ค้นหาสินค้า

การใช้ประโยชน์:น้ำมะพร้าว


โดย สวนเลิศทรัพย์ พันธุ์ไม้

ใช้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ได้ สามารถนำไปทำ วุ้นมะพร้าวได้  เนื้อมะพร้าวแก่ นำไปทำกะทิได้ กากมะพร้าว ที่เหลือจากการคั้นกะทิ ยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้ ยอดอ่อนของมะพร้าว หรือเรียกอีกชื่อว่า หัวใจมะพร้าว (coconut’s heart) สามารถนำไปใช้ทำอาหารได้ ใยมะพร้าว นำไปใช้ยัดฟูก ทำเสื่อ หรือนำไปใช้ในการเกษตร น้ำมันมะพร้าว  นำไปใช้ในการปรุงอาหารหรือนำไปทำเครื่องสำอาง หรือนำไปผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าว กะลามะพร้าว นำไปใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู้ ฯลฯ ก้านใบ หรือ ทางมะพร้าว ใช้ทำไม้กวาดทางมะพร้าว    
   
จั่นมะพร้าว (ช่อดอกมะพร้าว) ให้น้ำตาล จาวมะพร้าว ใช้นำมาเป็นอาหารได้ น้ำที่ได้จากจาวมะพร้าว จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้

คำสำคัญ: มะพร้าว