ไบโอกรีน ตรายากูซ่า

หน่อไม้ฝรั่งบำรุงด้วย ปุ๋ยน้ำ เคียว จากไบโอกรีน

แชร์บน facebook
กลับ

เคียว มีหน้าที่กระตุ้นในการสร้างคลอโรฟิลล์ โดยการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์แสง มีหน้าที่ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสที่อยู่ในเซลเพื่อให้พืชได้ใช้สร้างการเจริญเติบโตและแข็งแรง มีความสำคัญต่อการสร้างอาหาร โปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาลในพืช เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง และการหายใจ ช่วยเพิ่มรสชาติ สีสัน และคงความหวานให้แก่ผล ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มากขึ้น ทำให้พืชแข็งแรง และ มีอายุยืนยาวขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างฮอร์โมน ออกซีน (Auxin) ในพืช ช่วยให้พืชติดดอก ออกผลได้ดี แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารรอง อาหารเสริม ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ดีขึ้น ธาตุอาหารใน เคียว ทำให้เกิดกระบวนการกระตุ้น (Biostimulants) และเกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช (Against) ทำให้พืชทนทานต่อศัตรูพืช เช่น แมลง และโรคพืชชนิดต่างๆ    
   
ประโยชน์    
•    บำรุง ฟื้นฟูสภาพต้นเร็ว พืชแตกยอดเร็ว เปิดตาดอกได้ดี ใบแก่เร็ว    
•    รากสีขาว หมายถึงมีความสมบูรณ์ ออกดอก ขั้วเหนียว และติดผลก่อนกำหนด    
•    เก็บเกี่ยว ผลผลิต เร็วและนาน กว่าปกติ    
•    เพิ่มการสร้างแป้ง น้ำตาล  เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มผลผลิต (จำนวน น้ำหนัก) เพิ่มคุณภาพ (สี รสชาติ- ผิว) รูปทรง (เกรดเอ) มีสารสกัดเคลือบผิวมันตามธรรมชาติ    
•    ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์    
•    ป้องกันและขจัดปัญหาโรคขาดธาตุอาหารของพืช ต้านทานอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงที่ฉับพลัน    
•    ฟื้นฟูสภาพ ฟื้นฟูสภาพต้น ฟื้นฟูระบบราก ฟื้นฟูสภาพดินและปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินปรับระบบการดูดซับธาตุอาหารของพืช    
•    ช่วยให้พืชฟื้นตัว ได้เร็วโดยเฉพาะพืช ที่ปลูกใหม่หรือหลังเก็บเกี่ยว ผลผลิต    
•    ช่วยให้เกิดกระบวนการกระตุ้น (Biostimulants) และเกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช    
•    ช่วยป้องกัน และขจัดปัญหาโรคขาดธาตุอาหารของพืช    
•    ช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหาร ที่ตกค้างในดิน    
•    สร้างภูมิต้านทานของการเข้าทำลายโรคและแมลงศัตรูพืช    
•    สร้างภูมิต้านทานการเข้าทำลายของสัตว์บางชนิด เช่น หนู นก มด ปลวก และค้างคาว เป็นต้น    
•    ป้องกันผลแตก ป้องกันดอกหลุดร่วง    
•    ช่วยให้พืชฟื้นตัว ได้เร็วโดยเฉพาะพืช ที่ปลูกใหม่หรือหลังเก็บเกี่ยว ผลผลิต    
•    ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม    
   
วิธีการใช้        
พืชผัก        
•    แช่เมล็ด 5 ซีซี. เป็นเวลา 15 นาที ก่อนเพาะ    
•    ระยะกล้า 25 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร    
•    ระยะเจริญเติบโต-ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 25 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร    
   
ไม้ผล        
•    แช่เมล็ด/ท่อนพันธุ์ 5 ซีซี. เป็นเวลา 15 นาที ก่อนเพาะ/ปลูก    
•    ระยะกล้า 25-30 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร    
•    ระยะเจริญเติบโต-ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 35-50 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร    
   
   
ไม้ดอก        
•    ระยะต้นเจริญเติบโต 20-25 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร    
•    ระยะแทงช่อดอก    20-25 ซีซี. /น้ำ 20 ลิตร    
   
   
พืชไร่        
•    แช่เมล็ด 10 ซีซี. ก่อนเพาะ/ปลูก    
•    ระยะกล้า 25 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร    
•    ระยะเจริญเติบโต-ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 35-50 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร    

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
โพสข้อความ