Metee Decorate

การเลือกใช้กระถางโรมัน

แชร์บน facebook
กลับ

การเลือกใช้กระถางโรมันสำหรับตกแต่งสวนอังกฤษนั้น    
มีวิธีเลือกง่ายๆ  2วิธีเท่านั้นเองเป็นจุดสังเกตนะครับ    
1.การเลือกกระถางโรมันทรงสูงนั้น เราขะใช้ลดความสูงของตัวอาคารได้ และบริเวณพื้นที่คับแคบ ใช้เป็นขุดบังคับสายตาหรือที่เราเรียกกันว่า จุด backdrop จะช่วยให้ลดความสูงของตัวอาคารได้ดีครับ    
2การเลือกกระถางโรมันทรงฟักทองขนาดกว้างใช้ในบริเวณพื้นที่โล่งๆ และเลือกชนิดพันธุืไม้ที่แผ่กว้าง ช่วยให้บรรยากาศของสวนไม่ดูโล่งจนเกินไปครับ

clsForumTopic

ต่อไปผมจะมาพูดถึงกระถางออกแบบมาเพื่องานพิเศษโดยเฉพาะก็คือ กระถางโรมันครึ่งซีก ใช้สำหรับงานสวนกระถางและพื้นที่บริเวณจำกัดครับ ช่วยสร้างพื้นที่ให้ดูกว้างขวางขึ้นครับ

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ