่องจากหาได้ง่าย สะดวกในการแปรรูป และทานได้ง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่เห็นบ่อยๆ ก็อาทิ เช่น ไก่เคเอฟซี ไก่ย่างวิเชียร ไก่อบโอ่ง ไก่สดในตลาดสด ต่างๆ    
    ทั้งนี้ก็เนื่องจาก ไก่เนื้อ เป็นแหล่งโปรตีน ที่ใช้เวลาในการเลี้ยงไม่นานเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆ เช่นหมู  ไก่เนื้อใช้เวลาในการเลี้ยง 35-40 วัน ก็จะได้น้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม ในรอบ1 ปี สามารถเลี้ยงได้ถึง 5 รุ่น นั่นก็หมายความว่า สามารถทำเงินให้เจ้าของฟาร์มได้เร็ว ส่วนหมูใช้เวลาการเลี้ยง 8-9 เดือน    
    แต่ปัญหาและอุปสรรค สำหรับไก่เนื้อก็ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากไก่เนื้อถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อเลี้ยงในโรงเรือน ระบบ Evap มีหน้าที่กินแล้วก็กิน เพื่อจะได้โตเร็ว ก็ว่าได้ ดังนั้นจึงค่อนข้างมีความเปราะ และอ่อนแอ เมื่อเทียบกับไก่บ้าน    
    ทางเจ้าของฟาร์มเองจึงต้องความเข้มงวด เรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity ที่เข้มงวด เพื่อป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์ก่อนเข้าฟาร์ม บุคคลภายนอกต้องเปลี่ยนชุด อาบน้ำ สระผมก่อนเข้าฟาร์ม  รวมทั้งการจัดการภายในฟาร์ม การมีสุขาภิบาลที่ดี ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำกัน    
    เมื่อกล่าวถึงวัสดุรองพื้น เช่น แกลบ ก็เป็นหัวใจสำคัญในการเลี้ยงไก่ให้รอด  เมื่อครั้งที่กระผมเองได้ทำงานที่ฟาร์มไก่เนื้อ ได้มีประสบการณ์ตรงนี้จะขอมาถ่ายทอดให้ท่านทราบในวิธีการจัดการแกลบที่ดี ดังนี้ครับ    
เมื่อไก่อายุ 2 สัปดาห์ คนเล้าก้จะเริ่มกลับแกลบ โดยการกลับแกลบแต่ละครั้งควรเปิดพัดลมเพิ่มสัก 2 ตัวเพื่อไล่แก๊ส    
ไก่อายุ 21 วัน ค่อนข้างจะมีการขับถ่ายของเสียเยอะ และจะพบแกลบเปียก ชื้น เป็นหย่อมๆ วิธีแก้ปัญหา คือ ถ้าประเมิณแล้ว เสียไม่มาก ก็ให้นำแกลบดี แถวๆท้ายพัดลม มาสลับกันพร้อมคลุกเคล้าให้แกลบผสมกันไม่จับกันเป็นก้อน    
แต่ถ้าพบว่าเสียมาก ทีเราใช้แก้ปัญหาดับกลิ่นแก๊สแอมโมเนียได้ดีคือ ใช้สเม็คไทต์  เป็นหินแร่ภูเขาไฟที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกได้ดี นำมาโรยบริเวณที่แกลบเสีย เสร็จแล้วก็เกลี่ยให้แกลบคลุกเคล้ากัน เพื่อดับกลิ่นแอมโมเนีย ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ไก่เครียด และเป็นหวัดหน้าบวม    
เมื่อไก่อายุ 28 วันจนถึงจับ ซึ่งเป็นไก่ใหญ่ช่วงนี้จะไม่ได้กลับแกลบเนื่องจากไก่ค่อนข้างแน่น วันไหนที่อากาศร้อน แล้วพัดลมดึงแก๊สแอมโมเนีย ของไม่หมด เป็นสาเหตุทำให้ไก่น๊อคตาย  ช่วงนี้ก็ควรใช้สเม็คไทต์ โรยทับแกลบบริเวณที่แกลบชื้น หรือบริเวณที่เป็นมุมอับของเล้า    
   สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจ ข้อมูลการใช้สเม็คไทต์ หรืออยากติดต่อไปทดลองใช้ก็สามารถติดต่อได้ที่ พลายแก้ว 087-9284877 ยินดีให้ครับปรึกษาทุกท่านครับ    
   

คำสำคัญ:
โพสข้อความ