ThaiPlantNursery

เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกศตร

แชร์บน facebook
กลับ

กรมวิชาการเกษตร เตรียมจัดงาน“เปิดบ้านงานวิจัย” ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยก้าวไกล กล้วยไม้ตระการตา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” ที่กรมวิชาการเกษตร บางเขน ( ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ระหว่างวันที่ 29-31พฤษภาคม 2557 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีไว้จำนวนมากเพื่อนำมาแจกฟรีให้กับผู้เข้าชมงาน เช่น อาทิ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จำนวน 300 ต้น เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวพิจิตร 3จำนวน 1,000 ถุง เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งพันธุ์พิจิตร 1 จำนวน 1,000 ถุง เมล็ดพันธุ์มะละกอแขกดำศรีษะเกษจำนวน 1,000 ถุง, กล้วยน้ำหว้าพันธุ์มะลิอ๋อง จำนวน 200 ต้น โดยกล้วยชนิดนี้เป็นที่มีลักษณะพิเศษคือเปลือกบาง มีสีเหลืองนวล เนื้อขาว ไส้กลางมีสีขาว เนื้อนุ่ม มี รสหวานจัด ไม่มีเมล็ด.,นอกจากนี้ก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน ซึ่งเป็นข้าวโพดในกลุ่มเดียวกับข้าวโพดข้าวเหนียว แต่ลักษณะเด่นของข้าวโพดเทียนคือมีแป้งที่นุ่มเหนียว เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี จำนวน 500 ต้น, ต้นกล้าทุเรียน, ต้นกล้ามังคุด ต้นกล้าโกโก้นอกจากนี้ยังมีพันธุ์พืช พันธุ์แนะนำ พืชสวน การจัดการแสดงพันธุ์พืชสวนที่เป็นพันธุ์แนะนำและรับรองปี 2555และปี 2556 ได้แก่ ทุเรียน,มะนาว,ว่านสี่ทิศ,ถั่วฝักยาว,ดาหลา,และโกโก้ พร้อมผลผลิตที่เป็นของจริงมานำแสดงด้วย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมชมงานเปิดบ้านงานวิจัยได้ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    
credit : เทคโนโลยีชาวบ้าน

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ