ร้านไม้งาม คำเมือง

Sprinkler Diagram แผนผังการต่ออุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ แบบง่าย

แชร์บน facebook
กลับ

แผนผังการต่ออุปกรณ์ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติข้างต้น เป็นแบบง่าย สำหรับบ้านที่มีพื้นที่การรดน้ำต้นไม้ หรือสนามหญ้าไม่มาก ได้แก่บ้านเดี่ยวขนาดที่ดินไม่เกิน 90 ตร.ว. หรือทาวน์โฮม การติดตั้งลักษณะนี้ ติดตั้งกันทั่วไปในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ยุโรป แต่จะต่อจากท่อน้ำที่เดินเข้าบ้านเลยเนื่องจากมีแรงดันน้ำที่มากพออยู่แล้ว    
   
การติดตั้งลูกค้าสามารถทำได้เอง หรือให้ช่างประปาทำ แหล่งน้ำที่มีแรงดััน ใช้แรงดันน้ำจากปั๊มน้ำอัตโนมัติของบ้าน โดยทำการตัดต่อท่อที่มีอยู่แล้ว เพื่อแยกน้ำเข้าสู่ระบบรดน้ำต้นไม้สปริงเกอร์ หลังจากนั้นจะมีวาล์วไฟฟ้า หรือโซลีนอยวาล์ว ปกติจะมีสถานะปิด จำนวนที่ติดตั้ง ตามจำนวนโซนที่เราแบ่งเอาไว้ เนื่องจากการรดน้ำอาจจะไม่มีแรงดันเพียงพอหากทำการรดน้ำทั่วทั้งพื้นที่พร้อมๆกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการแบ่งโซน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเครื่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้จะทำการสั่งการเปิดปิดวาล์วไฟฟ้าทีละตัวจนครบโดยอัตโนมัติเอง    
   
ก่อนการติดตั้งวาล์วไฟฟ้า หรือโซลีนอยวาล์วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ติดตั้งจะต้องคำนึงถึงคือ จะต้องทำการไล่น้ำเพื่อทิ้งเศษ สิ่งสกปรกที่ตกค้างภายในท่อขณะที่ตัดต่อท่อ เนื่องจากกลไกลภายในโซลีนอยวาล์วมีอุปกรณ์ที่มีความละเอียด หากมีเศษวัสดุเข้าไปติดค้างภายในอาจจะส่งผลให้การทำงานของโซลีนอยวาล์วผิดเพี้ยนไป    
   
เนื่องจากระบบนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน สัณญาณไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมโซลีนอยวาล์วจึงใช้ไฟฟ้าเพียง 24 โวล์ท ซึ่งไม่เป็นอันตราย สามารถเดินสายสัณญาน ภายในสวนได้    
   
สุดท้ายจึงเป็นการต่อหัวจ่ายน้ำ การเลือกใช้ประเภทหัวจ่ายน้ำก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน ที่นิยมกันเป็นหัวจ่ายน้ำแบบป็อบอัพ สเปรย์ละอองน้ำออกโดยรอบเป็นวงกลม ต้วหัวสเปรย์สามารถปรับองศาการฉีดน้ำได้ และหัวจ่ายน้ำ หะวจ่ายน้ำแบบป็อบอัพนี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งสำหรับสนามหญ้าเรื่องจากเมื่อทำการรดน้ำเสร็จแล้ว จะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินสนามหญ้า    
   
หัวจ่ายน้ำอีกประเภทคือหัวมินิสปริงเกอร์ มีรัศมีการจ่ายน้ำน้อยกว่า ใช้ปริมาณ และแรงดันน้ำน้อยกว่าหัวแบบป็อบอัพ โดยทั่วไปจะใช้กับต้นไม้พุ่ม ไม้รั้ว    
   
จำนวนของหัวจ่ายน้ำที่ติดตั้งก็จะต้องไม่มากเกินไป จนเกินความสามารถของปั๊มน้ำ แต่หากต้องการจำนวนที่มากขึ้น ควรเพิ่มจำนวนโซนการรดน้ำขึ้น ซึ่งก็สามารถทำได้ไม่ยาก

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
โพสข้อความ