ค้นหาสินค้า

งานแฮนด์เมด


โดย ดอนเมืองแคคตัส

แฮนด์เมด คืออะไร    
ความหมายของ แฮนด์เมด หมายถึงสิ่งของที่ถูกผลิตหรือประดิษฐ์ขึ้น ที่มีเอกลักษณ์ที่เป็น สิ่งเดียวในโลก ที่ใช้สองมือของเราผลิตขึ้น ถึงแม้นจะเป็นสิ่งเหมือนกันก็ตาม กรรมวิธีเดียวกันก็ตาม โดยถ้าเราเปรียบเทียบกับการผลิตงานเป็นจำนวนมากในโรงงานที่มีกำลังการผลิตสิ่งของที่เหมือนๆกัน เราจะไม่เรียกมันว่าเป็นแฮนด์เมด ซึ่งการผลิตประเภทนั้นเป็นการที่ผลิตตามสูตรการผลิตที่ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น ส่วน งานแฮนด์เมด นั้น เราจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องชองสูตรการผลิต แต่จะเน้นในเรื่องการเน้นทางด้านจินตนาการของผู้คิคค้น โดยชิ้นงานที่ทำออกมาด้วยมือสองมือและอาจใช้เครื่องมือประกอบด้วยเล็กน้อย เพื่อให้งานออกมารวดเร็วและสวยงาม แต่ส่วนมากแล้วจะไม่ใช้เครื่องจักรในลักษณะของงานที่ผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก และแน่นอนว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ดังนั้นราคาก็ย่อมจะแพงขึ้นเป็นธรรมดา    
   
งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากฝีมือแรงงานคน คุณค่าของ สินค้าแฮนด์เมด อยู่ที่ ในงานแต่ละชิ้นงาน จะไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช้เครื่องจักรที่ตั้งโปรแกรมให้ทำงานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็นธรรมชาติ อ่อนโยน ฉะนั้นงานแฮนด์เมด จึงราคาค่อนช้างสูงส่วนใหญ่ จะใช้กับงานศิลปะ    
   
หรือให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือจะเป็น "สิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยคน"    
จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า การประดิษฐ์/งานประดิษฐ์    
หมายถึงการผลิตที่ ทำด้วยคน และ ผ่านกระบวนการความคิดของ "คน" (คือ ทำ และ คิดสร้างสรรค์ไปด้วย)    
   
ง่ายๆ ก็คือ "สิ่งที่ตรงข้ามกับระบบโรงงาน" นั่นเองครับ    
ซึ่งระบบโรงงานก็อาจมีคนทำเหมือนกัน แต่ไม่ต้องใช้ความคิดในการผลิต คนในที่นั้นจึงมีสถานะเป็น "แรงงาน" เท่านั้น    
   
ขอขอบคุณเครดิตข้อมูล http://www.siamfishing.com/    
   
#ดอนเมืองแคคตัส    
#กระถางปูนแฮนด์เมด

คำสำคัญ: กระถางแคคตัส กระถาง