ค้นหาสินค้า

ไม้ทนเค็ม


โดย สวนแสนดาว

มะพร้าว มะฮอกกานี ยูคาลิปตัส แคแสด จิกทะเล ตาล ตีนเป็ด ทองกวาว นนทรี ปล์ามต่างๆ มะขาม มะขามเทศ ราชพฤกษ์ ลั่นทม หว้า สารภีทะเล (กระทิง) สนทะเล สุพรรณิการ์  แสงจันทร์ หางนกยูงฝรั่ง

ไม้ทนเค็ม

คำสำคัญ: ดินปลูกต้นไม้