กม.๔เกษตรพันธุ์

"บิวเวอร์เรีย"เชื้อราดีกำจัดแมลงศัตรูพืช

แชร์บน facebook
กลับ

บิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์จำพวก "เชื้อราทำลายแมลง" ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด โดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช และยังเป็นที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง(Saprophyte)ต่อ    
   
การเข้าทำลายแมลงของเชื้อราบิวเวอร์เรีย    
1.สปอร์เชื้อราตกติดอยู่กับผนังลำตัวแมลงเข้าสู่ตัวแมลงทางผนังลำตัว รูหายใจ บาดแผลบนผนังลำตัว ความชื้นเหมาะสมกับการงอก สปอร์จะแทงทลุผิวหนังลำตัว เชื้อราจะงอกสู่ช่องว่างลำตัวแมลงเจริญเติบโตสร้างเส้นใยมากมายทำลายแมลง    
2.เมื่อแมลงตาย เส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวแมลงออกสู่ภายนอกตัวแมลง    
3.สปอร์จะแพร่กระจายไปตามลม ฝนหรือติดกับตัวแมลง เชื้อราสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ และเมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะทำลายแมลงศัตรูต่อไป        
   
ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอร์เรียเข้าทำลาย    
1.แมลงที่ถูกทำลายจะแสดงอาการของการเป็นโรคคือ เบื่ออาหาร กินน้อยลง อ่อนเพลียและไม่เคลื่อนไหว    
2.สีผนังลำตัวแมลงมักจะเปลี่ยนไป ปรากฎจุดสีดำบนบริเวณที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย    
3.พบเส้นใยและผงสีขาว ของสปอร์ปกคลุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย

clsForumTopic
โพสข้อความ