ไม้ป่าสมุนไพร

ไม้สมุนไพร    
-------------------------    
สมอพิเภก (ราคา 50.-  https://bit.ly/2FTuTFe )    
สมอไทย    
มะหาด * (ราคา 35.- https://bit.ly/33P5cha )    
สะเดา *  (ราคา 45.- https://bit.ly/33PpaZ8 )    
มะตูม *    (ราคา 30.- https://bit.ly/2FNkfQF )    
มะขามป้อม *    
มังคุด    
   
-------------------------    
* ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานได้    
   
   
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YcZim0oeJLw&t=622s    
   

คำสำคัญ: ไม้ยืนต้น
เมนูส่วนล่างของเว็บ